Gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-BT47SD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-BT47SD. Wij hopen dat dit KENWOOD KDC-BT47SD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-BT47SD te teleladen.


KENWOOD KDC-BT47SD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3370 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KDC-BT47SD (3342 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KDC-BT47SD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] INHOUD Veiligheid 2 Onderhoud Bediening handsfree bellen Een gesprek tot stand brengen Breng een gesprek tot stand met stemherkenning Een gesprek ontvangen Tijdens een gesprek Gesprek in de wacht Het bericht dat de verbinding wordt verbroken wissen De telefoonlijst downloaden 18 Voorbereiding 3 KDC-BT47SD CD RECEIVER Bevestigen/verwijderen van het voorpaneel Terugstellen van uw toestel Afstandsbediening GEBRUIKSAANWIJZING Basisbewerkingen 4 Starten 6 Annuleren van de displaydemonstratie Instellen van de demonstratiefunctie De klok aanpassen Basisinstellingen voor gebruik Luisteren naar Bluetooth-audio 21 Kiezen van herhaalde weergave Kiezen van willekeurige weergave Schakelen tussen Bluetooth-apparaten Luisteren naar de radio Veranderen van [SETTINGS] functieinstellingen 8 Bluetooth instellen 22 Luisteren naar andere externe apparatuur 9 Luisteren naar een disk/USBapparaat/SD/iPod 10 Starten van de weergave van een disk Start het afspelen van een USB-apparaat/ iPod Het USB-apparaat of iPod verwijderen Start het afspelen van een SD-kaart De SD-kaart verwijderen Kiezen van herhaalde weergave Kiezen van willekeurige weergave Alles in willekeurige volgorde afspelen Kiezen van een map/fragment/bestand Alfabetisch zoeken voor iPod Regelfunctie app en iPod kiezen Veranderen van [SETTINGS] functieinstellingen Registreer een Bluetooth-apparaat (pairing) Het Bluetooth-apparaat selecteren Registratietest van Bluetooth-apparaten Bluetooth instellen SMS (Short Message Service) SMS downloaden SMS weergeven Instelling Een bericht terug Een origineel bericht maken SMS instellen 26 Klik op onderstaande knop voordat deze handleiding gaat lezen om na te gaan welke versie van de handleiding de nieuwste is en elke pagina's gewijzigd zijn. http://manual. kenwood. com/edition/im349/ Functie-instellingen 28 Gebruik van de afstandsbediening (KCA-RC405; optionele accessoire) 30 Afstandsbedieningssensor De batterij van de afstandsbediening vervangen Bediening handsfree bellen Direct afstemmen van de bron “TUNER” Direct zoeken naar muzieknummer of “USB”/”SD”/”CD”-bron Lees de nieuwste versie Aan de slag met Bluetooth Functie gemakkelijk koppelen Registreren vanaf Bluetooth-apparaten (pairing) 16 Installeren/verbinden 32 Oplossen van problemen Technische gegevens 37 39 © 2011 JVC KENWOOD Corporation 12eAIO_IM349_Ref_E_nl_01 Veiligheid ¤WAARSCHUWING Stop de auto alvorens het toestel te bedienen. ■■ Voorkom kortsluiting en steek derhalve nooit metalen voorwerpen (zoals munten en gereedschap) in het toestel. ■■ Let op: Stel het volume zodanig in dat u het geluid van buiten nog goed kunt horen. [. . . ] 4 Draai de volumeknop om [S-DVC SELECT] te kiezen en druk vervolgens om in te voeren. 5 Draai de volumeknop om een apparaatnaam te kiezen en druk vervolgens om te bevestigen. 6 Doorloop procedurestap 4 van <Registreren vanaf dit toestel> en voltooi de registratie (pairing). ■■ Als de apparaatnaam niet in de lijst voorkomt, selecteer dan “OTHER PHONE”. 9 Houd 6 Druk op de volumeknop om het Bluetooth-apparaat in te stellen. ■■ “✱ (apparaatnaam)”: Het geselecteerde Bluetooth-apparaat is bezet. ■■ “- (apparaatnaam)“: Het geselecteerde Bluetooth-apparaat is in stand-by. ■■ “(blanco) (apparaatnaam)“: De selectie van het Bluetooth-apparaat werd ongedaan gemaakt. 7 Houd even ingedrukt om de procedure te eindigen. ■■ Houd ingedrukt om de Bluetooth-functie te annuleren. Registratietest van Bluetoothapparaten U kunt controleren of uw Bluetooth-apparaat met behulp van dit toestel kan worden geregistreerd. 1 Houd ingedrukt om de functie gemakkleijk koppelen te starten. Wanneer het zoeken is voltooid, wordt “FINISHED” weergegeven. ■■ Wanneer “(apparaatnaam)” wordt weergegeven, selecteert u “[NEW DEVICE]” en druk u op bedieningsknop. ■■ Wanneer “DEVICE FULL” wordt weergegeven, verwijdert u een Bluetooth-apparaat en probeert u het opnieuw. 1. Draai de volumeknop om het Bluetooth-apparaat te kiezen en houd vervolgens ingedrukt om te bevestigen. 2. Draai de volumeknop om “YES” te kiezen en druk vervolgens om te bevestigen. 2 Draai de volumeknop om een Bluetoothapparaatnaam te kiezen en houdt vervolgens ingedrukt om te bevestigen. “BT TEST MODE” wordt weergegeven. 3 “CONFIRM DVC” wordt weergegeven. Als “PAIRING OK” wordt weergegeven, ga dan door met stap 6. Als “PIN CODE” wordt weergegeven, ga dan door met stap 4. INHOUD Als “*** NG” wordt weergegeven, druk dan op de volumeknop. 4 Voer de pincode in ■■ Draai de volumeknop om het nummer te selecteren. ■■ Om naar het volgende cijfer te gaan, drukt u op ¢. [. . . ] Dit betekent dat de laserstraal relatief zwak is en er geen gevaar van straling buiten het toestel is. Conformiteitsverklaring met betrekking tot EMC-richtlijn 2004/108/EG Conformiteitsverklaring met betrekking tot R&TTE-richtlijn 1999/5/EG Fabrikant: JVC KENWOOD Corporation 3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, Japan EU-vertegenwoordiger: Kenwood Electronics Europe BV Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Nederland English Hereby, Kenwood declares that this unit KDC-BT47SD is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Français Par la présente Kenwood déclare que l’appareil KDC-BT47SD est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Par la présente, Kenwood déclare que ce KDC-BT47SD est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/ CE qui lui sont applicables. Deutsch Hiermit erklärt Kenwood, dass sich dieser KDC-BT47SD in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KDC-BT47SD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KDC-BT47SD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag