Gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-BT510U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-BT510U. Wij hopen dat dit KENWOOD KDC-BT510U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-BT510U te teleladen.


Mode d'emploi KENWOOD KDC-BT510U
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KDC-BT510U

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (particulieren) Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische, elektronische producten en batterijen niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Opgelet: Het teken “Pb” onder het teken van de batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat. [. . . ] Druk op om naar het voorgaande instelonderdeel terug te keren. 4 Houd Basisinstelling: XX Geheugeninstellingen Opslaan van een contact in het geheugen U kunt maximaal 6 nummers onder de cijfertoetsen (1 tot 6) vastleggen. 1 Druk op om de Bluetooth functie te activeren. 2 Draai de volumeknop om [CALL HISTORY], [PHONE BOOK] of [NUMBER DIAL] te kiezen en druk vervolgens op de knop. 3 Draai de volumeknop om een contact te kiezen of een telefoonnummer in te voeren. Druk nadat een contact is gekozen op de volumeknop om het telefoonnummer te tonen. 4 Houd een van de cijfertoetsen (1 tot 6) even ingedrukt. €STORED” verschijnt wanneer het contact is opgeslagen. Kies voor het wissen van een contact uit het geheugen [NUMBER DIAL] in stap 2 en sla een blanco nummer op. BT MODE PHONE SELECT AUDIO SELECT DEVICE DELETE Kiezen van de telefoon of het audiotoestel die/dat u wilt verbinden of ontkoppelen. € Tegelijkertijd kunnen er maximaal twee Bluetooth telefoons en één Bluetooth audio-apparaat worden verbonden. 1 Draai de volumeknop om het te wissen apparaat te kiezen en druk vervolgens op de knop. 2 Draai de volumeknop om [YES] of [NO] te kiezen en druk vervolgens op de knop. Herhaal stappen 1 en 2 totdat de gehele PIN-code is ingevoerd. Indd 13 Data Size: Book Size: B6L (182 mm x 128 mm) B6L (182 mm x 128 mm) 13 30/8/2016 4:36:10 PM BLUETOOTH® RECONNECT AUTO PAIRING ON: Het toestel maakt automatisch weer een verbinding met het laatst verbonden Bluetooth apparaat wanneer het binnen bereik is.  Afhankelijk van het besturingssysteem van het aangesloten apparaat werkt deze functie mogelijk niet. BLUETOOTH — Audio Tijdens de BT AUDIO bron, kunt u vijf Bluetooth audioapparaten verbinden en tussen deze vijf apparaten schakelen. Audiospeler via Bluetooth Bluetooth testfunctie U kunt de verbinding van het ondersteunde profiel tussen het Bluetooth apparaat en het toestel controleren. Voor het Weergave/pauze Kiezen van een groep of map Achterwaarts/voorwaarts verspringen Snel achterwaarts/voorwaarts Afspelen herhalen Willekeurig afspelen Op het voorpaneel Druk op Druk op J / K. Kies een bestand uit een map/lijst Schakelen tussen verbonden Bluetooth audio-apparaten Zie “Kies een bestand uit een map/lijst” op bladzijde 8. * * Door een druk op de “weergavetoets” (“play”) van het aangesloten apparaat zelf, kunt u tevens de geluidsweergave van het apparaat veranderen. Indd 14 BLUETOOTH® Instellingen voor gebruik van de KENWOOD Remote app De KENWOOD Remote app is ontworpen voor bediening van functies van KENWOOD autoreceivers via een iPhone/iPod (via Bluetooth of via de USB-ingangsaansluiting) of Android smartphone (via Bluetooth). [. . . ] 0 Volledige snelheid FAT12/16/32 5 V gelijkstroom 1, 5 A Maximaal uitgangsvermogen Volledig bandbreedte-vermogen Luidsprekerimpedantie Toonbereik 50 W × 4 22 W × 4 (met minder dan 1 % THV) 4 Ω — 8 Ω Band 1: Band 2: Band 3: Band 4: Band 5: Band 6: Band 7: Band 8: Band 9: Band 10: Band 11: Band 12: Band 13: 2 500 mV/10 kΩ ≤ 600 Ω 14, 4 V (10, 5 V — 16 V toelaatbaar) 10 A –10°C — +60°C 182 mm × 53 mm × 158 mm 1, 3 kg 62, 5 Hz ±9 dB 100 Hz ±9 dB 160 Hz ±9 dB 250 Hz ±9 dB 400 Hz ±9 dB 630 Hz ±9 dB 1 kHz ±9 dB 1, 6 kHz ±9 dB 2, 5 kHz ±9 dB 4 kHz ±9 dB 6, 3 kHz ±9 dB 10 kHz ±9 dB 16 kHz ±9 dB Conform MPEG-1/2 Audio Layer-3 Compatibel met Windows Media Audio AAC-LC “. Indd 25 Data Size: Book Size: B6L (182 mm x 128 mm) B6L (182 mm x 128 mm) 25 30/8/2016 4:36:34 PM INSTALLEREN/VERBINDEN Waarschuwing • Dit toestel kan uitsluitend worden gebruikt in een auto met 12 Volt gelijkstroom, negatieve • • • • aarding. ontkoppel de negatieve pool van de accu alvorens te verbinden en monteren. Voorkom kortsluiting en sluit derhalve het accudraad (geel) en ontstekingsdraad (rood) niet op het autochassis of de aardedraad (zwart) aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KDC-BT510U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KDC-BT510U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag