Gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-C469

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-C469. Wij hopen dat dit KENWOOD KDC-C469 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-C469 te teleladen.


KENWOOD KDC-C469 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (391 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KDC-C469 (427 ko)
   KENWOOD KDC-C469 KAC-X1R (427 ko)
   KENWOOD KDC-C469 BROCHURE (427 ko)
   KENWOOD KDC-C469 ANNEXE 811 (404 ko)
   KENWOOD KDC-C469 Instruction Manual (412 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KDC-C469

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2LET OP Zorg dat het toestel juist blijft funktioneren en neem de volgende voorschriften in acht: • Open de boven- of onderpanelen nooit. € Installeer het toestel niet op plaatsen waar het aan het direkte zonlicht, extreme hitte of vochtigheid of stof blootstaat. Installeer het toestel niet op een plaats waar water op zou kunnen spatten. € Installeer het toestel niet in een stoffige ruimte. [. . . ] Let derhalve op de volgende punten zodat uw CD’s niet worden beschadigd. € Raak de opnamekant (de kant zonder de titels) niet aan. € De reflecterende film op een CD-R of een CD-RW is fragieler dan die van een gewone muziek-CD en kan loskomen als hij wordt bekrast. De kans is ook groter dat vingerafdrukken op een CD-R of CD-RW het geluid doen overspringen wanneer de disc wordt weergegeven. Daarom moeten de discs zeer voorzichtig worden behandeld. Het behandelen van de disc vindt u op de verpakking van de CD-R of CD-RW: lees deze informatie aandachtig alvorens de disc te gebruiken. € Bewaar CD’s niet in het direkte zonlicht (zoals op het dashboard of een stoel) of op plaatsen met hoge temperaturen. Bewaar CD’s niet op plaatsen die zijn blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht (bijv. Op een stoel of het dashboard in een auto) of op andere warme plaatsen. Een CD-R of CD-RW is vatbaarder voor beschadiging als gevolg van hoge temperaturen en vocht dan een muziek-CD en kan in sommige gevallen onbruikbaar worden als hij gedurende lange tijd in een auto blijft liggen. • Verwijder de CD van het toestel indien u het toestel niet gebruikt. Laat CD’s niet rondslingeren zonder doosjes, stapel ze niet op elkaar, leg ze niet tegen een muur, etc. € Het toestel kan mogelijk door een adapter voor CDsingles worden beschadigd wanneer u de adapter met een CD in het toestel plaatst. Kontroleer dat het diskmagazijn juist geplaatst is met het Kenwood logo boven. Gebruik de uitsparing voor het verwijderen van de lade. Plaats de disk met het label omhoog op de lade. Steek de lade in het diskmagazijn totdat de lade vastklikt. Kontroleer dat de CD’s en laden juist zijn geplaatst. De disks zijn vanaf de onderkant gezien vanaf 1 t/m 6 of 10 genummerd. 2LET OP • Kontroleer dat de CD’s goed in de groeven in de laden liggen en zorg dat de laden juist in de overeenkomende groeven van het magazijn worden gestoken. Verkeerde plaatsing veroorzaakt problemen of beschadigt mogelijk de CD’s. € Voorkom een onjuiste werking of andere problemen en plaats derhalve alle laden in het magazijn, zelfs laden waarop geen CD’s zijn geplaatst. [. . . ] 2LET OP • Verbind de bedieningskabel voor de wisselaar niet wanneer de bedieningseenheid is ingeschakeld (ON). • Druk na het installeren op de terugsteltoets. € Installeer geen antenne of radiotoestel en leg geen antenne bij de uitgangskabel van de diskwisselaar daar dit de goede werking van dit toestel zou kunnen beïnvloeden. € De wisselaar is op een onstabiele plaats gemonteerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KDC-C469

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KDC-C469 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag