Gebruiksaanwijzing INDESIT OS1A250H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing INDESIT OS1A250H. Wij hopen dat dit INDESIT OS1A250H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing INDESIT OS1A250H te teleladen.


INDESIT OS1A250H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1091 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding INDESIT OS1A250H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor de elektrische aansluiting. 3) • Controleer of de dop voor de afvoer van het dooiwater (indien aanwezig) op de juiste manier geplaatst is (E). € Om de maximale prestaties te verkrijgen en schade te voorkomen bij het openen van de deur van het apparaat, dient een afstand van tenminste 7 cm van de achterwand en 7 cm van de zijkanten te worden vrijgelaten. INBEDRIJFSTELLING VAN HET PRODUCT • De temperatuur van het product is in de farbriek ingesteld voor de functionering bij een aanbevolen temperatuur van -18 °C. [. . . ] Als de stroom gedurende langere tijd uitvalt: • Open de deur van de vriezer niet, behalve om de vrieselementen (indien beschikbaar) boven op het ingevroren voedsel aan de rechter- en linkerkant van de vriezer te plaatsen. Op deze manier kunt u de snelheid waarmee de temperatuur stijgt beperken. VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN • Zorg ervoor dat het apparaat tijdens de installatie de voedingskabel niet beschadigt. € Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak, omdat het glas kan breken. € Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de vriezer komen, omdat deze zo koud zijn dat ze brandwonden kunnen veroorzaken. € Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint. € Installeer de vriezer niet op plaatsen waar deze aan direct zonlicht blootstaat of in de buurt van warmtebronnen; hierdoor neemt het energieverbruik toe. € Plaats geen spuitbussen of houders die drijfgas of brandbare stoffen bevatten in het apparaat. € Bewaar of gebruik geen benzine of andere gassen en licht ontvlambare stoffen in de buurt van het product of andere elektrische huishoudelijke apparatuur. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken. € Installeer het product waterpas op een vloer die het gewicht kan dragen en in een ruimte die geschikt is voor de afmetingen en het gebruik van het product. Het apparaat is afgesteld om te werken in ruimten waarin de temperatuur binnen de volgende waarden ligt, die gebaseerd zijn op de klimaatklasse die op het typeplaatje staat aangegeven (Fig. Het is mogelijk dat het apparaat niet goed functioneert als het voor een lange tijd in een ruimte wordt gelaten met een hogere of lagere temperatuur dan het genoemde bereik. € Het is raadzaam het apparaat aangesloten te laten, ook als het voor korte tijd leeg is. € Let er bij het verplaatsen van het apparaat op dat de vloer niet beschadigd wordt (bv. Om het apparaat makkelijker te kunnen verplaatsen, wordt geadviseerd om het indien mogelijk eerst leeg te maken. Opmerking: Het apparaat moet door twee of meerdere personen worden verplaatst en geïnstalleerd. € Gebruik geen andere mechanische systemen of middelen om het ontdooiproces te versnellen dan door de fabrikant zijn aanbevolen. € Gebruik geen elektrische apparaten aan de binnenkant van het apparaat, behalve als dit aanbevolen is door de fabrikant. € Het in het apparaat gebruikte lampje is specifiek ontworpen voor huishoudelijke apparaten en is niet geschikt voor het verlichten van huishoudelijke ruimtes (Verordening (EG) 244/2009). € Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door kinderen onder de 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of verstandelijke vermogens, of zonder ervaring of kennis van het apparaat, behalve als zij tijdens het gebruik instructies ontvangen van of begeleid worden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. € Om het risico van opsluiting en verstikking te vermijden, mag het kinderen niet worden toegestaan in het apparaat te spelen of zich hierin te verstoppen. [. . . ] Verpakking Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het recyclingsymbool. Voor de verwerking moeten de plaatselijke voorschriften worden nageleefd. ) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het een bron van gevaar kan vormen. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING INDESIT OS1A250H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding INDESIT OS1A250H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag