Gebruiksaanwijzing KARCHER KHP2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing KARCHER KHP2. Wij hopen dat dit KARCHER KHP2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing KARCHER KHP2 te teleladen.


KARCHER KHP2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (904 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding KARCHER KHP2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gevarenniveaus ƽ GEVAAR ● Verwijzing naar een onmiddellijk dreigend gevaar dat tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen leidt. 13 ṇ WAARSCHUWING ● Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen kan leiden. VOORZICHTIG ● Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden. LET OP ● Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden. [. . . ] Gebruik in open lucht enkel daartoe vrijgegeven en overeenkomstig gekenmerkte elektrische verlengkabels met een voldoende grote diameter: 1 - 10 m: 1, 5 mm2; 10 - 30 m: 2, 5 mm2 ● Rol de verlengkabel altijd volledig van de kabeltrommel af. veilige omgang ƽ GEVAAR ● De gebruiker moet het apparaat op reglementaire wijze gebruiken. Hij moet rekening houden met de plaatselijke omstandigheden en tijdens de werkzaamheden met het apparaat letten op personen in de omgeving. — Controleer belangrijke componenten zoals hogedrukslang, handspuitpistool en veiligheidsinrichtingen voor elk gebruik op beschadigingen. — Hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn bij niet-reglementair gebruik. De straal mag niet gericht worden op personen, dieren, onder stroom staande voorwerpen of het apparaat zelf. — Richt de hogedrukstraal niet op u zelf of anderen om schoeisel of kledij te reinigen. ● Voertuigbanden / bandventielen kunnen door de hogedrukstraal beschadigd worden en springen. WAARSCHUWING ● Gebruik het apparaat niet wanneer zich andere personen binnen de reikwijdte bevinden, behalve wanneer die personen beschermende kledij dragen. — Kinderen of nietgeïnstrueerd personeel mogen het apparaat niet gebruiken. — Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met te weinig ervaring en/of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een bevoegde persoon die instaat voor hun veiligheid of van die persoon instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren begrijpen. — Kinderen moeten gecontroleerd worden om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen. VOORZICHTIG ● Zorg er vóór alle handelingen met of aan het apparaat voor dat het apparaat stabiel staat om ongevallen of beschadigingen door omvallen van het apparaat te vermijden. — Door de naar buiten tredende waterstraal aan de hogedruksproeier werkt een terugstootkracht op het handspuitpistool. Zorg ervoor dat u stevig staat en houd het handspuitpistool en de straalpijp goed vast. — Laat het apparaat nooit zonder toezicht staan terwijl het in bedrijf is. LET OP ● Bij langere werkonderbrekingen moet het apparaat met de apparaatschakelaar uitgeschakeld worden. Andere gevaren ƽ GEVAAR ● Het is verboden om het apparaat in explosiegevaarlijke bereiken te gebruiken. Gebruik geen aceton, onverdunde zuren en oplosmiddelen aangezien deze de in het apparaat gebruikte materialen aantasten. — Houd verpakkingsfolie uit de buurt van kinderen, er bestaat verstikkingsgevaar! [. . . ] — Tijdens het gebruik van hogedrukreinigers kunnen aerosolen ontstaan. Afhankelijk van de toepassing kunnen voor de hogedrukreiniging volledig afgeschermde sproeiers (bv. Oppervaktereiniger) gebruitk worden die de uitstoot van waterige aerosolen duidelijk verminderen. Het gebruik van zo'n afscherming is niet bij alle toepassingen mogelijk. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING KARCHER KHP2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding KARCHER KHP2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag