Gebruiksaanwijzing KENWOOD DVF-5400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD DVF-5400. Wij hopen dat dit KENWOOD DVF-5400 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD DVF-5400 te teleladen.


KENWOOD DVF-5400 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1672 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD DVF-5400 (1655 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD DVF-5400

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DVD/VCD/CD-SPELER DVF-5400 GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS 15:42:41 92. 3. 70 1 ddni. EN_0045 Alvorens het apparaat op het stopcontact aan te sluiten Let op : Om veilige bediening te waarborgen, dient deze bladzijde zorgvuldig te worden doorgelezen. De spanningsvereiste van het toestel zijn zoals hieronder aangegeven. Europa en Groot-Brittannië . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alleen 230 V wisseletroom Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren) Batterij niet Weggooien, maar Inleveren als KCA Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. NEDERLANDS Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. [. . . ] Stel de AUDIO opties van de speler in overeenkomstig het type geluidsinstallatie dat u gebruikt. Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu Kies de gewenste taal voor de dialoog (disc-audio), de ondertiteling en het disc-menu. Original: Voor gebruik van de originele taal waarin de disc is opgenomen. Other: Voor het instellen van een andere taal drukt u op de cijfertoetsen om het nummer van de gewenste taal in te voeren dat staat aangegeven in de taalcodelijst, en daarna drukt u op de [ENTER] toets. (Zie bladzijde 21. ) Druk op de [CLEAR] toets als u een verkeerde taalcode invoert. NEDERLANDS Dolby Digital/ DTS/ MPEG Bitstream: Kies "Bitstream" als de DIGITAL OUT aansluiting van de DVD-speler is verbonden met een versterker of andere apparatuur die voorzien is van een Dolby Digital, DTS of MPEGdecoder. PCM (voor Dolby Digital/MPEG): Kies deze instelling wanneer de speler is aangesloten op een 2-kanaals digitale stereo versterker. DVD's die gecodeerd zijn in Dolby Digital of MPEG zullen automatisch gedownmixed worden naar 2-kanaals PCMaudio. Off (voor DTS): Als u "Off" kiest, wordt het DTS-signaal niet via de DIGITAL OUT aansluiting uitgevoerd. DISPLAY TV Output Select RGB Sample Freq. (frequentie) Als uw receiver of versterker NIET geschikt is voor verwerking van 96 kHz signalen, kiest u 48 kHz. Bij deze instelling zal het apparaat automatisch de 96 kHz signalen omzetten naar 48 kHz zodat uw geluidsinstallatie ze kan decoderen. Als uw receiver of versterker wel 96 kHz signalen kan verwerken, kiest u 96 kHz. Bij deze instelling laat het apparaat alle signaaltypen door zonder deze te bewerken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de versterker om te kijken welke instelling juist is. Wanneer de disc 96 kHz digitale uitvoer niet toestaat, zal het signaal pas worden uitgevoerd nadat deze waarde is omgezet in een lagere waarde. TV Aspect 4:3: Kies deze instelling wanneer een standaard 4:3 TV is aangesloten. 16:9: Kies deze instelling wanneer een 16:9 breedbeeld- TV is aangesloten. Display Mode De Display Mode instelling heeft alleen effect wanneer TV Aspect is ingesteld op "4:3". Letterbox: Een breedbeeld wordt weergegeven met zwarte balken boven en onder op het scherm. Panscan: Een breedbeeld wordt over het volledige scherm weergegeven, maar de gedeelten die niet op het scherm passen worden afgesneden. portions that do not fit. TV Output Select Stel “TV Output Select” van de speler in overeenstemming met de gemaakte verbinding met uw TV in. RGB: Indien uw TV met de SCART aansluiting is verbonden. Y Cb Cr: Indien uw TV met de COMPONENT VIDEO aansluitingen van de DVD-speler is verbonden. . Vervolg op de volgende bladzijde Nederlands 17 11:52:41 92. 3. 70 71 ddni. EN_0045 Systeeminstellingen DRC (Regeling van het dynamisch bereik) Bij het DVD-formaat kan het geluidsspoor van een programma dankzij de digitale audiotechnologie bijzonder nauwkeurig en realistisch worden weergegeven. Soms kan het echter gewenst zijn om het dynamisch bereik van het geluid (het verschil tussen de luidste en de zachtste geluiden) wat te verkleinen. U kunt dan met een lager volume naar een film kijken en luisteren, zonder dat de helderheid van het geluid verloren gaat. Zet DRC op On om dit effect in te schakelen. Deze functie werkt alleen bij het afspelen van DVD's die zijn opgenomen met Dolby Digital. [. . . ] 8 Hz ~ 20 kHz Bemonsteringsfrequentie; 48 kHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Hz ~ 22 kHz Bemonsteringsfrequentie; 96 kHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Hz ~ 44 kHz Signaal/ruis-verhouding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meer dan 100 dB Dynamisch bereik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD DVF-5400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD DVF-5400 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag