Gebruiksaanwijzing HISENSE FT325D4BW2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HISENSE FT325D4BW2. Wij hopen dat dit HISENSE FT325D4BW2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HISENSE FT325D4BW2 te teleladen.


HISENSE FT325D4BW2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11872 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HISENSE FT325D4BW2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik nooit polijstpoeder, zeeppoeder, benzeen, olie of heet water want deze kunnen de verf en plastic componenten beschadigen. WACHT MINIMUM 5 MINUTEN ALVORENS OPNIEUW TE STARTEN Het apparaat onmiddellijk na uitschakeling opnieuw inschakelen kan de zekeringen doen doorslaan, de stroomonderbreker activeren, de compressor overbelasten en/of andere schade veroorzaken. Gebruik het apparaat niet om water of voedsel, dat water als opbergmedium nodig heeft, in op te bergen. Plaats nooit verse vis of schaal- en schelpdieren die water bevatten rechtstreeks in het apparaat. [. . . ] Plaats een stuk hout of gelijkwaardig voorwerp tussen de deur en de romp om het volledig sluiten van de deur te voorkomen. TIJDELIJKE OPSLAG Berg de ongebruikte vriesvak niet op in een ruimte waar kinderen spelen. Als een kind zich in het vriesvak bevindt en de deur wordt gesloten, is het mogelijk dat het kind de deur vanaf de binnenkant niet kan openen. 11 Controleer het volgende als er zich problemen met het apparaat voordoen. Als het probleem niet is opgelost na het uitvoeren van de gepaste acties, haal de stekker uit het stopcontact. Transfereer de items die in de diepvriezer zijn opgeborgen naar een koeler of andere bak. Neem vervolgens contact op met de handelaar waar u het apparaat hebt gekocht en geef de nodige informatie zoals vermeld in onderstaande paragraaf "BENODIGDE INFORMATIE”. Om een risico op elektrische schokken te voorkomen, haal de stekker niet uit het stopcontact met natte handen. Is de diepvriezer blootgesteld aan rechtstreeks zonlicht of in de nabijheid van een radiator of fornuis geplaatst?Overdreven geluid Raakt het achterpaneel van het apparaat een muur, enz. De compressor maakt na inschakeling gedurende een korte periode nogal veel lawaai. Condensatie op de behuizing en deur is mogelijk tijdens hete en vochtige dagen of naar gelang de plaats van installatie. Dit komt voor wanneer de vochtigheid hoog is en waterdeeltjes op de koude oppervlakken in condensatie verandert. Vooral tijdens de zomer en bij inschakeling van het apparaat is het mogelijk dat de buitenkant van de diepvrieskist heet aanvoelt omdat de binnenzijde van de diepvrieskist voorzien is van een leiding voor het uitstralen en voorkomen van condensatie. Pipe De hitte heeft geen invloed op de goederen die zich in de diepvriezer bevinden. Melding: A Aangezien de aangege d even temper ratuur niet de actuele temperatuu is, ur ar emperatuur, varieert de temperatuur in de behuizing afha e ankelijk van het n maa de doelte voed dsel dat wor opgeslag rdt gen. O dit punt, de Koelk Op kastoets en Vriezertoet gedurend 3 secon ts de nden inge edrukt houde de slotp en, pictogram za uit gaan, wordt de vergrendeling vrijgegeve u al g en, kunt nu de temp t peratuur en de modus w wijzigen. Ongeveer 2 seconden zonder toe 20 n etsbediening wordt toets automatisc vergrendeld. G, s ch Ongeveer 6 seconden zonder toe 60 n etsbediening gaat het display uitsc g, chakelen, op dit o mom ment op een willekeurige toets druk n kken, en het display wor hersteld. Temperatuu urregeling 1 Koeltem mperatuurre egeling Ontgre endelen status van de koelkastmo odus, iedere keer als d Koelkastt e de toets wordt ingedrukt, zal de h uidige van de ingest telde tempe eratuur op het eratuurschermgebied als volgt veran s nderen : "5 4 3 -2 8 7 6 5", 2 tempe second na het einde van d bediening knippert 5 keer, wat aangeeft da de den de g, at instelling effectief is. Koeler rtemperatuur regeling Ontgre endelen stat van de koelertemperatuur instellingenmod tus dus, iedere keer als de Koelkasttoe wordt in gedrukt, zal de huidige ingestelde temperatuur, op ets l 2 14 het temperatuurschermgebied als volgt veranderen: "0 -1 -2 -3>. -12 -13 1 0", 2 seconden op het temperatuurschermgebied als volgt veranderen, knippert 5 keer, wat aangeeft dat de instelling effectief is. [. . . ] Als de stopcontacten in uw woning niet geschikt zijn voor de meegeleverde stekker van dit apparaat, raadpleeg een De stekker vervangen (Alleen voor VK & Ierland) In geval u de stekker moet vervangen zijn de draden in het snoer op de volgende manier gekleurd: Blauw- Neutraal ‘N’ Bruin- Onder stroom ‘L’ Groen & Geel-Aarding ‘E’ Aangezien het mogelijk is dat de kleuren van de draden in het snoer niet met de gekleurde markeringen, overeenkomen, ga als volgt te werk: De groen & gele draad moet op de aansluitklem in de stekker die met de letter E of het aardingssymbool is gemarkeerd worden aangesloten. De blauwe draad moet op de aansluitklem die met de letter ‘N' is gemarkeerd worden aangesloten. De bruine draad moet op de aansluitklem die met de letter ‘L' is gemarkeerd worden aangesloten. laat het snoer vervangen door de fabrikant , servicedienst is om risico's te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HISENSE FT325D4BW2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HISENSE FT325D4BW2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag