Gebruiksaanwijzing HP COLOR LASERJET PRO 200 M252DW (B4A22A)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP COLOR LASERJET PRO 200 M252DW (B4A22A). Wij hopen dat dit HP COLOR LASERJET PRO 200 M252DW (B4A22A) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP COLOR LASERJET PRO 200 M252DW (B4A22A) te teleladen.


Mode d'emploi HP COLOR LASERJET PRO 200 M252DW (B4A22A)
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP COLOR LASERJET PRO 200 M252DW (B4A22A) (3456 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP COLOR LASERJET PRO 200 M252DW (B4A22A)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Color LaserJet Pro M252 Gebruikershandleiding M252n M252dw www. hp. com/support/colorljM252 HP Color LaserJet Pro M252 Gebruikershandleiding Copyright en licentie © 2015 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn verboden, behalve zoals toegestaan door het auteursrecht. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De enige garantie voor producten en services van HP wordt uiteengezet in de garantieverklaring die bij dergelijke producten en services wordt geleverd. [. . . ] Als dit apparaat op een netwerk is aangesloten, moet u eerst contact opnemen met de systeembeheerder voordat u de instellingen op dit tabblad wijzigt. Tabblad Afdrukken Hiermee kunt u standaardafdrukinstellingen wijzigen vanaf uw computer. ● Afdrukken: Hier kunt u de standaardafdrukinstellingen van het product wijzigen, zoals het aantal exemplaren en de afdrukstand. Deze opties zijn tevens beschikbaar op het bedieningspaneel. PCL5c: Hier kunt u de PCL5c-instellingen weergeven en wijzigen. PostScript: De functie Print PS-fouten in- of uitschakelen. ● ● Tabblad Netwerk (alleen apparaten die op een netwerk zijn aangesloten) Hiermee kunt u netwerkinstellingen wijzigen vanaf uw computer. Tabblad HP Web Services Op dit tabblad kunnen netwerkbeheerders de netwerkgerelateerde instellingen voor de printer beheren wanneer deze op een IP-netwerk is aangesloten. Hiermee kan ook de netwerkbeheerder de Wireless Direct-functie instellen. Dit tabblad verschijnt niet als het product rechtstreeks op een computer is aangesloten. Gebruik dit tabblad om verschillende webgebaseerde hulpprogramma's in te stellen en te gebruiken. 54 Hoofdstuk 5 Het apparaat beheren NLWW Geavanceerde configuratie met HP Utility voor OS X Gebruik de HP Utility om de status van het apparaat te controleren of de apparaatinstellingen via uw computer weer te geven of te wijzigen. U kunt gebruikmaken van de HP Utility als het apparaat beschikt over een USB-kabel of als het is aangesloten op een TCP/IP-netwerk. HP Utility openen 1. Open op de computer het menu Systeemvoorkeuren en klik vervolgens op Afdrukken en faxen of Afdrukken en scannen of Printers & scanners. Klik op de knop Opties en benodigdheden. Klik op de knop Printer Utility openen. Functies van HP Utility In de HP Utility-werkbalk vindt u de volgende items: ● ● ● ● ● ● Apparaten: Klik op deze knop om Mac-apparaten die door de HP Utility zijn gevonden, weer te geven of te verbergen. Alle instellingen: Klik op deze knop om terug te keren naar de startweergave van de HP Utility. HP-ondersteuning: Klik op deze knop om een browser te openen en naar de HP-ondersteuningspagina te gaan. Benodigdheden: Klik op deze knop om de HP SureSupply-website te openen. Registratie: Klik op deze knop om de registratiepagina van HP te openen. Recycling: Klik op deze knop om de website van het HP Planet Partners-recyclingprogramma te openen. De HP Utility bestaat uit pagina's die u kunt openen door in de lijst Alle instellingen te klikken. In de volgende tabel staat beschreven welke taken u kunt uitvoeren met HP Utility. Item Status benodigdheden Apparaatgegevens Omschrijving Hiermee wordt de status van de apparaatbenodigdheden weergegeven en ziet u koppelingen om online benodigdheden te bestellen. Hiermee wordt informatie over het huidige geselecteerde apparaat weergegeven, waaronder de service-id van het apparaat (indien toegewezen), de firmwareversie (FWversie), het serienummer en het IP-adres. Stuurt na de afdruktaak speciale tekens of afdrukopdrachten naar het apparaat. OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar nadat u in het menu Weergave de optie Toon geavanceerde opties hebt geselecteerd. [. . . ] Schakel firewalls van derden uit op uw computer. Controleer of het draadloos netwerk goed werkt. Controleer of de computer goed functioneert. Start indien nodig de computer opnieuw op. 2. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP COLOR LASERJET PRO 200 M252DW (B4A22A)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP COLOR LASERJET PRO 200 M252DW (B4A22A) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag