Gebruiksaanwijzing INDESIT ISL79

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing INDESIT ISL79. Wij hopen dat dit INDESIT ISL79 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing INDESIT ISL79 te teleladen.


INDESIT ISL79 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2199 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding INDESIT ISL79

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die benutzerfreundliche Programmübersicht zeigt die verfügbaren Trocknerprogramme. Bei verzögertem Start blinken die Leuchten und zeigen damit die eingestellte Verzögerungszeit an. Die Tür öffnen und sicherstellen, dass der Filter sauber ist und korrekt eingesetzt wurde und der Wasserbehälter leer und korrekt positioniert ist (siehe Wartung). Während eines Trocknungszyklus kann die Wäsche überprüft und einzelne Wäschestücke, die schon trocken sind, entnommen werden. [. . . ] Kan worden gebruikt met optie hoge temperatuur als u liever droogt voor een bepaalde tijd. beschikbare opties: zoemer , hoge droogtemperatuur , latere starttijd Raadpleeg de droogtabel (zie Wasgoed). De laatste 10 minuten van deze programma’s is de koudeluchtfase (zie onder). Als deze optie geselecteerd is hoort u een zoemer aan het einde van de droogcyclus om u eraan te herinneren dat u het wasgoed uit de droger kunt halen. Waarschuwing, als de positie van de programma keuzeschakelaar na het indrukken van de START toets is veranderd, verandert de nieuwe positie het geselecteerde programma NIET. Positie 0, als u de keuzeschakelaar naar de 0 draait, wordt het programma geannuleerd. Q Kreukels herstellen Indien beschikbaar en geselecteerd wordt het wasgoed af en toe rondgedraaid na het einde van het drogen en de koude-luchtfase om te voorkomen dat het kreukt als u niet direct na het afsluiten van het programma het wasgoed uit de machine haalt. OPTIE toetsen / lampjes Deze toetsen worden gebruikt om het geselecteerde programma naar uw wensen aan te passen. U dient eerst een programma te selecteren met de programma keuzeschakelaar voordat u een optie kunt selecteren. Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle programma’s (zie Start en Programma’s). Als de optie niet beschikbaar is en u drukt op de toets, klinkt de zoemer vier keer. Als u deze toets indrukt, wordt het programma hoge temperatuur geselecteerd en gaat het lampje naast de toets branden. Programma’s voor een bepaalde tijd worden standaard lage temperatuur. Als het lampje naast de toets brandt dan kunt u lage drogen selecteren door op de toets te drukken. Als u tijdens een programma de deur opent, stopt het droogprogramma en gebeurt er het volgende: q Alle 3 de lampjes programmaverloop en het lampje 3 uur uitgestelde start gaan branden. Q Tijdens een uitstelfase blijft de tijd tot de start van het programma aftellen. de START toets moet ingedrukt worden om het uitstelprogramma te hervatten. Een van de uitstellampjes knippert om het huidige uitstel aan te geven. q De START toets moet ingedrukt worden om het programma te hervatten. De lampjes programmaverloop veranderen om de huidige status aan te geven. Q Tijdens de koude-luchtfase of de fase kreukels voorkomen van een droogprogramma en op elk moment tijdens een Luchten of Koude-luchtfase programma, wordt het programma beëindigd. Als u op de START toets drukt, zal een nieuw programma vanaf het begin opstarten. [. . . ] Controleer de waterbak altijd en leeg deze indien nodig voordat u een nieuw droogprogramma start. Externe onderdelen van metaal of plastic en rubber onderdelen kunnen worden schoongemaakt met een vochtige doek. Q Verwijder stof en pluis regelmatig (elke 6 maanden) van het rooster aan de voorkant en de luchtafvoeropeningen aan de achterkant met de stofzuiger. Stofzuig ook af en toe de voorkant van de condenser en rondom het pluizenfilter. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING INDESIT ISL79

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding INDESIT ISL79 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag