Gebruiksaanwijzing KENWOOD DPX-5000BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD DPX-5000BT. Wij hopen dat dit KENWOOD DPX-5000BT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD DPX-5000BT te teleladen.


KENWOOD DPX-5000BT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2777 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD DPX-5000BT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (particulieren) Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische, elektronische producten en batterijen niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Opgelet: Het teken “Pb” onder het teken van de batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat. [. . . ] Indd 15 Data Size: Book Size: B6L (182 mm x 128 mm) B6L (182 mm x 128 mm) 15 05-Nov-15 4:49:41 PM BLUETOOTH® Bellen U kunt bellen met gebruik van de geschiedenis van gesprekken, het telefoonboek of gewoon het intoetsen van het nummer. Het bellen met een stemcommando is tevens mogelijk indien uw mobiele telefoon daarvoor geschikt is. 1 Druk op om de Bluetooth functie te activeren. 2 Draai de volumeknop om een onderdeel te kiezen (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop. 3 Herhaal stap 2 totdat het gewenste onderdeel is gekozen/geactiveerd of volg de aanwijzingen voor het geselecteerde onderdeel. Druk op om naar het voorgaande instelonderdeel terug te keren. Herhaal stappen 1 en 2 totdat het gehele telefoonnummer is ingevoerd. VOICE Zeg de naam van een persoon die u wilt bellen of gebruik telefoonfuncties door een stemcommando te geven. CALL HISTORY (Alleen beschikbaar wanneer de aangesloten telefoon voor PBAP geschikt is) 1 Druk op de volumeknop om een naam of telefoonnummer te kiezen. € “INCOMING”, “OUTGOING” of “MISSED” verschijnt onder op het display om de voorgaande telefoonstatus aan te geven. (Alleen beschikbaar wanneer de aangesloten telefoon voor PBAP geschikt is) 1 Verdraai de volumeknop snel voor het invoeren van de letterzoekfunctie (indien er veel gegevens in het telefoonboek zijn). het eerste menu (ABCDEFGHIJK) verschijnt. € Druk op J / K om naar het volgende menu (LMNOPQRSTUV of WXYZ1 ) te gaan. € Draai voor het kiezen van het eerste teken de volumeknop of druk op S / T en druk op de knop. Kies “1” voor het zoeken met nummer en “ ” voor het zoeken met symbolen. 2 Draai de volumeknop om een naam te kiezen en druk vervolgens op de knop. 3 Draai de volumeknop om een telefoonnummer te kiezen en druk vervolgens op de knop om te bellen. € Het telefoonboek van de aangesloten telefoon wordt automatisch tijdens het koppelen naar het toestel gestuurd. € De contacten worden gegroepeerd als: HOME, OFFICE, MOBILE, OTHER, GENERAL • Dit toestel kan alleen letters zonder accenten tonen. (“Ú” verschijnt bijvoorbeeld als “U”. ) Bellen met gebruik van stemherkenning even ingedrukt om de stemherkenning van 1 Houd de aangesloten telefoon te activeren. 2 Zeg de naam van een persoon die u wilt bellen of gebruik telefoonfuncties door een stemcommando te geven. [. . . ] buig en beschadig de stripantenne (F) niet. De antenne kan mogelijk niet in bepaalde auto's worden bevestigd. € Plak de versterkerunit (G) niet op de keramische strook (zwart gedeelte) rond het voorruit. De plakkracht is daar namelijk niet goed. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD DPX-5000BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD DPX-5000BT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag