Gebruiksaanwijzing INDESIT IHBS6.5LMX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing INDESIT IHBS6.5LMX. Wij hopen dat dit INDESIT IHBS6.5LMX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing INDESIT IHBS6.5LMX te teleladen.


INDESIT IHBS6.5LMX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11084 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding INDESIT IHBS6.5LMX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is ten strengste verboden voedsel direct boven de vlam te bereiden onder de kap. Het gebruik van open vlammen is schadelijk voor de filters en kan brand veroorzaken, dus moet in ieder geval worden vermeden. Het frituren moet constant in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat oververhitte olie brand vat. WAARSCHUWING: Wanneer de kookplaat in gebruik is, kunnen de toegankelijke delen van de afzuigkap heet worden Voor vervanging van de lamp alleen het type lamp gebruiken dat aangegeven is in het deel ‘onderhoud / vervangen van de lamp’ in deze handleiding. [. . . ] Indien in de installatie-aanwijzing van het gaskooktoestel een grotere afstand wordt aangegeven moet hiermee rekening worden gehouden. De netspanning moet overeenkomen met de spanning vermeld op het etiket met eigenschappen, te vinden aan de binnenkant van de afzuigkap. Als de afzuigkap een stekker heeft, moet deze in een stopcontact worden gestoken dat voldoet aan de geldende voorschriften op een, ook na de installatie, goed bereikbare plaats. Heeft de kap geen stekker (rechtstreekse verbinding met het net) of is deze, ook na de installatie, niet goed te bereiken, dan moet er een tweepolige schakelaar worden geplaatst die de volledige ontkoppeling van het net garandeert in het geval van een overspanning van klasse III, in overeenstemming met de installatie normen. Alvorens de afzuigkap weer aan het voedingsnet aan te sluiten controleer eerst of deze goed werkt, controleer daarom altijd of de voedingskabel goed is aangesloten. Vervanging van de voeding De afzuigkap is voorzien van een speciale voedingskabel; als de kabel beschadigd is, vraag de technische dienst voor een nieuwe kabel. ELEKTRISCHE AANSLUITING LUCHTAFVOER (afzuigend apparaat) Verbind de afzuigkap aan wandafvoerpijpen en afvoeropeningen met dezelfde diameter als de luchtuitgang (verbindingsflens). Het gebruik van wandafvoerpijpen of afvoeropeningen met een kleinere diameter zal leiden tot een vermogensverlies en een sterke toename van het bedrijfsgeluid. Het bedrijf wijst iedere aansprakelijkheid af indien deze voorschriften niet in acht worden genomen. Controleer op de eerste pagina’s van deze handleiding of de TOEBEHOREN SET wordt meegeleverd of gekocht moet worden. Opmerking: Indien de set meegeleverd wordt, kan, in enkele gevallen, het extra actieve koolstoffilter reeds op de kap gemonteerd zijn. De inlichtingen om de kap van afzuigend apparaat in filterend apparaat om te zetten zijn in deze handleiding te vinden. Uitvoering als afzuigend apparaat De aangezogen rook en damp worden naar buiten geleid via een afvoerpijp die is aangesloten op de verbindingsring aan de bovenkant van de wasemkap. Attentie: De afvoerpijp wordt hierbij niet geleverd en moet apart aangekocht worden. De diameter van de afvoerpijp moet even groot zijn als die van de verbindingsring. De horizontale stukken van de buis moeten enigszins omhoog hellen (ongeveer 10°) om de lucht gemakkelijk naar buiten te voeren. Filtrerende versie De opgenomen lucht wordt ontvet en gefilterd voordat het weer wordt teruggevoerd in het vertrek. Om de kap in deze uitvoering te gebruiken dient een extra actief koolstoffiltersysteem te worden toegevoegd. 38 BEDIENINGSELEMENTEN De kap is voorzien van een bedieningspaneel met een schakelaar voor de snelheid van afzuiging en een schakelaar voor de verlichting van het fornuis. In geval van een sterkere dampconcentratie een hogere zuigkracht gebruiken. We raden aan de afzuigkap 5 minuten voordat men begint te koken aan te doen en deze nog voor ongeveer 15 minuten nadat men beëindigt heeft aan te laten. De verzadiging van de koolstoffilter vindt plaats na een min of meer geprolongeerd gebruik en hangt af van het soort koken en de regelmaat waarmee de vetfilter wordt gewassen. [. . . ] Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. Verhoog de snelheid alleen wanneer er veel rook of damp is en gebruik de maximumsnelheid alleen in extreme situaties. Vervang de koolstoffilter(s) indien nodig om een goede efficiëntie voor het wegnemen van geurtjes te behouden. Maak de vetfilter(s) indien nodig schoon om een goede efficiëntie van de vetfilter te behouden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING INDESIT IHBS6.5LMX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding INDESIT IHBS6.5LMX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag