Gebruiksaanwijzing HP PAVILION 17-E079SF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP PAVILION 17-E079SF. Wij hopen dat dit HP PAVILION 17-E079SF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP PAVILION 17-E079SF te teleladen.


Mode d'emploi HP PAVILION 17-E079SF
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP PAVILION 17-E079SF (3110 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP PAVILION 17-E079SF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding © Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Bluetooth is een handelsmerk van de desbetreffende eigenaar en wordt door Hewlett-Packard Company onder licentie gebruikt. Intel is een handelsmerk van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. [. . . ] Als u de sluimerstand handmatig wilt kunnen initiëren, moet deze door de gebruiker geactiveerde sluimerstand worden ingeschakeld via Energiebeheer. Zie De door de gebruiker geïnitialiseerde sluimerstand inschakelen en afsluiten op pagina 41. Slaapstand activeren en beëindigen Als de computer ingeschakeld is, kunt u als volgt de slaapstand activeren: ● ● Sluit het beeldscherm. Wijs de rechterbovenhoek of -benedenhoek van het startscherm aan om de charms weer te geven. Klik op Instellingen, klik op het pictogram Energie en klik daarna op Slaapstand. U beëindigt als volgt de slaapstand: ● ● ● ● Druk kort op de aan/uit-knop. Als het beeldscherm gesloten is, opent u het beeldscherm. Tik op of beweeg over het touchpad. Wanneer de slaapstand wordt beëindigd, gaan de aan/uit-lampjes branden en wordt het scherm weergegeven zoals dit was toen u stopte met werken en de slaapstand werd geactiveerd. OPMERKING: Als u een wachtwoord op de computer hebt ingesteld voor het beëindigen van de sluimerstand, dan moet u uw Windows-wachtwoord invoeren voordat de computer uw werk opnieuw weergeeft. De door de gebruiker geïnitialiseerde sluimerstand inschakelen en afsluiten U kunt gebruikers als volgt de sluimerstand handmatig laten activeren en energiebeheerinstellingen en time-outs laten wijzigen via het onderdeel Energiebeheer. Typ energie op het startscherm, selecteer Instellingen en selecteer daarna Energiebeheer. Klik in het linkerdeelvenster op Het gedrag van de aan/uit-knop bepalen. Klik op Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn. Selecteer bij Actie als ik op de aan/uit-knop druk de optie Sluimerstand. Klik op Wijzigingen opslaan. Als u de sluimerstand wilt beëindigen, drukt u kort op de aan/uit-knop. De aan/uit-lampjes gaan branden en uw werk verschijnt op het scherm op het punt waar u was gestopt met werken. OPMERKING: als u heeft ingesteld dat een wachtwoord nodig is om de slaapstand te beëindigen, moet uw Windows-wachtwoord worden ingevoerd voordat uw werk weer op het scherm verschijnt. Instelling wachtwoordbeveiliging op activeren Ga als volgt te werk om in te stellen dat een wachtwoord moet worden opgegeven bij het beëindigen van de slaapstand of de sluimerstand: 1. Typ energie op het startscherm, selecteer Instellingen en vervolgens Energiebeheer. Klik in het linkerdeelvenster op Een wachtwoord vereisen bij uit slaapstand komen. Slaapstand en sluimerstand activeren 41 3. 4. Klik op Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn. Klik op Een wachtwoord vereisen (aanbevolen). OPMERKING: als u een wachtwoord voor een gebruikersaccount moet instellen of het huidige wachtwoord voor uw gebruikersaccount wilt wijzigen, klikt u op Het wachtwoord voor uw gebruikersaccount instellen of wijzigen en volgt u de instructies op het scherm. Als u geen gebruikerswachtwoord hoeft te maken of te wijzigen, gaat u naar stap 5. 5. Klik op Wijzigingen opslaan. Energiemeter en instellingen voor energiebeheer gebruiken De energiemeter bevindt zich op het Windows-bureaublad. Met behulp van de energiemeter krijgt u snel toegang tot de instellingen van Energiebeheer en kunt u de resterende acculading bekijken. ● ● Wijs op het Windows-bureaublad op het pictogram van de energiemeter om de acculading en het huidige energiebeheerschema weer te geven. [. . . ] Voor het wijzigen van de opstartvolgorde: 1. Plaats de HP Recovery-media die u hebt gemaakt. Start de computer opnieuw op, druk snel op esc en druk op f9 om de opstartopties weer te geven. Selecteer de optische schijf of de USB-flashdrive waar u vanaf wilt opstarten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP PAVILION 17-E079SF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP PAVILION 17-E079SF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag