Gebruiksaanwijzing INDESIT I55TM 4110 S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing INDESIT I55TM 4110 S. Wij hopen dat dit INDESIT I55TM 4110 S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing INDESIT I55TM 4110 S te teleladen.


INDESIT I55TM 4110 S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5259 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding INDESIT I55TM 4110 S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Tauwasserablauföffnung verstopft ist (reinigen Sie mit dem Stöpsel des Tauwasserablaufs die Belangrijk moet worden gelezen en in acht genomen Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken deze veiligheidsinstructies. Deze instructies en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen tijde moeten worden opgevolgd. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies, oneigenlijk gebruik of een foute programmering van de regelknoppen. Heel kleine kinderen (0-3 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat blijven. [. . . ] Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van huishoudelijke apparaten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2012/19/ EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door onvoldoende ventilatie aan de achterzijde van het product neemt het energieverbruik toe en neemt de koelefficiëntie af. Wanneer de deur vaak wordt geopend kan dit leiden tot een verhoogd Energieverbruik. de interne temperatuur van het apparaat en het Energieverbruik worden beïnvloed door de omgevingstemperatuur en de plaats waar het apparaat opgesteld is. Bij het instellen van de temperatuur moet rekening gehouden worden met deze factoren. Koelkast niet vaak en zet geen grote hoeveelheden voedsel erin in deze tijdspanne. Te voorkomen, wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt en vervolgens er terug in steekt voor Gebruik of wanneer de stroom uitvalt. Uw koelkast is ontworpen om te werken in de omgevingstemperatuurintervallen die in de normen Vastgelegd zijn, op basis van de klimaatklasse vermeld op het informatie-etiket. Om, om efficiëntieredenen, de koelkast niet te gebruiken in omgevingen die buiten de vermelde temperatuurintervallen Klimaatklasse Omgevingst. Dit apparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur binnen het bereik 16°C - 32°C. Nadat het water volledig in ijs is veranderd, kunt u Plastic schraper Na verloop van tijd kan er rijp in bepaalde zones van het diepvriescompartiment ontstaan. De rijp die zich in de vriezer ophoopt moet regelmatig verwijderd worden. Ze kunnen de koelkastleiding doorboren en onherstelbare schade aan de unit veroorzaken. Alle beschrijvingen in de vorm van tekst en afbeeldingen in het gedeelte over de accessoires kunnen variëren naargelang het model van uw apparaat. Het voedsel blijft beter bewaard als u het in de meest geschikte koelzone plaatst. Om u te helpen bij het beter instellen van uw koelkast hebben we het uitgerust met een temperatuurindicator in de koudste zone. U kunt gemakkelijk controleren of de temperatuur van de koudste zone gepast is: wanneer de indicator "OK" weergeeft, betekent dit dat de thermostaat juist ingesteld is en dat de binnentemperatuur correct is. Aangezien "OK" in het zwart staat, is deze aanduiding moeilijk te zien als de temperatuurindicator slecht verlicht is. Als het "OK"-symbool niet verschijnt, betekent dit dat de temperatuur te hoog is: u dient de thermostaatinstelling te wijzigen en 12 uren te wachten alvorens de temperatuur opnieuw visueel te controleren. [. . . ] Het is mogelijk de openingsrichting van de deur van uw apparaat te wijzigen. Als u dat wenst te doen, neemt u contact op met het dichtstbijgelegen bevoegde servicecentrum. aLVORENS CONTACT MET DE KLANTENSERVICE OP TE NEMEN Als uw koelkast niet goed werkt, kan het om een klein probleem gaan; controleer daarom het volgende alvorens een elektricien te bellen om geld en tijd te besparen. Wat doen als uw koelkast niet werkt: Ga na of: Sluit als controle een ander apparaat dat werkt aan in hetzelfde stopcontact. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING INDESIT I55TM 4110 S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding INDESIT I55TM 4110 S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag