Gebruiksaanwijzing HP 300S+

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HP 300S+. Wij hopen dat dit HP 300S+ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HP 300S+ te teleladen.


Mode d'emploi HP 300S+
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   HP 300S+ (1701 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HP 300S+

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Juniper. book Page 1 Friday, August 24, 2012 1:34 AM HP 300s+ Wetenschappelijke calculator Gebruikershandleiding Juniper. book Page 2 Friday, August 24, 2012 1:34 AM © Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L. P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor producten en diensten van HP staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. Aan de informatie in deze publicatie kunnen geen aanvullende rechten worden ontleend. [. . . ] Inhoud van het antwoordgeheugen in een expressie invoegen Voorbeeld: Om de hieronder weergegeven berekeningen uit te voeren: 789 - 579 = 210 123 + 456 = 579   28 Juniper. book Page 29 Friday, August 24, 2012 1:34 AM  Onafhankelijk geheugen (M) U kunt de resultaten van berekeningen optellen bij of aftrekken van een onafhankelijk geheugen. De “M” verschijnt op het scherm als onafhankelijk geheugen een waarde bevat. Overzicht van onafhankelijk geheugen Hieronder volgt een overzicht van de verschillende handelingen die u met onafhankelijk geheugen kunt uitvoeren. Om dit te doen: De weergegeven waarde of resultaat van de expressie bij onafhankelijk geheugen optellen De weergegeven waarde of resultaat van de expressie van onafhankelijk geheugen aftrekken Inhoud van onafhankelijk geheugen terughalen • Voert u deze toetshandeling uit:    (M-)   (M) • • U kunt ook de variabele M in een berekening invoegen, waardoor de calculator weet dat op die locatie de inhoud van het onafhankelijke geheugen moet worden gebruikt. Hieronder staat de toetshandeling voor het invoegen van de variabele M:   (M) De indicator “M” verschijnt in de linkerbovenhoek van het scherm als een andere waarde dan nul is opgeslagen in het onafhankelijke geheugen. De inhoud van onafhankelijk geheugen blijft behouden zelfs als u op de toets  drukt, de berekenmodus wijzigt of de calculator uitschakelt. Voorbeelden van berekeningen waarbij het onafhankelijk geheugen wordt gebruikt • Als de indicator “M” op het scherm staat, voert u de procedure uit onder “Onafhankelijk geheugen wissen” voordat u dit voorbeeld uitvoert. Voorbeeld: 23+9=32 53- 6=47 -)45✕2=90 99÷3=33 (Totaal) -22 29         (M-)    (M) Juniper. book Page 30 Friday, August 24, 2012 1:34 AM Onafhankelijk geheugen wissen Druk op    (STO) . Dit wist het onafhankelijke geheugen en de indicator “M” verdwijnt van het scherm. Variabelen (A, B, C, D, E, F, X, Y) Overzicht variabelen • U kunt een specifieke waarde of resultaat van een berekening aan een variabele toewijzen. Voorbeeld: Om het resultaat van 3+5 toe te wijzen aan variabele A.      (STO)  (A) Gebruik de volgende procedure als u de inhoud van variabele A wilt controleren. Voorbeeld: De inhoud van variabele A oproepen.   (A) Hieronder wordt getoond hoe u variabelen in een expressie kunt opnemen. Voorbeeld: De inhoud van variabele A vermenigvuldigen met de inhoud van variabele B. • • •   (A)    (B)  De inhoud van variabelen blijft behouden zelfs als u op de toets  drukt, de berekenmodus wijzigt of de calculator uitschakelt. Voorbeeld: 9×6+3 --------------------- = 1. 425 5×8     (STO)  (B)      (STO)  (C)   (B)    (C)  De inhoud van een specifieke variabele wissen Druk op    (STO) en vervolgens op de toets voor de naam van de variabele waarvan u de inhoud wilt wissen. Als u bijvoorbeeld de inhoud van variabele A wilt wissen, drukt u op    (STO)  (A). 30 Juniper. book Page 31 Friday, August 24, 2012 1:34 AM De inhoud van alle geheugens wissen Gebruik de volgende procedure om de inhoud van antwoorgeheugen, onafhankelijk geheugen en alle variabelen te wissen. Druk op   (CLR)  (Geheugen)  (Ja). Om de wishandeling te annuleren zonder iets te doen, drukt u op  (Annuleren) in plaats van . Berekeningen met functies Deze sectie legt het gebruik uit van de in de calculator ingebouwde functies. Opmerking: Welke functies beschikbaar zijn, is afhankelijk van de actieve rekenmodus. De uitleg in deze sectie betreft hoofdzakelijk de functies die beschikbaar zijn in berekenmodi. Alle voorbeelden in deze sectie tonen de werking in de modus COMP ( ). Sommige berekeningen met functies kunnen enige tijd nodig hebben om het resultaat van de berekeningen weer te geven. Voordat u een handeling verricht, moet u wachten tot de uitvoering van de huidige handeling voltooid is. [. . . ] Als een sap het probleem niet oplost, gaat u door naar de volgende stap. Voordat u deze stappen uitvoert, moet u kopieën van belangrijke gegevens maken. (1) Controleer de expressie in de berekening om er zeker van te zijn dat deze geen fouten bevat. (2) Zorg er voor dat u de juiste modus gebruikt voor het type berekening dat u uitvoert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HP 300S+

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HP 300S+ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag