Gebruiksaanwijzing HONEYWELL EVOHOME SECURITY

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HONEYWELL EVOHOME SECURITY. Wij hopen dat dit HONEYWELL EVOHOME SECURITY handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HONEYWELL EVOHOME SECURITY te teleladen.


Mode d'emploi HONEYWELL EVOHOME SECURITY
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HONEYWELL EVOHOME SECURITY

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Damit stoppen Sie die Die Ölviskosität muss für die durchschnittliche Betriebstemperatur des Rasenmähers geeignet sein. Die bei Berührung Verbrennungen verursachen und Materialien entflammen können, die mit heißen Rasenmäherteilen in Berührung kommen. Geachte cliënt, U bent thans de gelukkige eigenaar van een Honda gazonmaaier. Wij danken u voor het in ons merk gestelde vertrouwen. [. . . ] nB : Maaimessen slijten sneller wanneer het gazon op zand gezaaid is. In dit geval gaat men als volgt te werk: Trek hem met de bougiesleutel een achtste tot een kwartslag aan, zodat er geen lek optreedt. Plaats de gashendel in de stand "SNEL" [B] en start de motor zoals dat onder "Motor starten" is aangegeven. Wanneer de gazonmaaier in de bergen wordt gebruikt (1500 m boven NAP), is de standaardafstelling van het benzine/ luchtmengsel te rijk, waardoor het motorvermogen lager is en het brandstofverbruik toeneemt. Dit kan voorkomen worden door uw Honda-dealer een kleinere sproeier te laten monteren en de mengselstelbout te verstellen. Ondanks veranderingen aan de carburateur vermindert het motorvermogen met 3, 5% per 300 meter stijging (meer wanneer er geen veranderingen aan de carburateur worden aangebracht). vOORZICHTIG: · Gebruik van de gazonmaaier op geringere hoogte dan waarvoor De carburateur is afgesteld heeft oververhitting wegens een te arm benzine/luchtmengsel ten gevolge, wat de motor ernstig kan beschadigen. Een motorgazonmaaier die op hellend of geaccidenteerd terrein niet met alle vier de wielen op de grond blijft, of niet goed aan de stuurboom wordt vastgehouden, kan kantelen. Het draaiende mes kan tot dan toe onder het maaidek verborgen gebleven stenen of andere voorwerpen wegslingeren, die u kunnen raken. S tuur de gazonmaaier altijd om, en niet over obstakels heen. als U over stenen of andere harde voorwerpen maait, is de kans groot, dat het maaimes wordt beschadigd. Bij het maaien van een helling of geaccidenteerd terrein, mag men zich niet door de maaier laten trekken: houdt de stuurboom stevig in beide handen en pas de maaisnelheid aan het terrein aan. VEILIGHEID Lees de veiligheidsvoorschriften voor u met maaien begint. Plaats de maaier op een vlakke S tart de motor, laat deze enige NB: Als u, de motorremhendel [1] loslaat stopt het mes, en ook de motor. Een keer inte drukken en hou de knop Daarna ingeduwd tegen de hendel. NB: Bij zelfrijdende modellen die uitgerust zijn met Rotostop kan men de wielaandrijving uitschakelen bij het maaien in krappe ruimten. Anderzijds kan tevens de wielaandrijving worden ingeschakeld voor verplaatsingen van de maaier zonder het mes in te schakelen (paden, bloemperken enz. Beweeg de inschakelhendel van het mes in één snelle beweging Tegen de stuurboom, zodat het mes ofwel volledig ingeschakeld of volledig uitgeschakeld is. Indien u de hendel te langzaam beweegt kan dit afslaan van de motor en/of snelle slijtage van de Rotostopplaat tot gevolg hebben. Start de motor altijd met ontkoppelde rijkoppeling [3] en meskoppelingshendel [4]. starten metingeschakelde meskoppeling gaat moeilijker. Indien u start met ingeschakelde rijkoppelling zal de maaier gaan rijden zodra de motor wordt gestart. [. . . ] Trek aan het starterkoord tot u weerstand voelt om de kleppen Te sluiten en de motor tegen stof en corrosie te beschermen. Olie onderdelen die kunnen roesten spaarzaam in. dek de Gazonmaaier af en plaats hem in een droge, stofvrije schuur of garage. Gebruik geen plastic om de machine af te dekken, aangezien eventueel vocht condenseert en niet kan worden afgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HONEYWELL EVOHOME SECURITY

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HONEYWELL EVOHOME SECURITY zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag