Gebruiksaanwijzing INDESIT VIX 644 C E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing INDESIT VIX 644 C E. Wij hopen dat dit INDESIT VIX 644 C E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing INDESIT VIX 644 C E te teleladen.


INDESIT VIX 644 C E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3175 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding INDESIT VIX 644 C E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € PAS OP: Dit apparaat en zijn bereikbare onderdelen worden tijdens gebruik zeer heet. € Zorg ervoor dat kinderen die kleiner dan 8 jaar oud zijn niet dichtbij het apparaat kunnen komen, tenzij onder constant toezicht. € Het huidige apparaat mag alleen door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een beperkt lichamelijk, sensorieel of geestelijk vermogen, of zonder ervaring en kennis worden gebruikt, mits ze onder adequaat toezicht zijn, of mits ze zijn onderricht m. Het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de betreffende gevaren. [. . . ] De aftelling start 10 seconden na de laatste bewerking met de TIJD VERHOGEN (+)/ VERMINDEREN (-) knoppen. Als er een vermogen geselecteerd is, weerklinkt een geluidsignaal en de timer begint te knipperen. Als de timer aftelt, kan de gebruiker de tijd op ieder moment wijzigen door de TIJD VERHOGEN / VERLAGEN knoppen in te drukken. De aftelling stopt en de timer wijzigt naar de tijdselectie status in afwachting van een tijdselectie. De led-lamp van de timer en kookplaat begint te knipperen en het timer-alarm geeft gedurende een minuut een geluidsignaal weer. Het timeralarm kan op ieder moment worden geannuleerd door de gebruiker, zelfs tijdens de eerste minuut van het alarm. Als de timer in de alarmstatus staat, kunt u hem uitschakelen door een van de knoppen op de aanraakbediening van Met de brander op het Booster-niveau, als de [+] knop wordt aangeraakt, weerklinkt een foutsignaal en het kookset wijzigt niet. Met de brander op het Boosterniveau, als de [+] knop wordt aangeraakt, weerklinkt een foutsignaal en het kookset wordt verlaagd naar 9. De kookoppervlakten uitschakelen Om een kookplaat uit te schakelen, kunt u de (-)en (+) VERMOGEN selectieknoppen gelijktijdig. Een geluidsignaal weerklinkt en het overeenstemmende scherm geen "0" weer. Als alle kookzones niet ingeschakeld zijn, en een zone is getemporiseerd op nul vermogen wordt de toetsenvergrendeling na 1 minuut ingeschakeld. Bovendien, om een optimaal resultaat te bereiken van uw kookplaat: • Gebruik pannen met een dikke, vlakke bodem om de kookzone volledig te gebruiken. Bedieningspaneel vergrendeling Als de brander ingeschakeld is, kunnen de oven bedieningstoetsen worden vergrendeld om ongewenste wijzigingen aan de instellingen te vermijden (door kinderen, tijdens het schoonmaken, etc. Knop om het bedieningspaneel te Druk op vergrendelen: - het pictogram begint te branden en een geluidsignaal weerklinkt. Om te stoppen met koken) te gebruiken, moet u deze functie uitschakelen. Druk op de Het pictogram brandt niet meer en de vergrendelingsfunctie wordt verwijderd. Alle toetsen op de kookzone selectie wordt vergrendeld if :the cooktop is off, , als het bedieningspaneel ingeschakeld is of als er een fout optreedt op een kookplaat. € Gebruik steeds pannen met een diameter die voldoende groot is om de warme plaat volledig af te dekken zodat alle beschikbare warmte wordt gebruikt. € Zorg ervoor dat de bodem van het kookgerei als tijd schoon en droog is voor een optimaal gebruik en om de levensduur van de kookzones en de pannen te verlengen. € Vermijd potten en pannen te gebruiken die u ook op gasbranders gebruikt: de warmteconcentratie op de gasbranders kan de bodem van de pan vervormen waardoor ze niet langer correct past. veiligheidsinrichtingen Pansensor Ledere kookzone is uitgerust met een pansensor. De kookplaat straalt enkel warmte uit als een pan met geschikte afmetingen voor de kookplaat wordt gebruikt. [. . . ] Om meer informatie te verkrijgen betreffende een juiste verwijdering van huishoudapparaten kan de consument zich richten tot de gemeentelijke reinigingsdienst of de verkopers. 50 Onderhoud en verzorging De elektrische stroom afsluiten Sluit altijd eerst de stroom af voordat u tot enige handeling overgaat. € Als de plaat is schoongemaakt, kan hij worden behandeld met een speciaal product voor onderhoud en bescherming: het onzichtbare laagje dat dit product achterlaat beschermt de plaat in het geval er iets overkookt. Dit soort handelingen moeten worden uitgevoerd als de plaat lauw of koud is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING INDESIT VIX 644 C E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding INDESIT VIX 644 C E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag