Gebruiksaanwijzing INDESIT VIB 633 CE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing INDESIT VIB 633 CE. Wij hopen dat dit INDESIT VIB 633 CE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing INDESIT VIB 633 CE te teleladen.


INDESIT VIB 633 CE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3160 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding INDESIT VIB 633 CE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € PAS OP: Dit apparaat en zijn bereikbare onderdelen worden tijdens gebruik zeer heet. € Zorg ervoor dat kinderen die kleiner dan 8 jaar oud zijn niet dichtbij het apparaat kunnen komen, tenzij onder constant toezicht. € Het huidige apparaat mag alleen door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een beperkt lichamelijk, sensorieel of geestelijk vermogen, of zonder ervaring en kennis worden gebruikt, mits ze onder adequaat toezicht zijn, of mits ze zijn onderricht m. Het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de betreffende gevaren. [. . . ] Als de timer van de kookzone, bijvoorbeeld, in het onderste deel staat, verschijnt de resterende tijdsduur op het scherm. als de (-) en (+) knoppen gelijktijdig worden aangeraakt , schakelt de timer op 0. Als de tijdsduur niet wordt geselecteerd binnen 10 seconden, of als de geselecteerde tijdsduur 0 is na 10 seconden de laatste aanraking van de (-) of (+) knop wordt de timer uitgeschakeld. Snel koken - “Booster”-functie De booster-functie voor sommige kookzones kan worden gebruikt om de opwarmingstijden te verkorten. De inschakeling van de booster wordt aangegeven door een geluidsignaal en de letter "P" verschijnt op het scherm. Na deze 10 minuten weerklinkt een geluidsignaal en de kookzone keert terug naar niveau "9". De aftelling start wanneer de timer visualisering beïndigd wordt een kookzone aan te raken of automatisch 10 seconden na de laatste aanraking boven de [+] of [-] knoppen. Een geluidsignaal en het scherm van het fornuis geeft het vermogenniveau en het punt om aan te geven dat er een timer loopt op de brander. Om de tijdsduur van een kookplaat te wijzigen, moet u de bovenstaande procedure herhalen. Als u de (+) en (-) toetsen ingedrukt houdt, verhoogt de snelheid van de tijdselectie. Als de resterende tijd verstreken is, wordt de timer uitgeschakeld en het scherm geeft een knipperende ‘0’ weer. € Gebruik steeds pannen met een diameter die voldoende groot is om de warme plaat volledig af te dekken zodat alle beschikbare warmte wordt gebruikt. Bedieningspaneel vergrendeling Als de brander ingeschakeld is, kunnen de oven bedieningstoetsen worden vergrendeld om ongewenste wijzigingen aan de instellingen te vermijden (door kinderen, tijdens het schoonmaken, etc. Knop om het bedieningspaneel te Druk op vergrendelen: - het pictogram begint te branden en een geluidsignaal weerklinkt. Om te stoppen met koken) te gebruiken, moet u deze functie knop gedurende een uitschakelen. Het pictogram brandt niet meer en de vergrendelingsfunctie wordt verwijderd. Alle toetsen op de kookzone selectie wordt vergrendeld if :the cooktop is off, als: de kookplaat uitgeschakeld is als er een fout optreedt op een kookplaat. € Zorg ervoor dat de bodem van het kookgerei als tijd schoon en droog is voor een optimaal gebruik en om de levensduur van de kookzones en de pannen te verlengen. € Vermijd potten en pannen te gebruiken die u ook op gasbranders gebruikt: de warmteconcentratie op de gasbranders kan de bodem van de pan vervormen waardoor ze niet langer correct past. veiligheidsinrichtingen Pansensor Iedere kookzone is uitgerust met een pansensor. De kookplaat straalt enkel warmte uit als een pan met geschikte afmetingen voor de kookplaat wordt gebruikt. Het “u”-symbool op het scherm verschijnt als, na de selectie van de kookplaat, de pan niet op een kookplaat wordt geplaatst, of: • Een niet compatibele pan • Een pan met een te kleine diameter • De pan werd verwijderd van de kookplaat. [. . . ] Om meer informatie te verkrijgen betreffende een juiste verwijdering van huishoudapparaten kan de consument zich richten tot de gemeentelijke reinigingsdienst of de verkopers. 50 Onderhoud en verzorging De elektrische stroom afsluiten Sluit altijd eerst de stroom af voordat u tot enige handeling overgaat. € Als de plaat is schoongemaakt, kan hij worden behandeld met een speciaal product voor onderhoud en bescherming: het onzichtbare laagje dat dit product achterlaat beschermt de plaat in het geval er iets overkookt. Dit soort handelingen moeten worden uitgevoerd als de plaat lauw of koud is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING INDESIT VIB 633 CE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding INDESIT VIB 633 CE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag