Gebruiksaanwijzing IOMEGA SUPER DVD WRITER QUICK GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing IOMEGA SUPER DVD WRITER. Wij hopen dat dit IOMEGA SUPER DVD WRITER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing IOMEGA SUPER DVD WRITER te teleladen.


IOMEGA SUPER DVD WRITER QUICK GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1288 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding IOMEGA SUPER DVD WRITERQUICK GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats de drive op een stabiel oppervlak en sluit het andere uiteinde van de voeding aan op een stopcontact. Verplaats de drive niet wanneer deze van stroom is voorzien, om beschadigingen of gegevensverlies te voorkomen. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de poort van de computer. het pictogram van de drive verschijnt normaal in Deze computer of in Windows Verkenner. [. . . ] Als uw computer de DVD-drive niet herkent, probeert u de volgende oplossingen: 1. Controleer of de connectoren van de voeding beschadigd zijn (gebogen of gebroken pinnen) en sluit dan alle kabels weer aan. Zorg ervoor dat u de USB-kabel gebruikt die bij de drive is meegeleverd en dat deze is aangesloten op de drive en de computer. Probeer de drive rechtstreeks aan te sluiten op een van de USB-connectoren van de computer en niet op een USBhub of een toetsenbord. Probeer handmatig een stationsaanduiding aan de Iomega DVD-drive toe te wijzen. Software voor het creëren van DVD's/CD's herkent de Iomega DVD-drive niet Iomega beveelt u aan de DVD/CD-creatiesoftware te gebruiken die bij de drive is meegeleverd. Andere software (van andere leveranciers of die bij uw besturingssysteem hoort) ondersteunt de Iomega DVD-drive mogelijk niet. Bezoek de website van de softwarefabrikant voor informatie over compatibiliteit. U krijgt foutberichten bij het maken van DVD's of CD's Controleer de Help-bestanden die bij de software zijn meegeleverd voor gedetailleerde instructies en informatie over het oplossen van problemen. Der Ersatz des defekten Produkts; die diesbezügliche Entscheidung sowie die anfallenden Kosten liegen ausschließlich bei Iomega (abgesehen von evtl. Iomega garandeert voor de garantieperiode dat dit hardwareproduct vrij is van materiaal- en productiefouten. Deze nietoverdraagbare beperkte garantie geldt alleen voor u, de eerste eindgebruiker die het product heeft aangeschaft. De garantie gaat in op de dag van aankoop en loopt af na één (1) jaar voor producten die gekocht zijn op het Amerikaanse continent, in Azië en het Stille-Oceaangebied of in Europese landen die geen lid zijn van de Europese Unie, in het Midden-Oosten of in Afrika; negentig (90) dagen voor vervangende Iomega-producten die in deze regio's zijn gekocht; of, twee (2) jaar voor producten die door een eindgebruiker in een lidstaat van de Europese Unie zijn gekocht. Deze garantie geldt niet voor: (a) softwareproducten van Iomega; (b) verbruiksartikelen zoals zekeringen of lampjes; of (c) producten, hard- of software, van derden die zijn meegeleverd met het product waarvoor de garantie geldt. Iomega biedt geen enkele garantie voor dergelijke producten: indien meegeleverd, worden deze als zodanig meegeleverd. Uitgesloten wordt schade veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik, misbruik, gebruik van niet door Iomega geleverde of goedgekeurde media, blootstelling van media aan extreme magnetische velden of externe oorzaken die met de omgeving samenhangen. Uw enige en exclusieve verhaalsrecht voor een gedekt defect is reparatie of vervanging van het defecte product, uitsluitend door Iomega te bepalen en te betalen, en Iomega kan daarvoor nieuwe of gereviseerde onderdelen of producten gebruiken. Het vervangen onderdeel/product wordt gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantie of drie (3) maanden vanaf de datum van verzending van deze onderdelen/producten, als dit langer is. Als Iomega een defect product niet kan repareren of vervangen, is uw alternatieve exclusieve verhaalsrecht beperkt tot restitutie van de oorspronkelijke aanschafprijs. Het hierboven beschrevene is de volledige verplichting van Iomega aan u op grond van deze garantie. [. . . ] Dit Iomega-product voldoet aan de volgende Europese Richtlijn(en) en Norm(en): Toepassing van Richtlijnen: 73/23/EEC en 89/336/EEC van de Europese Commissie. Normen waarmee de conformiteit wordt verklaard: EN60950, EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 en EN60825-1. In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) geeft de vermelding van het hierboven vermelde symbool op het product of de verpakking aan dat dit artikel niet in de normale, niet-gesorteerde stedelijke afvalstroom mag worden verwerkt. In plaats daarvan ligt de verantwoordelijkheid van de afvoer van dit product bij de gebruiker, die het dient aan te bieden bij een inzamelpunt voor de recyclage van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING IOMEGA SUPER DVD WRITER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding IOMEGA SUPER DVD WRITER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag