Gebruiksaanwijzing HP COLOR LASERJETENTERPRISE M651DN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP COLOR LASERJETENTERPRISE M651DN. Wij hopen dat dit HP COLOR LASERJETENTERPRISE M651DN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP COLOR LASERJETENTERPRISE M651DN te teleladen.


Mode d'emploi HP COLOR LASERJETENTERPRISE M651DN
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP COLOR LASERJETENTERPRISE M651DN (3702 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP COLOR LASERJETENTERPRISE M651DN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Color LaserJet Enterprise M651 Gebruikershandleiding M651n M651dn M651xh www. hp. com/support/colorljM651 HP Color LaserJet Enterprise M651 Gebruikershandleiding Copyright en licentie © 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn verboden, behalve zoals toegestaan door het auteursrecht. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De enige garantie voor producten en services van HP wordt uiteengezet in de garantieverklaring die bij dergelijke producten en services wordt geleverd. [. . . ] Raak de knop Opslaan aan. 52 Hoofdstuk 5 Het apparaat beheren NLWW HP Utility voor Mac OS X Gebruik de HP Utility voor Mac OS X om de status van het apparaat te controleren of de apparaatinstellingen via uw computer weer te geven of te wijzigen. U kunt gebruikmaken van de HP Utility als het apparaat beschikt over een USB-kabel of als het is aangesloten op een TCP/IP-netwerk. HP Utility openen Open de Finder en klik achtereenvolgens op Programma's, Hewlett-Packard en HP Utility. Als HP Utility niet in de lijst Hulpprogramma's staat, gebruikt u de volgende procedure om dit programma te openen: 1. Open het menu Apple op de computer, klik op het menu Systeemvoorkeuren en vervolgens op het pictogram Afdrukken en faxen of Afdrukken en scannen. Selecteer het apparaat aan de linkerzijde van het scherm. Klik op de knop Opties en benodigdheden. Klik op de knop Printer Utility openen. Functies van HP Utility De HP Utility-werkbalk bevindt zich boven aan elke pagina. De werkbalk bevat de volgende items: ● ● ● ● ● ● ● Apparaten: Klik op deze knop om Mac-producten die zijn gevonden door de HP Utility, weer te geven of te verbergen in het menu Printers aan de linkerzijde van het scherm. Alle instellingen: Klik op deze knop om terug te keren naar de startpagina van de HP Utility. Toepassingen: Klik op deze knop om te bepalen welke hulpmiddelen of hulpprogramma's van HP worden weergegeven in het dock. HP-ondersteuning: Klik op deze knop om een browser te openen en naar de HP-ondersteuningspagina voor het apparaat te gaan. Benodigdheden: Klik op deze knop om de HP SureSupply-website te openen. Registratie: Klik op deze knop om de registratiepagina van HP te openen. Recycling: Klik op deze knop om de website van het HP Planet Partners-recyclingprogramma te openen. De HP Utility bestaat uit pagina's die u kunt openen door in de lijst Alle instellingen te klikken. In de volgende tabel staat beschreven welke taken u kunt uitvoeren met HP Utility. Menu Informatie en ondersteuning Item Status benodigdheden Apparaatgegevens Bestand uploaden Omschrijving Hiermee wordt de status van de apparaatbenodigdheden weergegeven en ziet u koppelingen om online benodigdheden te bestellen. Geeft informatie weer over het huidige geselecteerde apparaat. Brengt bestanden over van de computer naar het apparaat. NLWW HP Utility voor Mac OS X 53 Menu Item Lettertypen uploaden HP Connected Firmware bijwerken Omschrijving Brengt lettertypebestanden over van de computer naar het apparaat. Hiermee hebt u toegang tot de HP Connected-website. Zet een updatebestand voor firmware over naar het apparaat. OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar nadat u in het menu Weergave de optie Toon geavanceerde opties hebt geselecteerd. Opdrachten Stuurt na de afdruktaak speciale tekens of afdrukopdrachten naar het apparaat. OPMERKING: Deze optie is alleen beschikbaar nadat u in het menu Weergave de optie Toon geavanceerde opties hebt geselecteerd. Printerinstellingen Beheer van benodigdheden Configuratie van laden Uitvoerapparaten Duplexmodus Directs Ports beveiligen Opgeslagen taken Netwerkinstellingen Aanvullende instellingen Hiermee configureert u wat het product moet doen wanneer benodigdheden het einde van de geschatte levensduur naderen. Hiermee wijzigt u de standaardlade-instellingen. [. . . ] Ga oor meer informatie naar Microsoft op www. microsoft. com. Slechte fysieke verbinding 1. Controleer of het apparaat met een kabel van de juiste lengte is aangesloten op de juiste netwerkpoort. Controleer of de kabels stevig zijn bevestigd. Controleer aan de achterzijde van het apparaat of er twee lampjes branden bij de netwerkpoortaansluiting: oranje geeft activiteit aan, groen de koppelingsstatus. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP COLOR LASERJETENTERPRISE M651DN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP COLOR LASERJETENTERPRISE M651DN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag