Gebruiksaanwijzing INDESIT PIM 604 IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing INDESIT PIM 604 IX. Wij hopen dat dit INDESIT PIM 604 IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing INDESIT PIM 604 IX te teleladen.


INDESIT PIM 604 IX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5599 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding INDESIT PIM 604 IX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2 1 3 12 Beschrijving van het apparaat Опис приладу Algemeen aanzicht 1 ELEKTRISCHE KOOKPLAAT 2 Controlelampje WERKING ELEKTRISCHE KOOKPLAAT 3 Knoppen voor het regelen van de ELEKTRISCHE KOOKPLAAT • ELEKTRISCHE PLATEN kunnen verschillende diameters en vermogen hebben: “normaal” of “snel”, dit laatste type platen herkent u door de aanwezigheid van een rode stip in het midden. € Controlelampje WERKING ELEKTRISCHE PLAAT: gaat aan als de knop niet op de stand ‘uit’ staat. € Knoppen van de ELEKTRISCHE KOOKPLAAT voor het regelen van de vlam of van het vermogen. Posición Placa normal o rápida 0 1 2-5 6 Apagado Potencia mínima Potencia intermedias Potencia máxima En el párrafo “Consejos prácticos para el uso” se detallan las correspondencias entre las posiciones y el uso para el cual se aconsejan las placas. [. . . ] Voor een goede bevestiging raden wij u aan alle bijgeleverde haken te gebruiken. Als de kookplaat wordt geïnstalleerd boven een inbouwoven die niet beschikt over een afkoelmechanisme met ventilator, moet de nodige ventilatie binnen het meubel worden bereikt door het creëren van openingen voor de toe- en afvoer van de lucht. 555 mm 475 mm 55 m m 34 30 Elektrische aansluiting De elektrische kookplaten zijn niet voorzien van een voedingskabel aangezien deze moet worden aangepast aan het soort elektrische aansluiting dat wordt gebruikt (zie het volgende schema voor de aansluitingen). Voor het aanbrengen van de voedingskabel moet u als volgt te werk gaan: • Open de aansluitdoos door de schroef “V” los te schroeven en open de deksel (zie afbeelding). € Bevestig de voedingskabel in de kabelklem “F”, sluit de deksel en bevestig hem met de schroef “V” (zie afbeelding). Als dat niet zo is, dient u ofwel de stekker ofwel het stopcontact te vervangen; gebruik geen verlengsnoeren of dubbelstekkers. Wanneer het apparaat geïnstalleerd is moeten het snoer en het stopcontact gemakkelijk te bereiken zijn. De kabel moet van tijd tot tijd worden gecontroleerd en mag alleen door erkende monteurs worden vervangen (zie Service). De fabrikant kan nergens aansprakelijk voor worden gesteld als deze normen niet worden nageleefd. Als het fornuis wordt geïnstalleerd boven een inbouwoven moeten de elektrische aansluitingen van fornuis en oven apart worden uitgevoerd, zowel voor veiligheidsredenen als voor het eventueel makkelijker verwijderen van de oven. 5 CEI-UNEL 35363 1 R 2 S 3 T 4 4 4 5 N Elektrische spanning 230V/400V 3N ~ 50/60Hz aansluitingen maximum vermogen 7000W Dit apparaat voldoet aan de volgende EU Richtlijnen: - 2006/95/EEG van 12/12/06 (Laagspanning) en daaropvolgende wijzigingen - 2004/108/EEG van 15/12/04 (Elektromagnetische Compatibiliteit) en daaropvolgende wijzigingen - 93/68/EEG van 22/07/93 en daaropvolgende wijzigingen. 1 1 2 R 3 S N 5 5 N 2 3 R Het aansluiten van de voedingskabel aan het elektrische net Gebruik voor de voedingskabel een stekker die genormaliseerd is voor de lading aangegeven op het typeplaatje. Wanneer het apparaat rechtstreeks op het net wordt aangesloten moet u tussen het apparaat en het net een meerpolige schakelaar aanbrengen met een afstand tussen de contacten van minstens 3mm, aangepast aan het elektrische vermogen en voldoend aan de geldende normen (de aarding mag niet worden onderbroken door de schakelaar). De voedingskabel moet zodanig worden geplaatst dat hij nergens een temperatuur bereikt van 50°C hoger dan de kamertemperatuur. De installateur is verantwoordelijk voor een correcte elektrische aansluiting en het in acht nemen van de veiligheidsnormen. Voor het aansluiten moet u controleren dat: • het stopcontact geaard is en voldoet aan de geldende normen; • het stopcontact in staat is het maximale vermogen van het apparaat te dragen, zoals aangegeven op het typeplaatje; • de spanning zich bevindt tussen de waarden die staan aangegeven op het typeplaatje; Starten en gebruik !Op iedere knop staat aangegeven waar de elektrische plaat zich precies bevindt. Elektrische kookplaten U kunt de kookplaten regelen door de overeenkomstige knop met de klok mee of tegen de klok in te draaien, op 6 verschillende standen: Positie 0 1 2-5 6 Normale of snelle plaat Uit Minimum sterkte Middelsterkten Maximum sterkte In de paragraaf “Praktische aanwijzingen voor het gebruik” vindt u de verhoudingen tussen de posities en het gebruik waarvoor de kookplaten worden aangeraden. 35 NL Praktisch advies voor het gebruik van de elektrische kookplaten Om warmteverlies en schade aan de kookplaten te vermijden kunt u het beste pannen gebruiken met een platte bodem en met een diameter die niet kleiner is dan die van de kookplaat. Vóór het eerste gebruik moeten de kookplaten ongeveer 4 minuten lang op de maximale stand worden gezet, zonder pannen erop te plaatsen. Gedurende deze beginfase wordt de beschermlaag hard en bereikt hij zijn maximale weerstand. € Controleer altijd dat de knoppen in de stand “●”/“○” staan als de oven niet wordt gebruikt. [. . . ] € Raak het apparaat niet blootsvoets aan of met natte handen of voeten. Het mag uitsluitend door volwassenen worden gebruikt en alleen volgens de instructies die in deze handleiding beschreven staan. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die te wijten is aan onjuist, verkeerd of onredelijk gebruik. • Voorkom dat elektrische snoeren van andere kleine keukenapparaten op warme delen van de oven terechtkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING INDESIT PIM 604 IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding INDESIT PIM 604 IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag