Gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-300UV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-300UV. Wij hopen dat dit KENWOOD KDC-300UV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-300UV te teleladen.


KENWOOD KDC-300UV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1332 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KDC-300UV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (particulieren) Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische, elektronische producten en batterijen niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Opgelet: Het teken “Pb” onder het teken van de batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat. [. . . ] € Geselecteerde station van een apparaat met meerdere stations. overige instellingen 1 Druk op de volumeknop om [FUNCTION] op te roepen. 2 Draai de volumeknop om een onderdeel te kiezen (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop. 3 Herhaal stap 2 totdat het gewenste onderdeel is gekozen of geactiveerd. 4 Houd Druk op even ingedrukt om te voltooien. Om naar het voorgaande instelonderdeel terug te keren. Basisinstelling: XX Kies een bestand uit een map/lijst . 1 Druk op 2 Draai de volumeknop om een map/lijst te kiezen en druk vervolgens op de knop. 3 Draai de volumeknop om een bestand te kiezen en druk vervolgens op de knop. Snelzoeken U kunt indien u veel bestanden heeft, snel het gewenste bestand opzoeken. Draai de volumeknop snel om de lijst snel te doorlopen. ( [SKIP SEARCH]) • Door S / T even ingedrukt te houden, wordt met een ratio van 10% gezocht. – Niet van toepassing op audio-CD- en MP3/ WMA/ AAC/ WAV/ FLAC-bestanden. (of) Zoeken op alfabet (alleen voor iPod) (  6) USB MUSIC DRIVE DRIVE CHANGE: Het volgende station ([DRIVE 1] tot [DRIVE 4]) wordt automatisch gekozen en de weergave start. Herhaal stappen 1 tot 3 om de volgende drives te kiezen. SPEAKER SIZE Kies in overeenstemming met het formaat van de aangesloten luidsprekers voor een optimaal geluid. € De instellingen voor de frequentie en helling worden automatisch gemaakt voor de crossover van de gekozen luidspreker. € Indien [NONE] is gekozen voor [TWEETER] van [FRONT], zijn [REAR] en [SUBWOOFER] voor [SPEAKER SIZE] en [X ‘ OVER] van de luidspreker niet beschikbaar. €15 tot +6 (0): Leg het basisvolumeniveau voor iedere bron vast. (Kies alvorens de instelling te maken eerst de gewenste bron. ) SPACE ENHANCE X ‘ OVER [FRQ]/ [F - HPF FRQ]/ [R - HPF FRQ]/ [SW LPF FRQ]/ [HPF FRQ]/ [LPF FRQ]: Stel de crossover-frequentie voor de gekozen luidsprekers in (hoog-doorlaatfiler of laag-doorlaatfilter). € Met [THROUGH] gekozen, worden alle signalen naar de gekozen luidsprekers gestuurd. [. . . ] ontkoppel de negatieve pool van de accu alvorens te verbinden en monteren. Voorkom kortsluiting en sluit derhalve het accudraad (geel) en ontstekingsdraad (rood) niet op het autochassis of de aardedraad (zwart) aan. (  17) • Laat het monteren en verbinden voor de veiligheid door een vakman uitvoeren. Raak de metalen onderdelen van dit toestel niet aan tijdens en kort na het gebruik. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KDC-300UV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KDC-300UV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag