Gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-5024

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-5024. Wij hopen dat dit KENWOOD KDC-5024 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-5024 te teleladen.


KENWOOD KDC-5024 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6248 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KDC-5024 (3033 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KDC-5024

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Code de sécurité <Mode veille (Mode éclairage seulement)> Puisqu'il faut l'autorisation du code de sécurité lorsqu'il est retiré du véhicule, la personnalisation de cet appareil à l'aide du Code de Sécurité aide à éviter les vols. 5 0:41 PM Page 25 Si vous saisissez un code différent de votre code de sécurité, vous devez recommencer à l'étape 4. € Cette fonction n'est disponible que si la station souhaitée envoie un code PTY pour le bulletin d'information ou appartient à un réseau <Enhanced Other Network> envoyant un code PTY pour le bulletin d'information. Die verwendbaren Funktionen und die Informationen, die angezeigt werden können, variieren je nach angeschlossenem Modell. [. . . ] Wanneer er 6 zenders die goed ontvangen worden in het geheugen zijn opgeslagen, wordt de functie voor het automatisch vastleggen afgesloten. € Wanneer het automatisch vastleggen van zenders wordt uitgevoerd met de golfband FM2, worden de RDS-zenders die als voorkeurzenders van de golfband FM1 zijn vastgelegd, niet in het geheugen vastgelegd. En wanneer het vastleggen wordt uitgevoerd met FM3, worden de RDS-zenders die als voorkeurzenders van de golfbanden FM1 en FM2 zijn vastgelegd, niet in het geheugen vastgelegd. 2 Kies de in het geheugen vast te leggen frequentie Druk op de [4] of [¢] toets. 3 Leg de frequentie vast in het geheugen Druk ten minste 2 seconden op de gewenste [1] — [6] toets. Er kan onder elk van de [1] — [6] toetsen 1 zender van elke golfband in het geheugen worden vastgelegd. 5 0:43 PM Page 92 RDS-functies Verkeersinformatie Automatisch overschakelen naar verkeersinformatie zodra de uitzending begint, zelfs wanneer u niet naar de radio luistert. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt de verkeersinformatiefunctie aan- of uitgezet. Wanneer er geen verkeersinformatie ontvangen wordt, knippert de "TI" indicator. Wanneer een verkeersbericht begint, wordt "Traffic Info"/ "TRAFFIC" getoontd en wordt automatisch naar de verkeersinformatie overgeschakeld. PTY (Program Type) Kiezen van een programmatype en zoeken naar een zender. Deze functie is niet beschikbaar tijdens ontvangst van een verkeersbulletin of een AM-zender. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, verandert programmatype in onderstaande volgorde. Overige muziek "Other M" — 92 — het Nederlands • Wanneer de verkeersinformatiefunctie is ingeschakeld tijdens ontvangst van een AM-zender, wordt automatisch overgeschakeld op een FM-zender. • Bij ontvangst van verkeersinformatie wordt het ingestelde volume in het geheugen opgeslagen. Bij het volgende verkeersbericht wordt automatisch het opgeslagen volume ingesteld. afstemmen op een andere verkeersinformatiezender Druk op de [4] of [¢] toets. U kunt op een andere verkeersinformatiezender afstemmen wanneer u naar de radio luistert. Weer Financiën Kinderprogramma's Sociale zaken Religie Luisteraarparticipatie Reizen Recreatie Jazz Country Nationale muziek Oldies muziek Folkmuziek Documentaire "Weather" "Finance" "Children" "Social" "Religion" "Phone In" "Travel" "Leisure" "Jazz" "Country" "Nation M" "Oldies" "Folk M" "Document" "WEATHER" "FINANCE" "CHILDREN" "SOCIAL" "RELIGION" "PHONE IN" "TRAVEL" "LEISURE" "JAZZ" "COUNTRY" "NATION M" "OLDIES" "FOLK M" "DOCUMENT" Vastleggen van voorkeurprogrammatypes Vastleggen van een programmatype in het voorkeurgeheugen om het type snel op te kunnen roepen. Vastleggen van het programmatype 1 Kies het vast te leggen programmatype Zie <PTY (Program Type)> (blz. 3 — 11, 18 — 25, 31 • Programmatypes kunnen onder de voorkeurgeheugentoetsen [1] — [6] worden opgeslagen en snel worden opgeroepen. Druk nogmaals op de [4] of [¢] toets wanneer u naar een andere zender wilt zoeken. [. . . ] 64 ✔ De reden is dat u het contactslot van de auto meer dan 10 minuten geleden op OFF hebt gezet. ˜ U kunt de disc alleen verwijderen binnen de 10 minuten nadat u het contactslot op OFF hebt gezet. Als u langer dan 10 minuten hebt gewacht, moet u het contactslot opnieuw op ON zetten en dan op de Uitwerptoets drukken. ˜ Voor elke disk/map is het achteruit zoeken naar een fragment voor het eerste liedje of vooruit zoeken voor het laatste liedje onmogelijk. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KDC-5024

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KDC-5024 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag