Gebruiksaanwijzing INDESIT VRA 640 C,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing INDESIT VRA 640 C,MV. Wij hopen dat dit INDESIT VRA 640 C,MV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing INDESIT VRA 640 C,MV te teleladen.


INDESIT VRA 640 C,MV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2532 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding INDESIT VRA 640 C,MV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € PAS OP: Dit apparaat en zijn bereikbare onderdelen worden tijdens gebruik zeer heet. € Zorg ervoor dat kinderen die kleiner dan 8 jaar oud zijn niet dichtbij het apparaat kunnen komen, tenzij onder constant toezicht. € Het huidige apparaat mag alleen door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een beperkt lichamelijk, sensorieel of geestelijk vermogen, of zonder ervaring en kennis worden gebruikt, mits ze onder adequaat toezicht zijn, of mits ze zijn onderricht m. Het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de betreffende gevaren. [. . . ] De kabel moet van tijd tot tijd worden gecontroleerd en mag alleen door erkende monteurs worden vervangen. De fabrikant kan nergens aansprakelijk voor worden gesteld als deze normen niet worden nageleefd. - + Inschakelen kookplaat Druk ongeveer 1 seconde op de knop inschakelen van de kookplaat. Voor het Inschakelen kookzones Iedere kookzone wordt in werking gesteld door middel en een regelsysteem voor van een selectietoets de stroomsterkte, bestaande uit een dubbele toets en . € Voor het in werking stellen van een kookzone drukt u op de betreffende toets en stelt u de gewenste stroomsterkte in met de toetsen Blokkering van het bedieningspaneel Als de kookplaat in werking is kunt u het bedieningspaneel blokkeren om een ongewenst aanraken te vermijden (kinderen, schoonmaakhandelingen, enz. Het uitschakelen: druk even op de toets controlelampje gaat uit en het bedieningspaneel wordt weer geactiveerd. Uitschakelen kookgedeeltes Voor het uitschakelen van een kookgedeelte kiest u dit en: door middel van de selectietoets • Druk op de toets : het vermogen van het kookgedeelte wordt langzaam minder totdat het uitgaat. - Uitschakelen kookplaat Druk op de toets ; het apparaat gaat uit. Als het bedieningspaneel is geblokkeerd, blijft dit ook geblokkeerd nadat u de kookplaat opnieuw inschakelt. Als u de kookplaat opnieuw wilt inschakelen moet u eerst het bedieningspaneel deblokkeren. Houd de toets voor het selecteren minstens 2 seconden lang van de kookzone ingedrukt. Op het display zal de aanwijzer van de stroomsterkte worden afgewisseld met de letter “P” en de voordien ingestelde stroomsterkte, net zo lang totdat de gewenste stroomsterkte is bereikt. Zodra de temperatuur is bereikt zal het display de ingestelde stroomsterkte tonen. Om deze functie uit te schakelen Praktische tips voor het gebruik van het apparaat Om optimale resultaten te bereiken met de kookplaat: • Gebruik alleen pannen met een dikke, platte bodem zodat ze perfect aansluiten op het verwarmingsvlak. Veiligheidsschakelaar • Gebruik pannen die groot genoeg zijn om de kookplaat geheel te bedekken zodat alle beschikbare hitte wordt benut. Het apparaat beschikt over een veiligheidsschakelaar die de kookgedeeltes automatisch uitschakelt als de tijdslimiet voor een bepaald vermogensniveau is bereikt. De plaat rechtsachter zal automatisch na 5 uur uitgaan, de plaat linksvoor na 8 uur. NL • Houd de bodem van de pannen altijd goed schoon en droog zodat ze goed aansluiten op het kookvlak. dit verlengt de levensduur van zowel de pannen als het kookvlak zelf. € Vermijd dezelfde pannen te gebruiken die u ook op een gasfornuis heeft gebruikt: de warmteconcentratie van gasbranders kan de bodem van pannen vervormen, waardoor ze niet goed meer aansluiten. Vermogensniveau 1 2 3 4 5 6 Begrenzing van de werkingsduur in uren 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Veiligheidssystemen Pannensensor Ieder kookgedeelte is voorzien van een systeem dat waarneemt of er een pan op staat. De plaat straalt alleen warmte uit als er een pan van de juiste afmetingen op staat. [. . . ] NL Afvalverwijdering • Het verwijderen van het verpakkingsmateriaal: houdt u aan de plaatselijke normen zodat het materiaal hergebruikt kan worden. € De Europese richtlijn 2002/96/EG, betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), voorziet dat huishoudelijke apparatuur niet met het normale afval mag worden meegegeven. De verwijderde apparaten moeten apart worden opgehaald om het terugwinnen en recyclen van de materialen waaruit ze bestaan te optimaliseren en te voorkomen dat er eventuele schade voortvloeit voor de gezondheid en het milieu. Het symbool van de afvalemmer met een kruis staat op alle producten om de consument eraan te herinneren dat dit gescheiden afval is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING INDESIT VRA 640 C,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding INDESIT VRA 640 C,MV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag