Gebruiksaanwijzing KENWOOD DDX7025

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KENWOOD DDX7025. Wij hopen dat dit KENWOOD DDX7025 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KENWOOD DDX7025 te teleladen.


KENWOOD DDX7025 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5004 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   KENWOOD DDX7025 (5111 ko)
   KENWOOD DDX7025 INSTALLATION MANUAL (5111 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KENWOOD DDX7025

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DDX7025_E(Du)v1. 4 04. 4. 18 5:31 PM ページ202 Inhould Voor de ingebruikname gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Over discs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Opmerkingen over weergave van MP3/WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 DDX7025 Basisbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Basisbediening met afstandsbediening . . . . . . . . . . 210 Schermmodus veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Bediening tijdens DVD-video of video-CD Weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 • Het DVD/VCD-weergavescherm weergeven • Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven • Het DVD/VCD-bedieningsscherm weergeven • DVD-disc-menu • VCD-zoombediening • Informatieweergave • Direct zoeken Tunerbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 • Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven • Het tunerbedieningsscherm weergeven • Het tunermenuscherm weergeven • Zoekmodus • Automatisch geheugen • Handmatig geheugen • Preselecties kiezen • Direct zoeken • Verkeersinformatie • Zoeken naar programmatype • Radiotekst CD/MP3/WMA/disc-wisselaarbediening . . . . . . . . 226 • Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven • Het CD/MP3/WMA/discwisselaarbedieningsscherm weergeven • Het CD/MP3/WMA/discwisselaarbedieningsmenu weergeven • Disc-naam instellen • Directorylijst (tijdens MP3/WMA-weergave) • ID3/WMA-tag weergeven (tijdens MP3/WMA-weergave) • Disc kiezen (tijdens weergave door discwisselaar) • Direct zoeken Telefoondemping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 • Telefoondemping TV-bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 • Het TV-beeldscherm weergeven • Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven • Het TV-bedieningsscherm weergeven • Het TV-menuscherm weergeven • Zoekmodus • Automatisch geheugen • Handmatig geheugen • Préselecties kiezen • Zendernaam instellen DAB-tunerbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 • Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven • Het DAB-tunerbedieningsscherm weergeven • Het DAB-tunermenuscherm weergeven • Zoekmodus • Automatisch ensemblegeheugen • Servicepreselectiegeheugen • Service kiezen • Taalfilter • Zoeken naar programmatype • DAB-informatie • DAB-bericht Tekeninvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 • Gebruik van het tekeninvoerscherm Bronkeuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 • Het bedieningsscherm weergeven • Het bronkeuzescherm weergeven De weergavepositie en -kwaliteit van de monitor regelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 • De schermbediening weergeven • Het kantelbedieningsscherm weergeven Instelmenu Instelmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 • Het bedieningsscherm weergeven • Het instelmenuscherm weergeven Audio-instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 • Het audio-instelscherm weergeven • Instelling van crossover-netwerk Audio-instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 • Het autotype-instelscherm weergeven • Het luidsprekerinstelscherm weergeven • Het kanaalniveauscherm weergeven • Kanaalniveau • DTA-instelling • Instelling van hoogdoorlaatfilter • Instelling van laagdoorlaatfilter Nederlands 202 Nederlands DDX7025_E(Du)v1. 4 04. 4. 18 5:31 PM ページ203 DVD-instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 • Het DVD SETUP 1-scherm weergeven • Het DVD SETUP 2-scherm weergeven • Taalinstelling • Instelling van kinderslotniveau Systeeminstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 • Het systeeminstelscherm 1 weergeven • Het systeeminstelscherm 2 weergeven AV-interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 • Het AV I/F 1-scherm weergeven • Het AV I/F 2-scherm weergeven Gebruikersinterface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 • Het gebruikersinterface 1-scherm weergeven • Het gebruikersinterface 2-scherm weergeven • Aanraakpaneel regelen • Klok • Beveiligingscode instellen TV-instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 • Het instelscherm voor TV1-zone weergeven • Het instelscherm voor TV2-zone weergeven RDS-instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 • Het RDS-instelling 1-scherm weergeven • Het RDS-instelling 2-scherm weergeven DAB-instelling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 • Het DAB-instelscherm weergeven • Berichtenkeuze AMP-bediening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 • Het AMP-bedieningsscherm weergeven Geluidseffectenmenu Geluidseffectenmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 • Het bedieningsscherm weergeven • Het geluidseffectenmenuscherm weergeven Audiobediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 • Het audiobedieningsscherm weergeven 1 • Het audiobedieningsscherm weergeven 2 Equalizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 • Het equalizerscherm weergeven • Tooncurve-instelling • Parametrische equalizer Zoneregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 • Het zoneregelscherm weergeven Digitaal effect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 • Het digitaal-effectscherm weergeven Positie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 • Het positiescherm weergeven Handenvrije bediening GSM-bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 • Het bedieningsscherm weergeven • Wanneer u wordt opgebeld • Wanneer u zelf iemand opbelt • Oproepen via telefoonboek • Toevoeging aan telefoonboek • Het telefoonboek bewerken • Snelkiezen • Handenvrije instelling • De SMS-berichten (Short Message Service) lezen • Een SMS-bericht (Short Message Service) creëren Overzicht van termen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Oplossen van problemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Nederlands 203 DDX7025_E(Du)v1. 4 04. 4. 18 5:31 PM ページ204 Voor de ingebruikname gebruik 2WAARSCHUWING Voorkom persoonlijk letsel en/of brand en let derhalve op de volgende voorzorgen: • Zorg dat het toestel stevig wordt bevestigd met behulp van de bijgeleverde onderdelen. • Bij het verlengen van de kabels voor het kontakt, de accu of aarde moet u kabels gebruiken die voor gebruik in auto's zijn ontworpen of andere kabels met een doorsnede van tenminste 0, 75 mm2 (AWG18) zodat de kabels niet worden aangetast of de isolatie van de kabels wordt beschadigd. • Voorkom kortsluiting en steek derhalve nooit metalen voorwerpen (zoals munten en gereedschap) in het toestel. • Schakel de spanning direkt uit en raadpleeg uw Kenwood dealer indien er rook of een vreemde geur uit het toestel komt. [. . . ] ( On) 16:9) p Kiest de schermweergavemodus. *1 ( "16:9": Breedbeeldweergave. "4:3 LB": Breedbeeldweergave in Letter Boxformaat (met zwarte stroken bovenaan en onderaan op het scherm). "4:3 PS": Breedbeeldweergave in Pan & Scanformaat (met beelden afgesneden aan rechter- en linkeruiteinden). OFF) q Geeft het kinderslotscherm weer. *1 ( (zie <Instelling van kinderslotniveau> blz. 259) w Behoud de instelling "AUTO". e Geeft het DVD SETUP 1-scherm weer. *1 Uitgeschakeld wanneer een DVD wordt afgespeeld. *2 Uitgeschakeld wanneer de zonefunctie is ingeschakeld. DVD SETUP 2-scherm Menu Audio Set Up SRC Ang l e Mar k 9 On Sc r e e n Ra t i o 10 4 : 3 LB Pa l e n t a l Output AUTO L ev e l Off Off 9 10 Set 11 12 13 DVD S ETUP 2 Nederlands 257 DDX7025_E(Du)v1. 4 04. 4. 18 5:32 PM ページ258 Instelmenu Taalinstelling Kies een taal die u gebruikt voor de spraak en menu's. 1 Geef het taalinstelscherm weer Zie <Het DVD-SETUP 1-scherm weergeven> (zie blz. 256) en kies een taal die u wilt gebruiken. Audio 1 Taalcodetabel Afkorting Taal Afkorting Taal LANG a h o v b i p w c j q x en d k r y e l s z f m t g n u 4 5 ORIGN 3 C l e ar 2 Can c e l Enter 1 Voert een taalcode in. 2 Annuleert de taalinstelling en keert terug naar het DVD SETUP 1-scherm. (Ze verschijnt tijdens de audiotaalinstelling. ) 5 Stelt de taal in en keert terug naar het DVD SETUP 1-scherm. (Ze verschijnt nadat u een taalcode hebt ingevoerd. ) 2 Voer een taalcode in Zie de taalcodetabel rechts om de gewenste taal te selecteren. 3 Stelt de taal in die u gebruikt Enter aa ab af am ar as ay az ba be bg bh bi bn bo br ca co cs cy da de dz el en eo es et eu fa fi fj fo fr fy ga gd gl gn gu ha hi hr hu hy ia ie ik in is it iw ja ji jw ka kk kl km kn ko ks ku ky la ln lo lt Afar Abkhaziaans Afrikaans Amharisch Arabisch Assamees Aymara Azerbeidzjaans Bashkir Byelorussisch Bulgaars Bihari Bislama Bengalees, Bangla Tibetaans Bretoens Catalaans Corsicaans Tsjechisch Wels Deens Duits Bhutanees Grieks Engels Esperanto Spaans Estisch Baskisch Perzisch Fins Fijisch Faeröers Frans Fries Iers Schots Gaëlisch Galicisch Guarani Gujarati Hausa Hindi Kroatisch Hongaars Armeens Interlingua Interlingua Inupiak Indonesisch IJslands Italiaans Hebreeuws Japans Jiddisch Javaans Georgisch Kazachs Groenlands Cambodjaans Kannada Koreaans Kashmiri Koerdisch Kirgizisch Latijn Lingala Laotiaans Litouws lv mg mi mk ml mn mo mr ms mt my na ne nl no oc om or pa pl ps pt qu rm rn ro ru rw sa sd sg sh si sk sl sm sn so sq sr ss st su sv sw ta te tg th ti tk tl tn to tr ts tt tw uk ur uz vi vo wo xh yo zh zu Lets Malagassisch Maori Macedonisch Malajalam Mongools Moldavisch Marathi Maleis Maltees Birmaans Nauruaans Nepalees Nederlands Noors Occitaans (Afan) Oromo Oriya Punjabi Pools Pashto, Pushto Portugees Quechua Retoromaans Kirundi Roemeens Russisch Kinyarwanda Sanskriet Sindhi Sangho Servo-Kroatisch Singalees Slowaaks Sloveens Samoaans Shona Somalisch Albanees Servisch Siswati Sesotho Soendanees Zweeds Swahili Tamil Telugu Tadzjieks Thais Tigrinya Turkmeens Tagalog Setswana Tonga Turks Tsonga Tataars Twi Oekraïens Oerdoe Oezbeeks Viëtnamees Volapük Wolof Xhosa Yoruba Chinees Zoeloe Nederlands 258 Nederlands DDX7025_E(Du)v1. 4 04. 4. 18 5:32 PM ページ259 Instelling van kinderslotniveau Stelt een kinderslotniveau in. 1 Geef het scherm met codenummers van kinderslotniveaus weer 3 Geef het instelscherm voor het kinderslotniveau weer Enter Parent a l Level Set (biz. 257 q) 1 Le v e l 5 1 1 P a r e n t a l Pa s s **** 2 1 4 7 5 8 0 3 3 6 Le v e l 5 9 4 Return 2 1 Stelt een kinderslotniveau in. 2 Keert terug naar het DVD SETUP 2-scherm. Can c e l Enter 5 C l e ar 2 4 Stel een kinderslotniveau 1 Voert een codenummer in. 2 Annuleert de huidige instelling en keert terug naar het DVD SETUP 2-scherm. 4 Geeft het huidige kinderslotniveau weer. 5 Bepaalt het codenummer en geeft het instelscherm voor het kinderslotniveau weer. 5 Voer de instelling van het kinderslotniveau in Return 2 Voer het codenummer in • Indien een disc een hoger kinderslotniveau heeft, moet de kijker het codenummer invoeren. • Het kinderslotniveau varieert volgens de ingelegde disc. • Indien een disc geen kinderslot heeft, kan een kijker die weergeven ook al hebt u het kinderslot ingesteld. 0 — 9 • Het nummer dat u eerst invoert wordt ingesteld als uw codenummer. • U kunt het codenummer wissen door te drukken op de Resetknop. Nederlands 259 DDX7025_E(Du)v1. 4 04. 4. 18 5:32 PM ページ260 Instelmenu Systeeminstelling U kunt de systeemparameters instellen. Het systeeminstelscherm 1 weergeven 1 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron. S y s t em S e t U p 2 Roept het geluidseffectenmenu op. 276) 3 Roept het instelmenu op. Systeeminstelscherm 1 (System Set Up 1) 3 Audio Set Up 4 Schakelt de toetsaanraaktoon in (aan) of uit (uit). ( On) Off 4 5 2 Menu Be e p 4 On SRC 1 Sc r o l l Ma n u a l Remo t e Se n s o r 6 On Off 6 5 Hiermee kunt u over de tekstweergave op het bronbedieningsscherm scrollen. [. . . ] Wanneer de temperatuur opnieuw onder 60°C akt, wordt de weergave van de disc hervat. Het beschermingscircuit van het toestel wordt geaktiveerd wanneer de temperatuur van de automatische diskwisselaar 60°C of hoger is. ] Laat het toestel afkoelen door de ramen te openen of de airconditioning in te schakelen. Wanneer de temperatuur opnieuw onder 60°C akt, wordt de weergave van de disc hervat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KENWOOD DDX7025

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KENWOOD DDX7025 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag