Gebruiksaanwijzing KENWOOD KAC-7203

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD KAC-7203. Wij hopen dat dit KENWOOD KAC-7203 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD KAC-7203 te teleladen.


Mode d'emploi KENWOOD KAC-7203
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD KAC-7203 (3624 ko)
   KENWOOD KAC-7203 BROCHURE (3624 ko)
   KENWOOD KAC-7203 INSTALLATION MANUAL (3624 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD KAC-7203

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 16 10:41:03 AM Sicherheitsmaßregeln 2WARNUNG Zur Vermeidung von Bränden und Verletzungen beachten Sie bitte die folgenden Hinweise: • Verwenden Sie bei Verlegung des Batterie- und Massekabels besonders strapazierfähige und speziell für die Installation im Auto angebotene Kabel mit einem Leitungsquerschnitt von mindestens 8 mm2 (AWG 8). Wenn die Schutzfunktion ausgelöst wird, erlischt die POWER-Anzeige, und der Verstärker schaltet aus. Die Spannungsversorgung nicht anschließen, wenn die Massekabel nicht angeschlossen sind. • Achten Sie darauf , die Schutzsicherung des Stromkabels in der Nähe der Batterie zu installieren. [. . . ] € Gebruik voor de voedingskabel en aarding een type kabel (brandbestendig, speciaal voor auto’s) met een capaciteit die hoger ligt dan die van de zekering van de eenheid. (Gebruik een voedingskabel met een diameter van 8 mm2 (AWG 8) of meer. ) • Wanneer er meerdere vermogensversterkers worden gebruikt, gebruikt u draden en zekeringen met een grotere capaciteit dan de totale maximum spanning die door elke versterker van de accu wordt getrokken. oPMERKING • Raadpleeg uw Kenwood handelaar indien u problemen of vragen over het installeren heeft. € Raadpleeg uw Kenwood handelaar indien het toestel niet juist lijkt te functioneren. Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren) Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Het kiezen van luidsprekers • Het nominale ingangsvermogen van de aan te sluiten luidsprekers moet groter zijn dan het maximum uitgangsvermogen (in Watt) van de versterker. Als er luidsprekers worden gebruikt waarvan het ingangsvermogen lager is dan het uitgangsvermogen van de versterker, dan kunnen luidsprekers en versterker worden beschadigd. € De impedantie van de aan te sluiten luidsprekers moet minimaal 2Ω (voor stereoverbindingen) of minimaal 4Ω (voor brugverbindingen) bedragen. Als er meer dan één setje luidsprekers moet worden aangesloten, dan berekent u de totale impedantie van de luidsprekers en sluit u luidsprekers aan die voor deze versterker geschikt zijn. 4Ω 4Ω 4Ω 4Ω Dit product wordt niet geïnstalleerd door de fabrikant van een voertuig op de productielijn, noch door de professionele invoerder van een voertuig in EUlidstaten. 16 10:41:20 AM Installeren 380 mm 320 mm Ø6 Toebehoren Naam van onderdeel Zelf-tappende schroefven (ø5 × 18 mm) Afdekking voor aansluiting (Stroom- of luidsprekeraansluiting) Luidsprekerniveau-ingangskabel 258 mm 272 mm 286 mm Afbeelding Aantal 4 2 1 1 Inbussleutel Handelingen voor het installeren Er zijn verschillende instellingen en verbindingen mogelijk al naar gelang uw opstelling en het gebruik. Lees derhalve de gebruiksaanwijzing door om de juiste methode te kiezen voor het instellen en verbinden. Haal de kontaksleutel uit het slot en ontkoppel de negatieve pool - van de accu ter voorkoming van kortsluiting. (dikte: 15 mm of meer) • Monteer de eenheid niet; (op een instabiele plaats; op een plaats die het sturen bemoeilijkt; op een vochtige plaats; op een stoffige plaats; op een plaats die warm wordt; in direct zonlicht; op een plaats waar warme lucht stroomt) • Installeer het toestel niet onder een mat of dergelijke. Opgewekte warmte kan anders niet ontsnappen met beschadiging van het toestel tot gevolg. € Installeer het toestel zodanig dat de ventilatie van het toestel niet wordt gehinderd. plaats geen voorwerpen bovenop het toestel. € De behuizing van de versterker wordt tijdens gebruik warm. Daarom dient de versterker zodanig geïnstalleerd te worden, dat er geen mensen of voorwerpen die gevoelig zijn voor warmte mee in aanraking kunnen komen. [. . . ] OPMERKING • Overbruggingsaansluitingen: WAls u de eenheid als een hoogvermogens mono-versterker wilt gebruiken dienen er overbruggingen te worden aangebracht. ) De aan te sluiten luidsprekers dienen een impedantie van tenminste 4 Ohm te hebben. Als er meerdere luidsprekers moeten worden aangesloten, dient de gezamenlijke impedantie van elke kanaal tenminste 4 Ohm te bedragen. BASS BOOST LEVEL-regelaar Hiermee stelt u het lagefrequentieniveau in dat moet worden gecompenseerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD KAC-7203

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD KAC-7203 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag