Gebruiksaanwijzing HUSQVARNA LC 140

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA LC 140. Wij hopen dat dit HUSQVARNA LC 140 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HUSQVARNA LC 140 te teleladen.


HUSQVARNA LC 140 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3729 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HUSQVARNA LC 140

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verwenden Sie die beiliegenden Kabelhalterungen, um die Kabel am Griff zu befestigen. So treiben Sie die Räder an (LC 140S) • • • Drücken Sie den Antriebsgriff in die Richtung des Lenkers. Verringern Sie die Länge des Kupplungsseils, um die Antriebsdrehzahl zu erhöhen. Um die Antriebsgeschwindigkeit zu reduzieren, drehen Sie die Einstellschraube im Uhrzeigersinn. [. . . ] Accessoires en wijzigingen aan het product die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant, kunnen leiden tot ernstig letsel of overlijden. Als het onderhoud niet correct en regelmatig wordt uitgevoerd, neemt de kans op letsel of schade aan het product toe. Voer alleen onderhoud uit zoals beschreven in deze gebruikershandleiding. Alle overige onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkende Husqvarna servicewerkplaats. Laat een erkende Husqvarna servicewerkplaats regelmatig onderhoud aan het product uitvoeren. Brandstofveiligheid WAARSCHUWING: Lees de volgende waarschuwingen voordat u het product gaat gebruiken. Zorg dat er geen brandstof op uw lichaam terecht komt, dit kan letsel veroorzaken. Als er brandstof op uw lichaam terecht komt, verwijder deze dan met water en zeep. Plaats geen warme voorwerpen in de buurt van de brandstof of de motor. brandstof bijvullen Gebruik emissiearme of alkylaatbenzine , indien beschikbaar. Als er geen emissiearme of alkylaatbenzine beschikbaar is, gebruik dan een loodvrije benzine van goede kwaliteit, of loodhoudende benzine met een octaangetal dat niet lager is dan 90. OPGELET: Gebruik geen benzine met een octaangetal lager dan 90 RON (87 AKI). Draai de brandstoftankdop langzaam los om de druk te laten ontsnappen. Als u brandstof morst, verwijder deze dan met een doek en laat de resterende brandstof opdrogen. Als de tankdop niet volledig is aangedraaid, bestaat een risico op brand. Volg de instructies in de Husqvarna Connect-app om verbinding te maken met het product en dit te registreren. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door en zorg dat u de instructies hebt begrepen. Verplaats het product minstens 3 m (10 ft) van de plaats waar u de brandstoftank hebt gevuld, voordat u het product start. De aandrijving op de wielen gebruiken (LC 140S) • • • Druk de aandrijfhendel in de richting van de handgreep. 30) Voordat u het product naar achteren trekt, moet u de aandrijving uitschakelen en het product ongeveer 10cm naar voren duwen. Laat de aandrijfhendel los om de aandrijving uit te schakelen, bijvoorbeeld wanneer u bij een obstakel komt. Breng de maaihoogtehendel naar achteren om de maaihoogte te vergroten. [. . . ] De gerapporteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau vertonen een typische statistische spreiding (standaardafwijking) van 1, 2 dB (A). De gerapporteerde gegevens voor een trillingsniveau vertonen een typische statistische spreiding (standaardafwijking) van 0, 2 m/s2. 2019 EG verklaring van overeenstemming EG verklaring van overeenstemming Husqvarna AB, SE–561 82 Huskvarna, Zweden, tel. : +46-36-146500, verklaart dat de Husqvarna gazonmaaiers LC 140 en LC 140S met de serienummers 14xxxxxxx en volgende, voldoen aan de voorschriften van de RICHTLIJN VAN DE RAAD: • • • van 17 mei 2006 "met betrekking tot machines" 2006/42/EG. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HUSQVARNA LC 140

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HUSQVARNA LC 140 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag