Gebruiksaanwijzing HP ENVY 5642 ALL-IN-ONE (B9S64A)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP ENVY 5642 ALL-IN-ONE (B9S64A). Wij hopen dat dit HP ENVY 5642 ALL-IN-ONE (B9S64A) handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP ENVY 5642 ALL-IN-ONE (B9S64A) te teleladen.


Mode d'emploi HP ENVY 5642 ALL-IN-ONE (B9S64A)
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP ENVY 5642 ALL-IN-ONE (B9S64A) (3081 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP ENVY 5642 ALL-IN-ONE (B9S64A)

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HP ENVY 5640 e-All-in-One series Inhoudsopgave 1 Hoe kan ik?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Aan de slag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Printeronderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] OPMERKING: Wanneer de HP ENVY 5640 series in de modus enkele cartridge werkt, wordt een bericht weergegeven op het printerscherm. Als het bericht verschijnt terwijl er twee printcartridges in de printer zijn geïnstalleerd, controleer dan of de beschermende plastic tape van beide inktcartridges is verwijderd. Wanneer de contacten van een inktcartridge worden bedekt door de plastic tape, kan de printer niet vaststellen dat de inktcartridge werd geïnstalleerd. Modus met een enkele cartridge afsluiten ● Installeer twee printcartridges in de HP ENVY 5640 series om de modus enkele cartridge af te sluiten. 54 Hoofdstuk 6 Met cartridges werken NLWW Informatie over de cartridgegarantie De garantie op HP-cartridges is van toepassing wanneer de printer wordt gebruikt in combinatie met de daarvoor bedoelde HP-printer. Deze garantie geldt niet voor HP-inktproducten die zijn nagevuld, werden nagemaakt, gerepareerd, verkeerd werden gebruikt of waaraan is geknoeid. Gedurende de garantieperiode is het product gedekt zolang de HP-inkt niet is opgebruikt en de uiterste garantiedatum nog niet werd bereikt. Het einde van de garantiedatum, in JJJJ/MM-formaat, is terug te vinden op de cartridge: Raadpleeg de gedrukte documentatie die met het apparaat is meegeleverd voor de HP-verklaring inzake beperkte garantie. NLWW Informatie over de cartridgegarantie 55 Opslag anonieme gebruiksinformatie De HP-cartridges die bij dit apparaat worden gebruikt, bevatten een geheugenchip die de werking van de printer ondersteunt. Verder slaat deze geheugenchip een beperkte hoeveelheid anonieme informatie op over het gebruik van de printer, waaronder: het aantal afgedrukte pagina's met de cartridge, de paginadekking, de afdrukfrequentie en de gebruikte afdrukmodi. Deze informatie helpt HP om printers in de toekomst te ontwerpen die aan de afdrukbehoeften van onze klanten voldoen. De gegevens die door de cartridgegeheugenchip worden verzameld, bevatten geen informatie die kan worden gebruikt om een klant of gebruiker van de cartridge of de printer te identificeren. HP verzamelt een steekproef uit de geheugenchips van cartridges die worden teruggestuurd naar het HP programma voor gratis terugbrengen en recyclen (HP Planet Partners: www. hp. com/recycle). De geheugenchips uit deze steekproef worden gelezen en bestudeerd om toekomstige HP-printers te verbeteren. HP-partners die helpen bij de recycling van deze cartridge hebben mogelijk ook toegang tot deze gegevens. Een derde partij die de cartridge bezit heeft mogelijk toegang tot de anonieme informatie op de geheugenchip. Als u liever geen toegang geeft tot deze informatie, kunt u de chip onbruikbaar maken. Nadat u de geheugenchip echter onbruikbaar maakt, kan de cartridge niet meer worden gebruikt in een HP-printer. Als u bezorgd bent over het verstrekken van deze anonieme informatie, kunt u deze informatie ontoegankelijk maken door het vermogen van de geheugenchip om gebruiksinformatie van de printer te verzamelen uit te schakelen. De functie voor gebruiksinformatie uitschakelen 1. Druk op het bedieningspaneel van de printer op Installatie. Ga naar het einde van de optielijst en schakel de opties Automatisch anonieme gegevens verzenden en Anonieme gebruiksinformatie opslaan uit. OPMERKING: U kunt de cartridge in de HP-printer blijven gebruiken als u het vermogen van de geheugenchip om de gebruiksinformatie van het apparaat te verzamelen, uitschakelt. 56 Hoofdstuk 6 Met cartridges werken NLWW Tips voor het werken met cartridges Gebruik de volgende tips om met cartridges te werken: ● ● ● Om te voorkomen dat cartridges uitdrogen, moet u de printer altijd met de Aan/Uit-knop uitzetten. Wacht tot het Aan/Uit-lampje is gedoofd. Open de verpakking niet en verwijder de beschermkap niet tot u de cartridge kunt installeren. [. . . ] Druk op (de Aan/uit-knop) om de printer uit te zetten. Koppel het netsnoer los en sluit het weer aan. Druk op (de Aan/uit-knop) om de printer aan te zetten. Als het probleem zich blijft voordoen, noteer dan de foutcode die in de melding wordt gegeven en neem vervolgens contact op met HP-ondersteuning. Zie HP-ondersteuning op pagina 92 voor meer informatie over contact opnemen met HP-ondersteuning. 120 Bijlage B Fouten (Windows) NLWW Klep is open Voordat de printer documenten kan afdrukken, moeten alle deuren en kleppen gesloten zijn. TIP: Bij de meeste deuren en kleppen is een klik hoorbaar als ze volledig worden gesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP ENVY 5642 ALL-IN-ONE (B9S64A)

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP ENVY 5642 ALL-IN-ONE (B9S64A) zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag