Gebruiksaanwijzing IOMEGA SUPERSLIM DVD USB 2.0 QUICK GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing IOMEGA SUPERSLIM DVD USB 2.0. Wij hopen dat dit IOMEGA SUPERSLIM DVD USB 2.0 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing IOMEGA SUPERSLIM DVD USB 2.0 te teleladen.


IOMEGA SUPERSLIM DVD USB 2.0 QUICK GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2298 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding IOMEGA SUPERSLIM DVD USB 2.0QUICK GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als het cd-menu niet automatisch wordt gestart, start u het programma Start op de cd Solutions. Om de gegevensintegriteit te waarborgen dient u de drive niet los te koppelen zolang het activiteitslampje knippert. Werp de disc uit en volg de standaardprocedure van uw besturingssysteem voor het veilig verwijderen van hardware. [. . . ] Software voor het maken van dvd's of cd's herkent de Iomega dvd-drive niet Iomega raadt u aan de met de drive meegeleverde software te gebruiken om dvd's en cd's te maken. Het is mogelijk dat andere software de Iomega dvd-drive niet ondersteunt. Ga voor informatie over compatibiliteit naar de website van de verkoper van de software. U ontvangt foutmeldingen bij het maken van dvd's of cd's Raadpleeg de helpbestanden op de software voor gedetailleerde instructies en informatie over probleemoplossing. Der Ersatz des defekten Produkts; die diesbezügliche Entscheidung sowie die anfallenden Kosten liegen ausschließlich bei Iomega (abgesehen von evtl. Iomega garandeert voor de garantieperiode dat dit hardwareproduct vrij is van materiaal- en productiefouten. Deze niet-overdraagbare beperkte garantie geldt alleen voor u, de eerste eindgebruiker die het product heeft aangeschaft. De garantie gaat in op de dag van aankoop en loopt af na één (1) jaar voor producten die gekocht zijn op het Amerikaanse continent of in Azië en het Stille-Oceaangebied; negentig (90) dagen voor vervangende Iomega-producten die in deze regio's zijn gekocht; of twee (2) jaar voor producten die door een eindgebruiker in Europa, het Midden-Oosten of Afrika zijn gekocht. Deze garantie geldt niet voor: (a) softwareproducten van Iomega; (b) verbruiksartikelen zoals zekeringen of lampjes; of (c) producten, hard- of software, van derden die zijn meegeleverd met het product waarvoor de garantie geldt. Iomega biedt geen enkele garantie voor dergelijke producten: indien meegeleverd, worden deze als zodanig meegeleverd. Uitgesloten wordt schade veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik, misbruik, gebruik van niet door Iomega geleverde of goedgekeurde media, blootstelling van media aan extreme magnetische velden of externe oorzaken die met de omgeving samenhangen. Uw enige en exclusieve verhaalsrecht voor een gedekt defect is reparatie of vervanging van het defecte product, uitsluitend door Iomega te bepalen en te betalen, en Iomega kan daarvoor nieuwe of gereviseerde onderdelen of producten gebruiken. Het vervangen onderdeel/product wordt gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantie of drie (3) maanden vanaf de datum van verzending van deze onderdelen/producten, als dit langer is. Als Iomega een defect product niet kan repareren of vervangen, is uw alternatieve exclusieve verhaalsrecht beperkt tot restitutie van de oorspronkelijke aanschafprijs. Het hierboven beschrevene is de volledige verplichting van Iomega aan u op grond van deze garantie. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, waardoor het bovenstaande mogelijk niet voor u van toepassing is. Service onder de garantie krijgen U moet Iomega binnen de garantieperiode laten weten dat u een beroep wilt doen op de garantieservice. Iomega's specifieke beleid voor klantenondersteuning (evenals vergoedingen voor services) en procedures worden regelmatig aangepast aan de veranderende technologie en marktsituatie. [. . . ] Normen waarmee de conformiteit wordt verklaard: EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 en EN60825-1. In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) geeft de vermelding van het hierboven vermelde symbool op het product of de verpakking aan dat dit artikel niet in de normale, niet-gesorteerde stedelijke afvalstroom mag worden verwerkt. In plaats daarvan ligt de verantwoordelijkheid van de afvoer van dit product bij de gebruiker, die het dient aan te bieden bij een inzamelpunt voor de recyclage van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING IOMEGA SUPERSLIM DVD USB 2.0

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding IOMEGA SUPERSLIM DVD USB 2.0 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag