Gebruiksaanwijzing HP COLOR LASERJET PRO M476DW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP COLOR LASERJET PRO M476DW. Wij hopen dat dit HP COLOR LASERJET PRO M476DW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP COLOR LASERJET PRO M476DW te teleladen.


Mode d'emploi HP COLOR LASERJET PRO M476DW
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP COLOR LASERJET PRO M476DW (7939 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP COLOR LASERJET PRO M476DW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Color LaserJet Pro MFP M476 Gebruikershandleiding HP Color LaserJet Pro MFP M476 Gebruikershandleiding Auteursrecht en licentiebepalingen © 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn verboden, behalve zoals toegestaan door het auteursrecht. De informatie in dit document kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd. De enige garantie voor producten en services van HP wordt uiteengezet in de garantieverklaring die bij dergelijke producten en services wordt geleverd. [. . . ] Klik op het menu Bestand en vervolgens op Afdrukken. Selecteer in de vervolgkeuzelijst met printerdrivers de driver van de fax. Voer het faxnummer in van één of meer ontvangers. Voeg eventuele pagina's toe die in het apparaat zijn geplaatst. Klik op Nu verzenden. 66 Hoofdstuk 7 Faxen NLWW Snelkiesnummers maken, bewerken en verwijderen U kunt faxnummers die u regelmatig gebruikt (maximaal 120 vermeldingen) opslaan als individuele faxnummers of als een groep faxnummers. ● ● ● Het bedieningspaneel gebruiken om een faxtelefoonboek te maken en te bewerken Telefoonboekgegevens uit andere programma's gebruiken Telefoonboekvermeldingen verwijderen Het bedieningspaneel gebruiken om een faxtelefoonboek te maken en te bewerken 1. Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Fax aan. Raak de knop Telefoonboekinstellingen aan. Raak de knop Individuele instellingen of Groepsinstellingen aan als u een snelkiesnummer wilt maken. Raak een niet-toegewezen nummer in de lijst aan. Gebruik het toetsenblok om een naam voor de vermelding in te voeren en raak de knop OK aan. Gebruik het toetsenblok om het faxnummer voor de vermelding in te voeren en raak de knop OK aan. Telefoonboekgegevens uit andere programma's gebruiken TIP: voordat u een telefoonboek uit een ander programma kunt importeren, moet u de exportfunctie in dat andere programma gebruiken. Met de HP Device Toolbox kunt u contactgegevens uit telefoonboeken van de volgende software importeren. ● ● ● ● Microsoft Outlook Lotus Notes Microsoft Outlook Express Een telefoonboek dat eerder is geëxporteerd uit de Device Toolbox-software van een ander HPapparaat. Telefoonboekvermeldingen verwijderen U kunt alle in het apparaat geprogrammeerde telefoonboekvermeldingen verwijderen. Verwijderde telefoonboekvermeldingen kunnen niet worden hersteld. Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop Fax aan. Raak de knop Telefoonboekinstellingen aan. Raak de knop Vermelding verwijderen aan. Of raak de knop Alle vermeldingen verwijderen aan als u alle vermeldingen wilt verwijderen. NLWW Snelkiesnummers maken, bewerken en verwijderen 67 5. 6. Raak de vermelding aan die u wilt verwijderen. Raak de knop OK aan om het verwijderen te bevestigen. 68 Hoofdstuk 7 Faxen NLWW 8 Het apparaat beheren ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Toepassingen van HP Webservices gebruiken Het verbindingstype van het apparaat wijzigen (Windows) HP Device Toolbox (Windows) HP Utility voor Mac OS X HP Web Jetadmin software gebruiken IP-netwerkinstellingen configureren Geavanceerde configuratie met de geïntegreerde webserver van HP (EWS) en HP Device Toolbox (Windows) Geavanceerde configuratie met HP Utility voor Mac OS X HP Web Jetadmin Functies voor productbeveiliging Besparingsinstellingen De firmware bijwerken Ga naar www. hp. com/support/colorljMFPM476 voor de uitgebreide Help van HP voor uw apparaat: ● ● ● ● Los problemen op. Bekijk informatie over garantie en wettelijke voorschriften. U kunt ook naar www. hp. com/support gaan voor wereldwijde ondersteuning en andere producten van HP. NLWW 69 Toepassingen van HP Webservices gebruiken Er zijn verschillende innovatieve toepassingen beschikbaar voor dit apparaat, die u rechtstreeks van internet kunt downloaden. Voor meer informatie en om deze toepassingen te downloaden gaat u naar de HP Connected-website op www. hpconnected. com. [. . . ] ● ● ● Probeer de fax opnieuw te versturen wanneer de telefoonlijnverbinding is verbeterd. Ga bij de provider van de telefoondienst na of de lijn faxverkeer ondersteunt. Instelling voor Foutcorrectie uitschakelen. Selecteer de instelling Uit. OPMERKING: Hierdoor kan de kwaliteit van de afdrukken afnemen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP COLOR LASERJET PRO M476DW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP COLOR LASERJET PRO M476DW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag