Gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-120UR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-120UR. Wij hopen dat dit KENWOOD KDC-120UR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KDC-120UR te teleladen.


Mode d'emploi KENWOOD KDC-120UR
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KDC-120UR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (particulieren) Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische, elektronische producten en batterijen niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Opgelet: Het teken “Pb” onder het teken van de batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat. [. . . ] Zoeken op alfabet (alleen van toepassing op iPod en ANDROID bronnen) U kunt een bestand ook aan de hand van de eerste letter of teken van de naam opzoeken. Voor iPod bron 1 Verdraai de volumeknop snel voor het activeren van zoeken met tekens. 2 Draai de volumeknop om het teken te kiezen. € Als u wilt zoeken naar een ander teken dan A tot Z en 0 tot 9, kiest u “ ”. Selecteer het muziekstation Druk met USB als bron gekozen herhaaldelijk op 5. € Geselecteerde station van een apparaat met meerdere stations. 10 NEDERLANDS Data Size: Book Size: B6L (182 mm x 128 mm) B6L (182 mm x 128 mm) 10/7/2017 2:51:12 PM JS_KWD_KDC_220UI_ENE2N_NL. Indd 10 AUDIO-INSTELLINGEN Tijdens het luisteren naar een bron. mID ADJUST MID CTR FRQ MID LEVEL MID Q FACTOR 1 Druk op AUD om [AUDIO CONTROL] direct te activeren. 2 Draai de volumeknop om een onderdeel te kiezen (zie de volgende tabel), en druk vervolgens op de knop. 3 Herhaal stap 2 totdat het gewenste onderdeel is gekozen of geactiveerd. Druk op om naar het voorgaande instelonderdeel terug te keren. tRE ADJUST TRE CTR FRQ TRE LEVEL (of met de afstandsbediening) (voor ) 1 Druk op AUD om de [AUDIO CONTROL] functie te activeren. 2 Druk op J / K om een onderdeel te kiezen en druk vervolgens op . PRESET EQ DRIVE EQ/TOP40/POWERFUL/ROCK/POPS/EASY/JAZZ/NATURAL/ USER: Kiezen van een geschikte, vooringestelde equalizer voor het muziekgenre. (Kies [USER] voor gebruik van de instellingen die met [EQ PRO] zijn gemaakt. ) [DRIVE EQ] is een vooraf ingestelde equalizer waarmee het geluid van buiten de auto of het geluid van de banden wordt gereduceerd. LEVEL1/LEVEL2 of LV1/LV2: Selecteren van de gewenste lage en hoge frequenties voor een goed-gebalanceerd geluid bij een laag volumeniveau. ; AUDIO CONTROL SUB-W LEVEL BASS LEVEL MID LEVEL TRE LEVEL –15 tot +15 (0) –8 tot +8 (+2) –8 tot +8 (+1) –8 tot +8 (+1) 60HZ/80HZ/100HZ/200HZ of 60/80/100/200: Kiezen van de middenfrequentie. Instellen van het vast te leggen niveau voor iedere bron.  ; 85HZ/120HZ/160HZ: Audiosignalen met lagere frequenties dan 85 Hz/120 Hz/160 Hz worden naar de subwoofer gestuurd. eQ PRO (Deze instelling wordt onder [USER] vastgelegd. [. . . ] € Veeg vanuit het midden van de disc naar de rand. € Verwijder een disc in horizontale richting uit het toestel. • Verwijder bramen van het middengat en de discrand alvorens een disc te plaatsen. Aansluiting (op de achterkant van het voorpaneel) Meer informatie Voor de : – Een lijst met de laatste firmware-updates en compatibele onderdelen – Andere actuele informatie Ga naar <www. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KDC-120UR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KDC-120UR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag