Gebruiksaanwijzing KENWOOD DVF-3500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD DVF-3500. Wij hopen dat dit KENWOOD DVF-3500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD DVF-3500 te teleladen.


KENWOOD DVF-3500 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1398 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD DVF-3500 (1392 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD DVF-3500

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DVD/VCD/CD-SPELER DVF-3500 GEBRUIKSAANWIJZING FRANÇAIS DEUTSCH NEDERLANDS ITALIANO Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC) Fabrikant: Kenwood Corporation 2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokio, 192-8525 Japan ESPAÑOL EU-vertegenwoordiger: Kenwood Electronics Europe BV Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Nederland DIGITAL B60-5768-08_3500_NE. indd 1 08. 4. 28 2:00:23 PM Alvorens het apparaat op het stopcontact aan te sluiten Let op : Om veilige bediening te waarborgen, dient deze bladzijde zorgvuldig te worden doorgelezen. De spanningsvereiste van het toestel zijn zoals hieronder aangegeven. Europa en Groot-Brittannië . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alleen 230 V wisseletroom Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren) Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. [. . . ] Nadat de schermbeveiliger 5 minuten is weergegeven, zal de DVDspeler automatisch worden uitgeschakeld. DISPLAY AUDIO Elke DVD-disc heeft meerdere opties voor de audiouitvoer. Stel de AUDIO opties van de speler in overeenkomstig het type geluidsinstallatie dat u gebruikt. Progressive Scan TV Output Select Off RGB TV Aspect 4:3: Kies deze instelling wanneer een standaard 4:3 TV is aangesloten. 16:9: Kies deze instelling wanneer een 16:9 breedbeeld- TV is aangesloten. Dolby Digital/ DTS/ MPEG Bitstream: Kies "Bitstream" als de DIGITAL OUT aansluiting van de DVD-speler is verbonden met een versterker of andere apparatuur die voorzien is van een Dolby Digital, DTS of MPEGdecoder. PCM (voor Dolby Digital/MPEG): Kies deze instelling wanneer de speler is aangesloten op een 2-kanaals digitale stereo versterker. DVD's die gecodeerd zijn in Dolby Digital of MPEG zullen automatisch gedownmixed worden naar 2-kanaals PCMaudio. Off (voor DTS): Als u "Off" kiest, wordt het DTS-signaal niet via de DIGITAL OUT aansluiting uitgevoerd. Display Mode De Display Mode instelling heeft alleen effect wanneer TV Aspect is ingesteld op "4:3". Letterbox: Een breedbeeld wordt weergegeven met zwarte balken boven en onder op het scherm. Panscan: Een breedbeeld wordt over het volledige scherm weergegeven, maar de gedeelten die niet op het scherm passen worden afgesneden. portions that do not fit. Progressive Scan Als u de COMPONENT VIDEO aansluitingen gebruikt, maar de DVD-speler op een standaard (analoge) televisie aansluit, moet u Progressive Scan op Off zetten. Als u de COMPONENT VIDEO aansluitingen gebruikt voor de verbinding met een TV of monitor die compatibel is met een progressive-scan signaal, zet u Progressive Scan op On. Sample Freq. (frequentie) Als uw receiver of versterker NIET geschikt is voor verwerking van 96 kHz signalen, kiest u 48 kHz. Bij deze instelling zal het apparaat automatisch de 96 kHz signalen omzetten naar 48 kHz zodat uw geluidsinstallatie ze kan decoderen. Vervolg op de volgende bladzijde 3 Nederlands 17 B60-5768-08_3500_NE. indd 17 08. 4. 28 2:00:42 PM Systeeminstellingen Als uw receiver of versterker wel 96 kHz signalen kan verwerken, kiest u 96 kHz. Bij deze instelling laat het apparaat alle signaaltypen door zonder deze te bewerken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de versterker om te kijken welke instelling juist is. Wanneer de disc 96 kHz digitale uitvoer niet toestaat, zal het signaal pas worden uitgevoerd nadat deze waarde is omgezet in een lagere waarde. 3 Kies met de omhoog/omlaag-cursortoetsen [5/∞] een Rating (classificatie) tussen 1 en 8. Rating 1-8: Bij nummer één (1) is de beperking het strengst en bij nummer acht (8) is de beperking het minst streng. Unlock Als u Unlock kiest, is de ouderlijk toezichtfunctie uitgeschakeld en kan de disc in zijn geheel worden bekeken. Opmerking: • Wanneer u de "Rating" (Classificatie) voor de eerste keer instelt, zult u eerst een gebiedscode moeten invoeren. • Als u een classificatie voor de speler instelt, zullen alle scènes met dezelfde of een lagere classificatie worden weergegeven. Scènes met een hogere classificatie worden niet weergegeven, tenzij een alternatieve scène beschikbaar is op de disc. De alternatieve scène moet dezelfde of een lagere classificatie hebben. Als er geen geschikte scène wordt gevonden, zal het afspelen stoppen. U moet dan het 4-cijferige wachtwoord invoeren of de classificatie wijzigen om de disc te kunnen afspelen. DRC (Regeling van het dynamisch bereik) Bij het DVD-formaat kan het geluidsspoor van een programma dankzij de digitale audiotechnologie bijzonder nauwkeurig en realistisch worden weergegeven. Soms kan het echter gewenst zijn om het dynamisch bereik van het geluid (het verschil tussen de luidste en de zachtste geluiden) wat te verkleinen. [. . . ] Minder dan 0, 6 W Afmetingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B: 440 mm H: 41 mm D: 204 mm Gewicht (netto). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 5 kg Meer informatie ÷ Kenwood volgt een politiek van voortdurende verbeteringen in de ontwikkeling van haar producten. De technische gegevens worden hierdoor mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD DVF-3500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD DVF-3500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag