Gebruiksaanwijzing KENWOOD DPX-M3100BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD DPX-M3100BT. Wij hopen dat dit KENWOOD DPX-M3100BT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD DPX-M3100BT te teleladen.


KENWOOD DPX-M3100BT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1964 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD DPX-M3100BT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (particulieren) Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische, elektronische producten en batterijen niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Opgelet: Het teken “Pb” onder het teken van de batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat. [. . . ] €NO MEMORY” verschijnt indien er geen contacten zijn opgeslagen. 2 Draai de volumeknop om een onderdeel te kiezen (zie de volgende tabel), en druk vervolgens op de knop. 3 Herhaal stap 2 totdat het gewenste onderdeel is gekozen/geactiveerd of volg de aanwijzingen voor het geselecteerde onderdeel. Druk op om naar het voorgaande instelonderdeel terug te keren. Basisinstelling: XX Bluetooth testfunctie U kunt de verbinding van het ondersteunde profiel tussen het Bluetooth apparaat en het toestel controleren. BT MODE PHONE SELECT AUDIO SELECT DEVICE DELETE PIN CODE EDIT (0000) Kiezen van de telefoon of het audiotoestel die/dat u wilt verbinden of ontkoppelen. € ” verschijnt voor het apparaat wanneer een verbinding is gemaakt. “ ” verschijnt voor het huidig spelende audio-apparaat. € Tegelijkertijd kunnen er maximaal twee Bluetooth telefoons en één Bluetooth audio-apparaat worden verbonden. 1 Draai de volumeknop om het te wissen apparaat te kiezen en druk vervolgens op de knop. 2 Draai de volumeknop om [YES] of [NO] te kiezen en druk vervolgens op de knop. Herhaal stappen 1 en 2 totdat de gehele PIN-code is ingevoerd. 3 Druk op de volumeknop om te bevestigen. RECONNECT AUTO PAIRING ON: Het toestel maakt automatisch weer een verbinding met het laatst verbonden Bluetooth apparaat wanneer het binnen bereik is.  Afhankelijk van het besturingssysteem van het aangesloten apparaat werkt deze functie mogelijk niet. Indd 17 Data Size: Book Size: B6L (182 mm x 128 mm) B6L (182 mm x 128 mm) 17 29/8/2017 12:08:47 PM BLUETOOTH® BLUETOOTH — Audio Tijdens de BT AUDIO bron, kunt u vijf Bluetooth audio-apparaten verbinden en tussen deze vijf apparaten schakelen. Voor het Schakelen tussen verbonden Bluetooth audio-apparaten Op het voorpaneel Druk op 5. * * Door een druk op de “Play (weergavetoets)” van het aangesloten apparaat zelf, kunt u tevens de geluidsweergave van het apparaat veranderen. de bediening en display-aanduidingen verschillen mogelijk afhankelijk van de verbonden apparatuur. Instellingen voor gebruik van de KENWOOD Remote app De KENWOOD Remote app is ontworpen voor bediening van functies van KENWOOD autoreceivers via een iPhone/iPod (via Bluetooth of via de USB-ingangsaansluiting) of Android smartphone (via Bluetooth). Voor het Weergave/pauze Kiezen van een groep of map Achterwaarts/voorwaarts verspringen Snel achterwaarts/Snel voorwaarts Afspelen herhalen Willekeurig afspelen Op het voorpaneel Druk op . 2 Draai de volumeknop om een onderdeel te kiezen ( 19) en druk vervolgens op de knop. [. . . ] Onderdelenlijst voor het installeren (A) Bevestigingshuls Voorzorgen • Laat het monteren en verbinden voor de veiligheid door een vakman uitvoeren. Raak de metalen onderdelen van dit toestel niet aan tijdens en kort na het gebruik. metalen onderdelen zoals de warmteafvoer en behuizing worden heet. € Verbind de [ draden van de luidspreker niet met het autochassis, aardedraad (zwart) en sluit niet in serie aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD DPX-M3100BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD DPX-M3100BT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag