Gebruiksaanwijzing INDESIT MWI 125 GX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing INDESIT MWI 125 GX. Wij hopen dat dit INDESIT MWI 125 GX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing INDESIT MWI 125 GX te teleladen.


INDESIT MWI 125 GX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (18186 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding INDESIT MWI 125 GX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] * El aparato y las piezas a las que el usuario tiene acceso se calientan durante el uso. * Retire las cintas de cierre de las bolsas de plástico o de papel antes de colocar una bolsa en el horno microondas. * El gratinador no necesita limpieza ya que las altas temperaturas queman las salpicaduras. * Dieses Gerät verfügt über die Funktion AUTOMATISCHE REINIGUNG, die Ihnen die Reinigung des Garraums Ten Rezepts wiederholt die Taste Automatisches Garen oder die Taste +/- (siehe folgende Tabelle). [. . . ] * Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. * Het weggooien moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. * Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact Op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. * Snijd de voedingskabel van het apparaat door voordat u het apparaat afdankt, zodat het onbruikbaar wordt. * Als de magnetron niet goed wordt schoongehouden, kan dit tot aantasting van het magnetronoppervlak leiden, hetgeen de levensduur van het apparaat kan verkorten en mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden. Gebruik een doek met een zacht schoonmaakmiddel of een tissue met glasreinigingsmiddel. * Gebruik een zachte en vochtige doek met zacht schoonmaakmiddel om de oppervlakken binnenin, de voor- en achterkant van de deur en de deuropening reinigen. * Gebruik geen schoonmaakapparaten die met stoom werken wanneer u de magnetron schoonmaakt. * De magnetron moet regelmatig schoongemaakt worden en eventuele etensresten moeten worden verwijderd. * Verwijder regelmatig, vooral als u gemorst heeft, het draaiplateau en de plateaudrager en maak de bodem van Tijdens het schoonmaken moet de magne- * Deze magnetron is ontworpen voor kookcycli met een juiste container direct in de opening. * Zorg dat er zich geen vet of voedseldeeltjes opstapelen rond de deur. * Dit product beschikt over een AUTOMATISCHE REINIGING-functie waarmee de ovenruimte van de magnetron * Het Grillenelement moet niet worden gereinigd omdat de intense hitte vetspatten afbrandt. * Als de Grillen niet regelmatig wordt gebruikt, moet deze 10 minuten per maand worden ingeschakeld om spat- Ten af te branden, om zo het risico op brand te voorkomen. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron. * Metalen containers voor voedsel en drank zijn niet toegestaan voor opwarmen in de magnetron. * Controleer voor gebruik of het kookgerei dat u gebruikt geschikt is voor de magnetron en microgolven doorlaat. * Zorg ervoor dat voedsel en kookgerei niet in aanraking komen met de binnenkant van de magnetron. * Dat is vooral belangrijk bij accessoires van metaal of met metalen delen. * Als een metaalhoudend accessoire in aanraking komt met de binnenkant van de magnetron terwijl deze in Gebruik is, kunnen er vonken overschieten die de magnetron kunnen beschadigen. * Voor betere kookprestaties wordt aanbevolen om de toebehoren in het midden van de binnenste opening te plaatsen. * De onderstaande accessoires worden geleverd met het product, beschikbaar voor het gebruik van de magne- De oven staat in de modus Stad-by wanneer de klok wordt weergegeven (of wanneer het display ":" toont, in geval de klok niet is ingesteld). [. . . ] w Druk op de toets Push&Go om het recept Te bevestigen en druk op de toets +/- om het gewicht te selecteren als de tabel een reeks gewichten bevat. Het bereidingsrecept wordt bevestigd als u de functietoets 3 seconden hebt losgelaten. Gebruik deze functie als u een kookwekker nodig hebt om de tijd precies bij te houden, zoals voor het laten rijzen van deeg. NB: het is mogelijk een bereidingsfunctie te starten nadat de timer is gestart. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING INDESIT MWI 125 GX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding INDESIT MWI 125 GX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag