Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA LC 347IVX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA LC 347IVX. Wij hopen dat dit HUSQVARNA LC 347IVX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA LC 347IVX te teleladen.


HUSQVARNA LC 347IVX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (23593 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA LC 347IVX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Waschen Sie die Körperteile, die mit dem Kraftstoff in Berührung gekommen sind. € Lassen Sie die Klinge per Hand rotieren, um sicherzustellen, dass die Rotation einwandfrei funktioniert. Wanneer de machine onjuist of slordig wordt gebruikt, kan het een gevaarlijk gereedschap zijn, dat ernstig letsel of overlijden van de gebruiker of anderen kan veroorzaken. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. [. . . ] De grasmaaier mag niet worden gebruikt op een helling van meer dan 15 graden. Op hellend terrein moet u de paden loodrecht ten opzichte van de helling laten lopen. Het is veel makkelijker om dwars over een helling te lopen dan op en neer. Wees voorzichtig wanneer u in de buurt komt van onoverzichtelijke bochten en voorwerpen die uw zicht kunnen belemmeren. € • • • Kantel de machine niet terwijl de motor draait. Let vooral ook op wanneer u de machine tijdens de werkzaamheden naar u toe trekt. Til de grasmaaier nooit op en draag deze niet wanneer de motor is gestart. Indien u de grasmaaier moet optillen, moet u eerst de motor stoppen en de ontstekingskabel van de bougie halen. De motor moet worden uitgezet bij verplaatsing over terrein dat niet moet worden gemaaid. Als er een voorwerp geraakt wordt of er trillingen ontstaan, moet u de machine stoppen. € • • • • • • • • • • Basistechniek • Maai altijd met een scherp blad, voor optimaal resultaat. Een bot blad levert ongelijkmatig maairesultaat op, en het gras vergeelt waar het is afgemaaid. Indien het gras extra lang is, moet u langzaam rijden en eventueel twee keer maaien. Maai elke keer in een andere richting, om het ontstaan van strepen in het gazon te voorkomen. € Werkveiligheid • Een grasmaaier is alleen geconstrueerd voor het maaien van gazons. Start de grasmaaier niet zonder dat mes en alle kappen zijn gemonteerd. Voorkom dat het mes tegen vreemde voorwerpen slaat zoals stenen, wortels of iets dergelijks. Dit kan ertoe leiden dat het mes bot wordt en dat de motoras krom wordt. Een kromme as zorgt voor onbalans en sterke trillingen, hetgeen leidt tot een groot risico van het losraken van het mes. De rembeugel mag nooit permanent in de handgreep verankerd zijn, wanneer de machine loopt. Zorg ervoor dat het mes niet in contact kan komen met de grond of een ander voorwerp. Laat alle wielen op de grond en houd beide handen op de handgreep tijdens het maaien. [. . . ] 1: Het aangegeven nominale vermogen van de motor heeft betrekking op het gemiddelde nettovermogen (bij het opgegeven toerental) van een typische productiemotor voor het betreffende motormodel, gemeten volgens de SAEnorm J1349/ISO 1585. Het werkelijk geleverde vermogen van de geïnstalleerde motor op de uiteindelijke machine hangt af van de bedrijfssnelheid, de omgevingscondities en andere waarden. 2: Emissie van geluid naar de omgeving gemeten als geluidsvermogen (LWA) volgens EG-richtlijn 2000/14/EG. De gerapporteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau vertonen een typische statistische spreiding (standaardafwijking) van 1, 2 dB (A). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA LC 347IVX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA LC 347IVX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag