Gebruiksaanwijzing KENWOOD DMX100BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD DMX100BT. Wij hopen dat dit KENWOOD DMX100BT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD DMX100BT te teleladen.


KENWOOD DMX100BT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2559 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD DMX100BT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 39) • Drücken Sie die Taste länger als 1 Sekunde, um die Stromversorgung auszuschalten. Drücken Sie die Taste erneut oder stellen Sie die Lautstärke ein. œ✎ HINWEIS ÑÑ die Videowiedergabe Für 1 Wenn die Bedientasten nicht auf dem Bildschirm angezeigt werden, berühren Sie das Display. 5) (Audio/Video Remote Control Profile) Soundcodec SBC 3 Bestätigen Sie die Anfrage am Gerät Der Pairing-Vorgang und die Verbindung werden hergestellt. [. . . ] ÑÑ Bediening tijdens een telefoongesprek Registreer uw mobiele telefoon bij het toestel U kunt uw Bluetooth-smartphone gebruiken als deze aan dit toestel is gekoppeld. € U kunt het apparaat en de eenheid koppelen met behulp van SSP (Secure Simple Pairing) wat alleen een bevestiging vereist. € Wanneer een apparaat en de eenheid eenmaal zijn gekoppeld, dan is de eenheid geregistreerd op het apparaat. De volgende keer dat u het apparaat met de eenheid gebruikt, kunt u het apparaat en de eenheid verbinden door het te selecteren uit de geregistreerde apparatenlijst op uw apparaat. • Er kan slechts één apparaat tegelijkertijd verbonden zijn. € Wanneer u een nieuw Bluetooth-apparaat registreert, ontkoppelt u het Bluetooth-apparaat dat op dat moment is aangesloten en registreert u daarna het nieuwe apparaat. [Ý] Een telefoongesprek beëindigen U kunt tonen versturen door de gewenste toetsen op het scherm aan te raken. Schakelt de stem-uitvoer tussen mobiele telefoon (licht uit) en luidspreker (licht aan). Een telefoongesprek tot stand brengen Bellen via de gesprekslijsten 1) Raak [ ] aan. Een telefoongesprek tot stand brengen Gesprek met stemcommando aanvragen Met de stemherkenningsfunctie van de telefoon kunt u een gesprek aanvragen. € Raak [Cancel] (Annuleren) aan om spraakgestuurd bellen te annuleren. ÑÑ Bronbedieningsscherm ÑÑ Een liedje in een lijst selecteren 1 Raak [ ] aan. 6 1 2 3 5 4 Wanneer u een map aanraakt, wordt diens inhoud weergegeven. Slechts een bestandsnaam en mapnaam worden weergegeven als er geen taginformatie bekend is. 2 U kunt de frequentiebalk selecteren en het niveau aanpassen met behulp van [+], [–]. (-9 tot +9) • De aanpassingen zijn opgeslagen en „User” (Gebruiker) wordt geactiveerd. Stelt de hoeveelheid versterking van bastonen in onder „OFF” (UIT) (grijs)/„ON” (AAN) (wit). #WAARSCHUWINGEN • Als u de ontstekingskabel (rood) en de accukabel (geel) op het chassis van de auto (massa) aansluit, kunt u kortsluiting veroorzaken waardoor brand kan ontstaan. Sluit deze kabels altijd aan op de voedingsbron die door de zekeringkast loopt. Raak het metalen deel van dit toestel tijdens of na het gebruik niet aan. € Isoleer niet-aangesloten kabels met isolatieband of ander geschikt materiaal. Het toestel kan beschadigd raken of niet langer werken als u de ¤-draden deelt of deze aardt met een metalen onderdeel van het voertuig. [. . . ] M4a) 16 – 320kbps, VBR 16 – 320kbps 16 – 320kbps Bemonsteringsfrequentie 16 – 48 kHz 16 – 48 kHz 16 – 48 kHz Problemen oplossen Wat een probleem lijkt te zijn is niet altijd ernstig. € Voor bewerkingen met de externe componenten, raadpleegt u ook de instructies die meegeleverd zijn met de adapters die gebruikt worden voor de aansluitingen (net zoals de instructies die meegeleverd zijn met de externe componenten). € Het maximum aantal tekens: ––Label : 30 tekens ÑÑ Algemeen Er komt geen geluid uit de luidsprekers. € Hoewel de audiobestanden voldoen aan de hierboven vermelde standaarden, is het mogelijk dat ze niet kunnen worden afgespeeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD DMX100BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD DMX100BT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag