Gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-164UB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-164UB. Wij hopen dat dit KENWOOD KDC-164UB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-164UB te teleladen.


KENWOOD KDC-164UB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2757 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KDC-164UB (2347 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KDC-164UB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC) Conformiteitsverklaring met betrekking tot de RoHS richtlijn van de Europese Unie (2011/65/EU) Fabrikant: JVC KENWOOD Corporation 3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, Japan EU-vertegenwoordiger: JVCKENWOOD NEDERLAND B. Markering op produkten die laserstralen gebruiken Dit label is aangebracht op de behuizing/houder en toont dat de component een laserstraal gebruikt die als Klasse 1 is geclassificeerd. Dit betekent dat de laserstraal relatief zwak is en er geen gevaar van straling buiten het toestel is. Indd 15 Data Size: Book Size: B6L (182 mm x 128 mm) B6L (182 mm x 128 mm) 15 06-Nov-14 12:06:31 PM INHOUD ALVORENS GEBRUIK BASISPUNTEN STARTEN RADIO CD / USB / iPod / ANDROID AUX DISPLAY-INSTELLINGEN AUDIO-INSTELLINGEN 2 3 4 5 7 9 9 10 ALVORENS GEBRUIK Waarschuwing Bedien of gebruik geen functies die uw aandacht van de verkeersveiligheid af zou kunnen leiden. [. . . ] ON: Automatisch opzoeken van een andere zender die hetzelfde programma in hetzelfde Radio Data System netwerk uitzendt maar met een betere ontvangst indien de ontvangst van de huidige zender slecht is. Draai de volumeknop om de PTY-taal (ENGLISH/ FRENCH/ GERMAN) te kiezen en druk vervolgens op de knop. Kiezen van het beschikbare programmatype (zie hieronder) en druk vervolgens op S / T om te starten. M Uitwerpen disc Labelkant Voor het USB-ingangsaansluiting Weergave / pauze Snel achterwaarts / voorwaarts*4 Kiezen van een fragment/ bestand Kiezen van een map*5 Afspelen herhalen*6 Op het voorpaneel Druk op . *8 Houd voor een iPod bron iPod even ingedrukt. MODE ON : Bediening met de iPod*9 MODE OFF : Bediening met het toestel Met een ANDROID bron, ( 8, [ANDROID SETUP]) Druk herhaaldelijk op 5. € Geselecteerde station van een apparaat met meerdere stations. willekeurig afspelen*6 ANDROID*3 Selecteer de bedieningsfunctie Micro USB 2. 0-kabel*2 (los verkrijgbaar) (voor ) / *1 KCA-iP102 : 30-pin type, KCA-iP103 : Verlicht type *2 Laat de kabel wanneer niet in gebruik niet in de auto achter. Volg de *4 *5 *6 *7 *8 *9 aanwijzingen voor het installeren van de app. U kunt tevens de laatste versie van de app KENWOOD MUSIC PLAY op uw Android apparaat installeren alvorens de verbinding te maken. € • • • • Druk op 5 om weer terug naar de basismap/het eerste bestand/het eerste menu te gaan. Druk op om naar het voorgaande instelonderdeel terug te keren. Voor iPod alleen van toepassing wanneer [MODE OFF] is gekozen. (  7) Voor ANDROID alleen van toepassing wanneer [BROWSE MODE] is gekozen. (  [ANDROID SETUP]) USB MUSIC DRIVE DRIVE CHANGE: Het volgende station ([DRIVE 1] tot [DRIVE 5]) wordt automatisch gekozen en de weergave start. Herhaal stappen 1 tot 3 om de volgende drives te kiezen. 5%/ 1%/ 5%/ 10%: Bij het luisteren naar een iPod, ANDROID of KME Light/ KMC-bestand, kunt u de zoekratio voor het totaal aantal bestanden kiezen. 2 Draai de volumeknop om [DISPLAY] te kiezen en druk vervolgens op de knop. starten van weergave 1 Verbind een draagbare audiospeler (los verkrijgbaar). Aux-ingangsaansluiting Draagbare audiospeler 3 Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop. 4 Herhaal stap 3 totdat het gewenste onderdeel is gekozen/geactiveerd of volg de aanwijzingen voor het geselecteerde onderdeel. [. . . ] Het toestel kan defect raken wanneer u probeert deze met bijvoorbeeld een adapter te plaatsen. € U kunt geen USB-apparaat via een USB-hub verbinden. € Het verbinden met een kabel die langer dan 5 m is, kan abnormale weergave tot gevolg hebben. € Dit toestel herkent geen USB-apparaat dat een ander voltage dan 5 V heeft en 1 A overschrijdt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KDC-164UB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KDC-164UB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag