Gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-5024

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-5024. Wij hopen dat dit KENWOOD KDC-5024 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-5024 te teleladen.


KENWOOD KDC-5024 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6248 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KDC-5024 (3033 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KDC-5024

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Code de sécurité <Mode veille (Mode éclairage seulement)> Puisqu'il faut l'autorisation du code de sécurité lorsqu'il est retiré du véhicule, la personnalisation de cet appareil à l'aide du Code de Sécurité aide à éviter les vols. 5 0:41 PM Page 25 Si vous saisissez un code différent de votre code de sécurité, vous devez recommencer à l'étape 4. € Cette fonction n'est disponible que si la station souhaitée envoie un code PTY pour le bulletin d'information ou appartient à un réseau <Enhanced Other Network> envoyant un code PTY pour le bulletin d'information. Die verwendbaren Funktionen und die Informationen, die angezeigt werden können, variieren je nach angeschlossenem Modell. [. . . ] bladeren van radiotekst Bladeren van de getoonde radiotekst. Houd de [DISP] toets tenminste 1 seconde ingedrukt. Weer Financiën Kinderprogramma's Sociale zaken Religie Luisteraarparticipatie Reizen Recreatie Jazz Country Nationale muziek Oldies muziek Folkmuziek Documentaire "Weather" "Finance" "Children" "Social" "Religion" "Phone In" "Travel" "Leisure" "Jazz" "Country" "Nation M" "Oldies" "Folk M" "Document" "WEATHER" "FINANCE" "CHILDREN" "SOCIAL" "RELIGION" "PHONE IN" "TRAVEL" "LEISURE" "JAZZ" "COUNTRY" "NATION M" "OLDIES" "FOLK M" "DOCUMENT" Vastleggen van voorkeurprogrammatypes Vastleggen van een programmatype in het voorkeurgeheugen om het type snel op te kunnen roepen. Vastleggen van het programmatype 1 Kies het vast te leggen programmatype Zie <PTY (Program Type)> (blz. 3 — 11, 18 — 25, 31 • Programmatypes kunnen onder de voorkeurgeheugentoetsen [1] — [6] worden opgeslagen en snel worden opgeroepen. € De voor de display gebruikte taal kan veranderd worden. Zie <Veranderen van de taal voor de PTY-functie> (blz. Druk nogmaals op de [4] of [¢] toets wanneer u naar een andere zender wilt zoeken. Wanneer het gekozen programmatype niet gevonden wordt, wordt "NO PTY" getoond. 5 0:43 PM Page 94 RDS-functies Veranderen van de taal voor de PTY-functie Kiezen van de taal voor het tonen van de programmatypes. 2 Activeer de functie voor het veranderen van de taal Druk op de [DISP] toets. 3 Kies de taal Druk op de [FM] of [AM] toets. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, verandert de taal in onderstaande volgorde. S Nederlands KDC-M6024G/M6024/V6524/6024 Disknummer 4 Sluit de functie voor het veranderen van de taal af Druk op de [DISP] toets. 3 Druk op de linkerkant van het voorpaneel zodat deze in de oorspronkelijke positie terugkeert. • Wanneer het voorpaneel geopend is , kan de bediening van de versnellingspook of andere essentiele auto-onderdelen belemmerd worden. Bedien de eenheid pas wanneer de veiligheid niet in het geding komt. • Gebruik de eenheid niet terwijl het voorpaneel geopend is. Wanneer het voorpaneel langdurig geopend is, kan er stof en vuil in de eenheid komen waardoor er defecten kunnen ontstaan. € Hieronder staan de modellen waarmee MP3 weergegeven kan worden. kDC-M6024G/M6024 • Wanneer er een disc geplaatst is , licht de "IN" indicator op. 3 Druk op de linkerkant van het voorpaneel zodat deze in de oorspronkelijke positie terugkeert. [. . . ] 73-2 ☞ Neem het geluid opnieuw op of gebruik een andere geluidsdrager. Niet de gekozen disk maar een andere wordt weergegeven. œ De disk is in een andere lade geplaatst dan u heeft gekozen. 80 ✔ --☞ Er komen momenten voor waarop de speelduur niet goed en volgens de MP3 opname-instellingen wordt weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KDC-5024

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KDC-5024 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag