Gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-BT52U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-BT52U. Wij hopen dat dit KENWOOD KDC-BT52U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-BT52U te teleladen.


Mode d'emploi KENWOOD KDC-BT52U
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KDC-BT52U (2130 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KDC-BT52U

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het lezen van deze handleiding Procedure voor functie-instelling Voor de procedure voor het selecteren van een instellingsitem in de modus Functies instellen, raadpleegt u het volgende voorbeeld: De notatie “Inhoud ” Door op “Inhoud” in de linkerbovenhoek van elke pagina te klikken, kunt u naar de pagina met de inhoudsopgave springen. KDC-BT52U GEBRUIKSAANWIJZING CD-RECEIVER Voorbeeld:  et contrast van het display H aanpassen 1 Activeer de modus voor het instellen van functies Druk op de regelknop en houd deze ingedrukt. “Function” wordt weergegeven. 2 Selecteer het functie-item Contrasts Play Mode Settings Initial Settings Tuner Settings Clock&Date DISP&ILLUMI Display Dimmer Contrast DISP NEGA/POSI Klik op onderstaande knop / link voordat u deze handleiding gaat lezen. Zodat u er van bent verzekerd dat u meest recente versie met eventuele wijzigingen tot u beschikking heeft. Draai de regelknop om “Settings” te selecteren en druk vervolgens op de regelknop. Draai de regelknop om “DISP&ILLUMI” te selecteren en druk vervolgens op de regelknop. [. . . ] H “-”:  et geselecteerde Bluetooth-apparaat is in H stand-by. “ “ (leeg):  e selectie van het Bluetooth-apparaat D werd ongedaan gemaakt. 5 Bevestig de selectie Draai de regelknop om “YES” te selecteren en druk vervolgens op de regelknop. “Completed” wordt weergegeven. 5 Registreer het geselecteerde Bluetoothapparaat Doorloop de procedure in <Een Bluetoothapparaat registreren> (pagina 28) en voltooi de registratie (koppeling). 6 Sluit de Bluetooth-functie af Druk op de toets [SRC]. De Bluetooth-functie annuleren Druk op de toets [SRC]. ⁄ • Wanneer een geregistreerde mobiele telefoon wordt verwijderd, worden het telefoonboek, logboek en SMS ook verwijderd. ⁄ • Als de apparaatnaam niet in de lijst voorkomt, selecteert u “Other Phones”. 5 Sluit de Bluetooth-functie af Druk op de toets [SRC]. ⁄ • Wanneer al een mobiele telefoon is geselecteerd, maakt u de selectie eerst ongedaan en selecteert u vervolgens een andere. • Als u geen apparaat kunt selecteren met de audiospeler, sluit u het apparaat aan op de audiospeler. 30 | KDC-BT52U Nederlands | 31 Inhoud Bluetooth-apparaat registreren Registratietest Bluetooth-apparaat U kunt controleren of een Bluetooth-apparaat kan worden geregistreerd door dit toestel te bedienen. 1 Activeer de Bluetooth-functie Druk op de toets [   ] en houd deze ingedrukt. Het zoeken naar een Bluetooth-apparaat begint met “Searching” op het display. 2 Selecteer het Bluetooth-apparaat dat u wilt testen Draai de regelknop om de naam van het Bluetooth-apparaat te selecteren. 3 Activeer de modus voor het testen van de verbinding Druk op de regelknop en houd deze ingedrukt. “BT Test Mode” wordt weergegeven. 4 Voer de PIN-code in Voer de PIN-code van het Bluetooth-apparaat in als de standaardwaarde is gewijzigd. Type bewerking Nummer selecteren Naar het volgende cijfer gaan Het laatste cijfer wissen Verzend de PIN-code Actie Draai aan de regelknop. Druk de regelknop in. Als de koppeling is geslaagd, wordt de verbindingstest automatisch gestart. Als de verbindingstest is voltooid, worden testresultaten weergegeven per functie (“OK”: Ingeschakeld; “NG”: Uitgeschakeld). Display “Pairing” “HF Connect” “AUD Connect” “PB Download” Beschrijving Registratie in dit toestel Handsfree telefoneren Audio afspelen Telefoonboek downloaden 5 Sluit de modus voor het testen van de verbinding Druk op de regelknop. 32 | KDC-BT52U Nederlands | 33 Inhoud Bediening handsfree bellen Een gesprek ontvangen U kunt een telefonische oproep beantwoorden Druk op de toets [   ]. Een nummer bellen in het telefoonboek 1 Activeer de Bluetooth-functie Druk op de toets [   ]. “BT MODE” wordt weergegeven. Een nummer kiezen 1 Activeer de Bluetooth-functie Druk op de toets [   ]. “BT MODE” wordt weergegeven. Een nummer bellen in het gesprekslogboek 1 Activeer de Bluetooth-functie Druk op de toets [   ]. “BT MODE” wordt weergegeven. ⁄ • De volgende bewerkingen beëindigen de verbinding: - Een cd plaatsen. • De naam van de beller wordt weergegeven als deze al is geregistreerd in de telefoonlijst. 2 Selecteer de functie voor het kiezen van eennummer Draai de regelknop om “Number Dial” te selecteren en druk vervolgens op de regelknop. 2 Selecteer de functie voor het zoeken van de naam Draai de regelknop om “Phone Book” te selecteren en druk vervolgens op de regelknop. 2 Selecteer de functie voor het gesprekslogboek Draai aan de regelknop om “Incoming Calls”, “Outgoing Calls” of “Missed Calls” te selecteren en druk vervolgens op de regelknop. “Incoming Calls”: Binnenkomende gesprekken “Outgoing Calls”: Uitgaande gesprekken “Missed Calls”: Gemiste gesprekken Een binnenkomend gesprek weigeren Druk op de toets [   ]. 3 Voer een telefoonnummer in Draai de regelknop om een nummer te selecteren en druk vervolgens op de regelknop. 3 Een nummer/naam in het telefoonboek zoeken Type bewerking Telefoonnummer selecteren Naam selecteren Initiaal selecteren Telefoonnummer bevestigen Actie Draai aan de regelknop. Druk de regelknop naar rechts of naar links. Druk de regelknop in. 4 Voer een gesprek Druk op de toets [   ]. 3 Selecteer een naam of telefoonnummer Draai aan de regelknop. U kunt als volgt het ingevoerdetelefoonnummer cijfer voor cijfer wissen: Druk de regelknop naar links. 4 Voer een gesprek Druk op de toets [   ]. ⁄ • Door de toets [DISP] herhaaldelijk in te drukken kunt u tussen de naam en het telefoonnummer schakelen. • De lijst met uitgaande gesprekken en de lijst met gemiste gesprekken zijn lijsten van gesprekken die vanuit dit toestel tot stand zijn gebracht of op dit toestel zijn binnengekomen. Het gaat hierbij niet om de gesprekken die zijn opgeslagen in het geheugen van de mobiele telefoon. 4 Voer een gesprek Druk op de toets [   ]. ⁄ • U kan maximaal 32 cijfers invoeren. ⁄ • Als het telefoonboek nog niet automatisch is gedownload, downloadt u het aan de hand van de instructies in <De telefoonlijst downloaden> (pagina 42). • Door de toets [DISP] herhaaldelijk in te drukken kunt u tussen de naam en het telefoonnummer schakelen. • Tijdens een zoekactie wordt gezocht naar een teken zonder accent, zoals “u”, in plaats van een teken met accent, zoals “ü”. 34 | KDC-BT52U Nederlands | 35 Inhoud Bediening handsfree bellen Snelkiezen (geprogrammeerd nummer) 1 Activeer de Bluetooth-functie Druk op de toets [   ]. “BT MODE” wordt weergegeven. Nummers opnemen in de lijst met vooraf ingestelde nummers 1 Voer het telefoonnummer in dat u wilt registreren Houd bij het invoeren van het telefoonnummer rekening met het volgende: Een nummer kiezen/ Een nummer bellen in het gesprekslogboek/ Een nummer bellen in het telefoonboek Tijdens een gesprek Een gesprek beëindigen Druk op de toets [SRC]. [. . . ] Neem contact op met uw lokale autoriteiten voor nadere details bij het zoeken naar de dichtstbijzijnde afvalverwerkingsinstallatie. Correcte recycling en afvalverwijdering helpt hulpbronnen te besparen en negatieve gevolgen voor onze gezondheid en het milieu te voorkomen. Opmerking:  et teken “Pb” onder het symbool H voor batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat. Verklaring van conformiteit met betrekking tot de EMC-richtlijn 2004/108/ EC Verklaring van conformiteit met betrekking tot de R&TTE-richtlijn 1999/5/ EC Fabrikant: JVC KENWOOD Corporation 3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2210022, JAPAN Magyar • Alulírott, Kenwood, kijelenti, hogy a jelen KDC-BT52U megfelel az 1999/5/EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak. Svenska • Härmed intygar Kenwood att denna KDC-BT52U stär l överensstämelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Suomi • Kenwood vakuuttaa täten että KDC-BT52U tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Slovensko Slovensky Dansk EU-vertegenwoordiger: Kenwood Electronics Europe BV Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Nederland • S tem Kenwood izjavlja, da je ta KDC-BT52U v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi Direktive 1999/5/EC. • Spoločnosť Kenwood týmto vyhlasuje, že KDC-BT52U spĺňa zákldné požiadavky a ďalšie prislušné ustanovenia Direktĺvy 1999/5/EC. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KDC-BT52U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KDC-BT52U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag