Gebruiksaanwijzing HAIER HF-220WAA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HAIER HF-220WAA. Wij hopen dat dit HAIER HF-220WAA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HAIER HF-220WAA te teleladen.


HAIER HF-220WAA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (49965 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HAIER HF-220WAA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die großen und kleinen Schubladen sowie die Superstore-Schubladen können herausgenommen werden, um den Nutzraum zu vergrößern. Dadurch kondensieren die kalte Luft im Gefrierschrank und die warme Außenluft. Dank u voor uw aankoop van een Haier-product Lees de volgende instructies goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee u het apparaat optimaal kunt gebruiken en veilig en correct kunt installeren, gebruiken en onderhouden. [. . . ] Plaats de vriezer niet in direct zonlicht of in de buurt van verwarmingselementen om ervoor te zorgen dat de vriezer optimaal blijft presteren. Installeer de vriezer op een goed geventileerde plaats en houd een ruimte van minstens 10 cm vrij boven en rondom de vriezer. Plaats de vriezer nooit in een vochtige locatie of waar deze kan worden bespat met water. verwijder en droog waterspatten en vlekken tijdig met een zachte doek om roest te voorkomen. Plaats de vriezer niet op een plaats waar de temperatuur te laag is (onder 5°C). voorbereiding voor gebruik Verwijder alle onderdelen van de verpakking, de schuimbasis en het plakband waarmee de accessoires zijn bevestigd. Maak de vriezer voorafgaand aan het gebruik van binnen en buiten schoon (zie Ontdooien en reinigen) Nadat het apparaat waterpas is geplaatst en gereinigd, moet het minstens 6 uur leeg blijven voordat het wordt ingeschakeld om voor een normale werking te zorgen. Het scherm toont de code dF, wat betekent dat de vriezer wordt ontdooid. Het alarmlampje F en het geluidssignaal geven aan dat de temperatuur in de vriezer niet laag genoeg is voor het bewaren van voedsel. U kunt het geluidssignaal uitschakelen door op de A3-toets te drukken, de functie Alarm te kiezen en daarna op de A4-toets te drukken. Het waarschuwingslampje blijft branden totdat er een temperatuur van -12°C wordt bereikt. Wanneer het scherm een temperatuur van -12°C toont, dan stopt de alarmconditie automatisch en kan er voedsel worden bewaard in de vriezer. Het bedieningspaneel bekijken: Raak een toets op het scherm aan en kijk of het temperatuurgebied en het geselecteerde pictogram verlicht kunnen worden. temperatuur instellen: Druk op de A2-toets om de temperatuur in te stellen. Tijdens het instellen van de temperatuur wordt de instelling aangegeven door twee knipperende cijfers. Als u nogmaals op de toets drukt, wordt de instelling in cyclusmodus of in aflopende modus gewijzigd van ­14°C tot ­26°C. Als er gedurende 5 seconden geen actie wordt uitgevoerd met de OK-toets, dan wordt de instelling automatisch opgeslagen. Nadat de temperatuur is ingesteld, geven de twee cijfers op het scherm de temperatuur van de vriezer weer aan. Voordat u het apparaat gaat reinigen moet u de stekker uit het stopcontact halen. Het uitschakelen van het apparaat met de power-toets is niet voldoende. Het speciale lampje E gaat aan om aan te geven dat de functie is ingeschakeld. Code Ed op het scherm samen met een knipperend alarmlampje F en een geluidssignaal geven aan dat er een ernstig defect in de vriezer is en dat deze moet worden uitgeschakeld. [. . . ] Gebruik een droge doek bij het reinigen van het scherm en andere elektrische onderdelen. Als het apparaat niet wordt gebruikt Als het apparaat voor een langdurige periode niet zal worden gebruikt, sluit dan de stroomkabel af en reinig het met een van de hierboven beschreven methodes. Laat de deur van de vriezer open staan om te voorkomen dat voedselresten in het vak onaangename geuren produceren. Voor een optimale levensduur van het apparaat wordt aanbevolen het apparaat niet uit te schakelen tenzij dit nodig is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HAIER HF-220WAA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HAIER HF-220WAA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag