Gebruiksaanwijzing INDESIT VRA640XS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing INDESIT VRA640XS. Wij hopen dat dit INDESIT VRA640XS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing INDESIT VRA640XS te teleladen.


INDESIT VRA640XS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1855 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding INDESIT VRA640XS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De reinigingsen onderhoudshandelingen mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij onder toezicht. € PAS OP: Het kan gevaarlijk zijn een fornuis met vet of olie onbewaakt te laten. U dient daarentegen het apparaat uit te schakelen en de vlam te bedekken met bijvoorbeeld een (blus)deken. • PAS OP: Brandgevaar: laat nooit voorwerpen op het kookoppervlak liggen. [. . . ] Hier worden de betreffende bedieningsknoppen beschreven; alleen aanwezig op modellen die zijn voorzien van deze opties. Verlengbare kookplaat rond 2 3 Aarde Neutraal Het aansluiten van de voedingskabel aan het elektrische net Bij een rechtstreekse aansluiting op het net moet u tussen het apparaat en het net een meerpolige schakelaar aanbrengen met een minimum afstand van 3 mm tussen de contacten. De installateur is verantwoordelijk voor een correcte elektrische aansluiting en de inachtneming van de veiligheidsnormen. Vóór het aansluiten moet u controleren dat: • de contactdoos geaard is en voldoet aan de geldende normen; • het stopcontact in staat is het maximale vermogen van het apparaat te verdragen, zoals aangegeven op het typeplaatje dat zich op het apparaat bevindt; • de spanning zich bevindt tussen de waarden die staan aangegeven op het typeplaatje; • de contactdoos en de stekker overeenkomen. Als dat niet zo is, dient u ofwel de stekker ofwel de contactdoos te vervangen; gebruik geen verlengsnoeren of dubbelstekkers. Wanneer het apparaat geïnstalleerd is, moeten de elektrische kabel en de contactdoos gemakkelijk te bereiken zijn. De kabel moet van tijd tot tijd worden gecontroleerd en mag alleen door erkende monteurs worden vervangen. De fabrikant kan nergens aansprakelijk voor worden gesteld als deze normen niet worden nageleefd. 1 Verbindingskabel 5 4 Controlelampje DUBBELE KOOKPLAAT AAN Controlelampje DRIEVOUDIGE KOOKPLAAT AAN Toets ONTSTEKEN DUBBELE KOOKPLAAT Toets ONTSTEKEN DRIEVOUDIGE KOOKPLAAT • Toets ONTSTEKEN DUBBELE KOOKPLAAT om de dubbele kookplaat in te schakelen (zie Starten en gebruik). € Controlelampje DUBBELE KOOKPLAAT AAN: geeft aan dat de dubbele kookplaat ingeschakeld is. • Toets ONTSTEKEN DRIEVOUDIGE KOOKPLAAT om de drievoudige kookplaat in te schakelen (zie Starten en gebruik). Zodra de temperatuur is bereikt zal het display de ingestelde stroomsterkte tonen. Om deze functie uit te schakelen Praktische tips voor het gebruik van het apparaat Om optimale resultaten te bereiken met de kookplaat: • Gebruik alleen pannen met een dikke, platte bodem zodat ze perfect aansluiten op het verwarmingsvlak. Veiligheidsschakelaar • Gebruik pannen die groot genoeg zijn om de kookplaat geheel te bedekken zodat alle beschikbare hitte wordt benut. Het apparaat beschikt over een veiligheidsschakelaar die de kookgedeeltes automatisch uitschakelt als de tijdslimiet voor een bepaald vermogensniveau is bereikt. De plaat rechtsachter zal automatisch na 5 uur uitgaan, de plaat linksvoor na 8 uur. NL • Houd de bodem van de pannen altijd goed schoon en droog zodat ze goed aansluiten op het kookvlak. dit apparaat is ontwikkeld en gefabriceerd volgens de geldende internationale veiligheidsvoorschriften. Deze aanwijzingen zijn geschreven voor uw veiligheid en u dient ze derhalve goed door te nemen. Dit apparaat voldoet aan de volgende EU Richtlijnen: - 2006/95/EEG van 12/12/06 (Laagspanning) en daaropvolgende wijzigingen - 2004/108/EEG van 15/12/04 (Elektromagnetische Compatibiliteit) en daaropvolgende wijzigingen - 93/68/EEG van 22/07/93 en daaropvolgende wijzigingen. Controleer dat de luchttoevoeropening van het rooster van de ventilator niet verstopt is. De inbouwkookplaat moet voorzien zijn van een goede ventilatie voor het afkoelen van de elektronische componenten. [. . . ] € Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (kinderen inbegrepen) met een beperkt lichamelijk, sensorieel of geestelijk vermogen of personen die niet de nodige ervaring of kennis hebben met het apparaat, tenzij onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of nadat hun is uitgelegd hoe het apparaat werkt. € Als de kookplaat halogene kookzones heeft moet u vermijden er lang naar te kijken. • Plaats geen metalen voorwerpen (messen , lepels , deksels enz. Een externe timer ofwel door een gescheiden afstandsbedieningssysteem. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING INDESIT VRA640XS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding INDESIT VRA640XS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag