Gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-BT510U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-BT510U. Wij hopen dat dit KENWOOD KDC-BT510U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-BT510U te teleladen.


KENWOOD KDC-BT510U : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1499 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KDC-BT510U

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (particulieren) Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische, elektronische producten en batterijen niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Opgelet: Het teken “Pb” onder het teken van de batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat. [. . . ] €NO MEMORY” verschijnt indien er geen contacten zijn opgeslagen. Overige instellingen Bellen met gebruik van stemherkenning even ingedrukt om de stemherkenning van de aangesloten telefoon te activeren. 2 Zeg de naam van een persoon die u wilt bellen of gebruik telefoonfuncties door een stemcommando te geven. • De ondersteunde stemherkenningsfuncties verschillen per telefoon. 2 Draai de volumeknop om een onderdeel te kiezen (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop. 3 Herhaal stap 2 totdat het gewenste onderdeel is gekozen/geactiveerd of volg de aanwijzingen voor het geselecteerde onderdeel. 4 Houd Basisinstelling: XX Geheugeninstellingen Opslaan van een contact in het geheugen U kunt maximaal 6 nummers onder de cijfertoetsen (1 tot 6) vastleggen. 2 Draai de volumeknop om [CALL HISTORY], [PHONE BOOK] of [NUMBER DIAL] te kiezen en druk vervolgens op de knop. 3 Draai de volumeknop om een contact te kiezen of een telefoonnummer in te voeren. Druk nadat een contact is gekozen op de volumeknop om het telefoonnummer te tonen. Kies voor het wissen van een contact uit het geheugen [NUMBER DIAL] in stap 2 en sla een blanco nummer op. BT MODE PHONE SELECT AUDIO SELECT DEVICE DELETE Kiezen van de telefoon of het audiotoestel die/dat u wilt verbinden of ontkoppelen. € Tegelijkertijd kunnen er maximaal twee Bluetooth telefoons en één Bluetooth audio-apparaat worden verbonden. 1 Draai de volumeknop om het te wissen apparaat te kiezen en druk vervolgens op de knop. 2 Draai de volumeknop om [YES] of [NO] te kiezen en druk vervolgens op de knop. Indd 13 Data Size: Book Size: B6L (182 mm x 128 mm) B6L (182 mm x 128 mm) 13 30/8/2016 4:36:10 PM BLUETOOTH® RECONNECT AUTO PAIRING ON: Het toestel maakt automatisch weer een verbinding met het laatst verbonden Bluetooth apparaat wanneer het binnen bereik is.  Afhankelijk van het besturingssysteem van het aangesloten apparaat werkt deze functie mogelijk niet. BLUETOOTH — Audio Tijdens de BT AUDIO bron, kunt u vijf Bluetooth audioapparaten verbinden en tussen deze vijf apparaten schakelen. Audiospeler via Bluetooth Bluetooth testfunctie U kunt de verbinding van het ondersteunde profiel tussen het Bluetooth apparaat en het toestel controleren. Voor het Weergave/pauze Kiezen van een groep of map Achterwaarts/voorwaarts verspringen Snel achterwaarts/voorwaarts Afspelen herhalen Willekeurig afspelen Op het voorpaneel Druk op Druk op J / K. Kies een bestand uit een map/lijst Schakelen tussen verbonden Bluetooth audio-apparaten Zie “Kies een bestand uit een map/lijst” op bladzijde 8. * * Door een druk op de “weergavetoets” (“play”) van het aangesloten apparaat zelf, kunt u tevens de geluidsweergave van het apparaat veranderen. [. . . ] Indd 23 Data Size: Book Size: B6L (182 mm x 128 mm) B6L (182 mm x 128 mm) 23 30/8/2016 4:36:23 PM TER REFERENTIE Veranderen van de displayinformatie Door iedere druk op DISP verandert de display-informatie. € Indien er geen informatie beschikbaar is of niet is opgenomen, verschijnt “NO TEXT”, “NO INFO” of een andere melding (bijvoorbeeld zendernaam, weergavetijd). Bronnaam STANDBY TUNER Bronnaam Frequentie Klok Klok Display-informatie (terug naar het begin) (terug naar het begin) Titel/Artiest Frequentie TECHNISCHE GEGEVENS FM Frequentiebereik Bruikbare gevoeligheid (S/R = 26 dB) Onderdrukkingsgevoeligheid (DIN S/R = 46 dB) Frequentieweergave (±3 dB) Tuner Signaal/ruisverhouding (MONO) Stereoscheiding (1 kHz) MW (AM) LW (AM) Weergavetijd Klok Frequentiebereik Bruikbare gevoeligheid (S/R = 20 dB) Frequentiebereik Bruikbare gevoeligheid (S/R = 20 dB) 87, 5 MHz — 108, 0 MHz (50 kHz stap) 0, 71 μV/75 Ω 2, 0 μV/75 Ω 30 Hz — 15 kHz 64 dB 40 dB 531 kHz — 1 611 kHz (9 kHz stap) 28, 2 μV 153 kHz — 279 kHz (9 kHz stap) 50, 0 μV GaAIAs 8 keer oversampling 500 rpm — 200 rpm (CLV) Onder meetbare limiet 20 Hz — 20 kHz 0, 01 % 105 dB 90 dB 85 dB Conform MPEG-1/2 Audio Layer-3 Compatibel met Windows Media Audio AAC-LC “. Aac”-bestanden (Alleen voor FM Radio Data Systeem-zenders) Zendernaam Radiotekst Radiotekst+ Klok (terug naar het begin) CD of USB (Voor CD-DA) Discnaam/Artiest Fragmenttitel/Artiest (terug naar het begin) (Voor een MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC-bestand) Fragmenttitel/Artiest Albumtitel/Artiest Naam van map Naam van bestand Weergavetijd Klok (terug naar het begin) iPod USB/ iPod BT Indien [MODE OFF]/[BROWSE MODE] is gekozen ( 8): of ANDROID Fragmenttitel/Artiest Albumtitel/Artiest Weergavetijd Klok (terug naar het begin) CD-speler BT AUDIO AUX Fragmenttitel/Artiest Albumtitel/Artiest (terug naar het begin) Bronnaam Klok (terug naar het begin) Weergavetijd Klok Laserdiode Digitaal filter (D/A) Rotatiesnelheid Wow & flutter Frequentieweergave (±1 dB) Totale harmonische vervorming (1 kHz) Signaal/ruisverhouding (1 kHz) Dynamisch bereik Kanaalscheiding MP3-decodering WMA-decodering AAC-decodering 24 NEDERLANDS Data Size: Book Size: B6L (182 mm x 128 mm) B6L (182 mm x 128 mm) 30/8/2016 4:36:23 PM JS_KWD_KDC_BT510U_EN_NL. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KDC-BT510U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KDC-BT510U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag