Gebruiksaanwijzing HP SPECTRE PRO X360 G1 (P4T69EA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP SPECTRE PRO X360 G1 (P4T69EA). Wij hopen dat dit HP SPECTRE PRO X360 G1 (P4T69EA) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP SPECTRE PRO X360 G1 (P4T69EA) te teleladen.


Mode d'emploi HP SPECTRE PRO X360 G1 (P4T69EA)
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP SPECTRE PRO X360 G1 (P4T69EA) (2253 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP SPECTRE PRO X360 G1 (P4T69EA)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding © Copyright 2015 HP Development Company, L. P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. Intel is een handelsmerk van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van de groep bedrijven onder de naam Microsoft. [. . . ] TIP: Met de Windows-toets op het toetsenbord of de Windows-knop op een tablet kunt u snel terugkeren naar het startscherm vanuit een geopende app of het bureaublad van Windows. Als u opnieuw op de knop of toets drukt, keert u terug naar het vorige scherm. OPMERKING: Afhankelijk van het land of de regio waarin u woont, is het mogelijk dat uw toetsenbord andere toetsen en toetsenbordfuncties heeft dan de toetsen en functies die in dit gedeelte worden beschreven. Geïntegreerd numeriek toetsenblok gebruiken De computer heeft een geïntegreerd numeriek toetsenblok en ondersteunt tevens een optioneel extern numeriek toetsenblok of een optioneel extern toetsenbord met een numeriek toetsenblok. Zie Toetsen op pagina 15 voor meer informatie over het geïntegreerde numerieke toetsenblok. Onderdeel Num Lock-toets Beschrijving Hiermee regelt u de werking van het geïntegreerde numerieke toetsenblok. Druk op de toets om te schakelen tussen de standaard numerieke functie op een extern toetsenblok (deze functie is standaard ingeschakeld) en de navigatiefunctie (aangeduid met pijlen op de toetsen). OPMERKING: De toetsenblokfunctie die actief is op het moment dat de computer wordt uitgeschakeld, wordt opnieuw actief wanneer de computer weer wordt ingeschakeld. Geïntegreerd numeriek toetsenblok Standaard ingesteld om te werken als een extern numeriek toetsenblok. Druk op de num lock-toets om te schakelen tussen deze numerieke functie en de navigatiefunctie (aangeduid met de pijltoetsen). 30 Hoofdstuk 5 Navigeren op het scherm NLWW 6 Energiebeheer Uw computer werkt op accuvoeding of maakt gebruik van een externe voedingsbron. Wanneer de computer alleen op accuvoeding werkt en er geen netvoedingsbron is om de accu op te laden, is het van belang om de acculading te bewaken en op peil te houden. De slaap- en sluimerstand activeren en beëindigen Windows kent twee energiebesparende standen, de slaapstand en de sluimerstand. ● Slaapstand: de slaapstand wordt automatisch geactiveerd na een periode van inactiviteit. Uw werk wordt opgeslagen, zodat u uw werk zeer snel kunt hervatten. U kunt de slaapstand ook handmatig activeren. Zie De slaapstand handmatig activeren of beëindigen op pagina 32 voor meer informatie. Sluimerstand: de sluimerstand wordt automatisch geactiveerd wanneer de accu een kritiek laag ladingsniveau bereikt. In de sluimerstand wordt uw werk opgeslagen in een sluimerstandbestand op de vaste schijf en wordt de computer uitgeschakeld. U kunt de sluimerstand ook handmatig activeren. Zie Slaapstand handmatig activeren en sluimerstand beëindigen (alleen bepaalde producten) op pagina 32 voor meer informatie. ● VOORZICHTIG: Activeer de slaap- of sluimerstand niet terwijl er wordt gelezen van of geschreven naar een schijf of een externe mediakaart. Zo vermindert u het risico van mogelijke verslechtering van de audio- of videokwaliteit, verlies van audio- of video-afspeelfunctionaliteit of verlies van gegevens. NLWW De slaap- en sluimerstand activeren en beëindigen 31 De slaapstand handmatig activeren of beëindigen U kunt op elk van de volgende manieren de slaapstand activeren: ● ● Sluit het beeldscherm. Selecteer de knop Start, het pictogram Energie en daarna Slaapstand. Als de computer gesloten is, opent u het beeldscherm. Tik op het touchpad. U kunt op een van de volgende manieren de slaapstand beëindigen: ● ● ● ● Wanneer de slaapstand wordt beëindigd, gaan de aan-uitlampjes branden en wordt het scherm weer weergegeven. OPMERKING: Als u een wachtwoord hebt ingesteld dat nodig is om de slaapstand te beëindigen, moet u uw Windows-wachtwoord opgeven voordat uw werk weer op het scherm verschijnt. Slaapstand handmatig activeren en sluimerstand beëindigen (alleen bepaalde producten) U kunt gebruikers als volgt de sluimerstand handmatig laten activeren en energiebeheerinstellingen en timeouts laten wijzigen via het onderdeel Energiebeheer. [. . . ] OPMERKING: De optie Herstelpartitie verwijderen is alleen beschikbaar op producten die deze functie ondersteunen. Ga als volgt te werk om de HP Herstelpartitie te verwijderen: 1. Typ recovery in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens HP Recovery Manager. Selecteer Herstelpartitie verwijderen en volg de instructies op het scherm. NLWW Herstellen 57 12 Specificaties Ingangsvermogen De gegevens over elektrische voeding in dit gedeelte kunnen van pas komen als u internationaal wilt reizen met de computer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP SPECTRE PRO X360 G1 (P4T69EA)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP SPECTRE PRO X360 G1 (P4T69EA) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag