Gebruiksaanwijzing IOMEGA SSD FLASH QUICK START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing IOMEGA SSD FLASH. Wij hopen dat dit IOMEGA SSD FLASH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing IOMEGA SSD FLASH te teleladen.


IOMEGA SSD FLASH QUICK START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (920 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding IOMEGA SSD FLASHQUICK START GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op uw eSATA PCI-kaart of geïntegreerde eSATA-aansluiting. Schakel de drive in met de aan/uit-knop op de achterzijde van de drive en start uw computer opnieuw op. mac-gebruikers: de drive wordt normaal geladen en verschijnt op het Mac-bureaublad. PC-gebruikers: uw computer zal de drive pas herkennen nadat deze opnieuw is geformatteerd. [. . . ] Open Windows Schijfbeheer (klik met de rechtermuisknop op Deze computer, selecteer Beheren en klik daarna op Schijfbeheer). Zoek naar een schijf zonder een stationsaanduiding of bestandssysteem. Klik met de rechtermuisknop op de naam van de drive, selecteer Schijf initialiseren (Windows XP) of Handtekening schrijven (Windows 2000) en klik op OK. De drive zal nu verschijnen als Niet-toegewezen en de balk zal zwart zijn. Klik met de rechtermuisknop op de zwarte balk en selecteer Nieuwe partitie (Windows XP) of Partitie maken (Windows 2000). Wanneer de Wizard Partitie verschijnt, klikt u in elk scherm op Volgende om de standaardopties te selecteren en de drive NTFS te formatteren. OPMERKING: Als u uw schijf op verschillende platforms wilt gebruiken, kunt u Mac OS X Disk Uitlity of de Iomega FAT32 Formatter gebruiken om de indeling te wijzigen naar FAT32. Koppel de drive nooit los tijdens een gegevensoverdracht (wanneer het statuslampje van de drive-activiteit knippert). USB- of FireWire-gebruikers: Gebruik voor uw besturingssysteem altijd de procedure voor veilig verwijderen wanneer u de drive loskoppelt. ESATA-gebruikers: U moet de drive en computer dus altijd uitschakelen voordat u de drive loskoppelt. Back-ups maken met uw drive Iomega raadt u aan regelmatig een back-up te maken van uw systeem en nog regelmatiger een back-up van uw gegevens, zodat u er altijd op kunt vertrouwen dat uw kritieke gegevens zijn veiliggesteld. Iomega biedt geen enkele garantie voor dergelijke producten: indien meegeleverd, worden deze als zodanig meegeleverd. Uitgesloten wordt schade veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik, misbruik, gebruik van niet door Iomega geleverde of goedgekeurde media, blootstelling van media aan extreme magnetische velden of externe oorzaken die met de omgeving samenhangen. Uw enige en exclusieve verhaalsrecht voor een gedekt defect is reparatie of vervanging van het defecte product, uitsluitend door Iomega te bepalen en te betalen, en Iomega kan daarvoor nieuwe of gereviseerde onderdelen of producten gebruiken. Het vervangen onderdeel/product wordt gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantie of drie (3) maanden vanaf de datum van verzending van deze onderdelen/ producten, als dit langer is. Als Iomega een defect product niet kan repareren of vervangen, is uw alternatieve exclusieve verhaalsrecht beperkt tot restitutie van de oorspronkelijke aanschafprijs. Het hierboven beschrevene is de volledige verplichting van Iomega aan u op grond van deze garantie. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, waardoor het bovenstaande mogelijk niet voor u van toepassing is. Service onder de garantie krijgen U moet Iomega binnen de garantieperiode laten weten dat u een beroep wilt doen op de garantieservice. Iomega's specifieke beleid voor klantenondersteuning (evenals vergoedingen voor services) en procedures worden regelmatig aangepast aan de veranderende technologie en marktsituatie. Html voor meer informatie over het huidige beleid van Iomega of schrijf naar: Iomega Customer Service, 4059 South 1900 West, Roy, UT 84067, VS. U vindt de contactinformatie voor de klantenservice van Iomega in Europa via onze website voor ondersteuning: www. [. . . ] Als uw product in aanmerking komt voor de garantieservice, moet u het artikel retourneren aan Iomega met de juiste identificatie, een retourbonnummer dat u via de Iomega-website of een Iomegavertegenwoordiger hebt gekregen en een bewijs van aankoop. Iomega kan tijdens de garantieservice geen gegevens beveiligen, herstellen of terugsturen. U moet bijgevolg zelf uw gegevens kopiëren voordat u het product verzendt. Elke impliciete garantie die de geldende wetgeving vereist, wordt in duur beperkt tot de expliciete garantietermijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING IOMEGA SSD FLASH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding IOMEGA SSD FLASH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag