Gebruiksaanwijzing HP ELITE X2 1012 G1 (L5H17EA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP ELITE X2 1012 G1 (L5H17EA). Wij hopen dat dit HP ELITE X2 1012 G1 (L5H17EA) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP ELITE X2 1012 G1 (L5H17EA) te teleladen.


Mode d'emploi HP ELITE X2 1012 G1 (L5H17EA)
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP ELITE X2 1012 G1 (L5H17EA) (1650 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP ELITE X2 1012 G1 (L5H17EA)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding © Copyright 2016 HP Development Company, L. P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende houder en wordt door HP Inc. Intel is een handelsmerk van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Microsoft en Windows zijn handelsmerken van de bedrijvengroep van Microsoft. [. . . ] Bovendien wordt zo uw werk beschermd in geval van een stroomstoring. Als er een opgeladen accu in de tablet is geplaatst en de tablet op externe netvoeding werkt, schakelt de tablet automatisch over op accuvoeding wanneer de netvoedingsadapter wordt losgekoppeld of als er een stroomstoring plaatsvindt. OPMERKING: Wanneer u de tablet los koppelt van de netvoeding, kan de helderheid van het beeldscherm automatisch verminderen, zodat u de accu langer kunt gebruiken. Op bepaalde tabletmodellen kunt u tussen grafische modi schakelen, zodat u de accu langer kunt gebruiken. Aanvullende informatie over de accu opzoeken U krijgt als volgt toegang tot de informatie over accu's: 1. Typ support in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app HP Support Assistant. – of – Selecteer het pictogram met het vraagteken op de taakbalk. Selecteer achtereenvolgens Mijn computer, het tabblad Diagnose- en hulpprogramma's en HP Battery Check. Als in HP Battery Check wordt aangegeven dat de accu moet worden vervangen, neemt u contact op met de ondersteuning. HP Support Assistant biedt de volgende hulpprogramma’s en informatie over de accu. 32 Hoofdstuk 6 Energiebeheer ● ● ● Hulpprogramma HP Accucontrole voor het testen van de accuprestaties Informatie over kalibreren, energiebeheer en de juiste manier om een accu te hanteren en op te slaan teneinde de levensduur van de accu te maximaliseren Informatie over soorten accu's, specificaties, levensduur en capaciteit HP Battery Check gebruiken Als u de status van de accu wilt bekijken of als de accu leeg is, voert u HP Accucontrole uit in de app HP Support Assistant. Als in HP Accucontrole wordt aangegeven dat de accu moet worden vervangen, neemt u contact op met de ondersteuning. U voert HP Battery Check als volgt uit: 1. Sluit de netvoedingsadapter aan op de tablet. OPMERKING: HP Battery Check werkt alleen goed als de tablet is aangesloten op een externe voedingsbron. Typ support in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens de app HP Support Assistant. – of – Selecteer het pictogram met het vraagteken op de taakbalk. Selecteer achtereenvolgens Mijn computer, het tabblad Diagnose- en hulpprogramma's en HP Battery Check. Als in HP Battery Check wordt aangegeven dat de accu moet worden vervangen, neemt u contact op met de ondersteuning. HP Battery Check test de accu en de accucellen om te controleren of deze naar behoren functioneren en rapporteert vervolgens de resultaten van de test. Acculading weergeven ▲ Tik op het pictogram Energiemeter . Accuwerktijd maximaliseren De accuwerktijd varieert, afhankelijk van voorzieningen die u gebruikt terwijl de computer op accuvoeding werkt. De maximale accuwerktijd neemt geleidelijk af, omdat de capaciteit van de accu afneemt ten gevolge van bepaalde natuurlijke processen. Tips voor het maximaliseren van de accuwerktijd: ● ● Verlaag de helderheid van het scherm. Selecteer de instelling Energiespaarstand in Energiebeheer. Omgaan met een lage acculading In dit gedeelte worden de waarschuwingen en systeemreacties beschreven die standaard zijn ingesteld. Sommige waarschuwingen voor een lage acculading en de manier waarop het systeem daarop reageert, kunt u wijzigen in het onderdeel Energiebeheer. Voorkeuren die u in Energiebeheer instelt, zijn niet van invloed op de werking van de lampjes. Typ energie-opties in het zoekvak op de taakbalk en selecteer vervolgens Energie-opties. Opties voor energiebeheer instellen 33 Een lage acculading herkennen Als een accu de enige voedingsbron van de tablet is en een laag of kritiek laag niveau bereikt, gebeurt het volgende: ● Het acculampje (alleen bepaalde producten) geeft een laag of kritiek laag niveau van de acculading aan. [. . . ] De pagina van HP ondersteuning wordt weergegeven. Gebruik de vermelde categorieën om uw product te zoeken. – of – Selecteer Nu zoeken zodat HP uw product automatisch kan detecteren. Selecteer uw tablet en het besturingssysteem. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP ELITE X2 1012 G1 (L5H17EA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP ELITE X2 1012 G1 (L5H17EA) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag