Gebruiksaanwijzing HAIER HCE321T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HAIER HCE321T. Wij hopen dat dit HAIER HCE321T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HAIER HCE321T te teleladen.


HAIER HCE321T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3653 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HAIER HCE321T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bij het openen van het apparaat gaat het licht automatisch aan en bij het sluiten gaat het automatisch uit (niet bij alle modellen). Het symbool op het product of op de verpakking ervan geeft aan dat dit product niet behandeld mag worden als huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet het naar het geschikte inzamelpunt worden gebracht voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgevoerd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders veroorzaakt kunnen worden als dit product op de verkeerde manier als afval wordt verwerkt. [. . . ] Wacht bij voorkeur ten minste twee uur voordat u het apparaat aansluit na de installatie. Wacht één uur om de temperatuur in het apparaat te doen zakken en plaats vervolgens voedsel in het apparaat Druk op (2) om de temperatuur aan te passen. De Super Freeze-functie wordt automatisch uitgeschakeld na 56 uur om energie te besparen. Het energieverbruik neemt toe als deze functie is ingeschakeld Druk 3 seconden op (3) om het bedieningspaneel te vergrendelen/ontgrendelen. Wikkel of sluit voedsel in aluminiumfolie, luchtdichte containers of diepvrieszakjes voor het invriezen. Plaats geen warm voedsel direct in contact met reeds ingevroren voedsel. Bevroren voedsel kan ontdooien waardoor de voorziene houdsbaarheidsdatum niet meer geldig is. Overschrijft de capaciteit van het apparaat, zoals aangegeven op het typeplaatje, niet ?Bij het vullen van het apparaat met grotere hoeveelheden vers voedsel, wordt aanbevolen om 24 uur van tevoren de Super Freeze-functie in te schakelen (indien beschikbaar). Houd u daarom strikt aan de instructies van de producent/fabrikant op de verpakking. Zorg er altijd voor dat de netstroom is uitgeschakeld voordat u onderhoud of reiniging van het apparaat uitvoert. Als u uw apparaat voor langere tijd buiten gebruik laat, laat het dan open om te voorkomen dat er zich binnenin een onaangename geur ontwikkelt. Houd u aan de instructies om de bewaring van levensmiddelen te waarborgen en maak de vriezer regelmatig schoon. Gebruik warm water en zuiveringszout - ongeveer een eetlepel zuiveringszout per liter/kwart water. Sommige van deze chemicaliën kunnen uw vriezer oplossen, beschadigen en/of verkleuren. Reinig de deurpakking om de drie maanden volgens de interne reinigingsinstructies. Pakkingen moeten schoon en soepel worden gehouden om een goede afdichting te garanderen. Plaatsen zoals naden, sleuven, gaten enzovoorts kunnen worden schoongemaakt met eenvoudige instrumenten zoals zachte borstels. Indien nodig kunnen verwijderbare schappen, bakken, laden en soortgelijke accessoires voor het schoonmaken worden weggehaald en in de spoelbak worden afgewassen. oNTDOOIEN Het apparaat moet ontdooid worden zodra de dikte van het ijs op de wanden 5-6 mm bedraagt. Gebruik geen elektrische, scherpe of mechanische voorwerpen om het ontdooien te versnellen, tenzij geleverd of goedgekeurd door de fabrikant of een erkend servicecentrum. Gebruik een plastic of houten schraper zonder scherpe randen om ijs van de binnenwanden te verwijderen. [. . . ] Dit geluid wordt voortgebracht wanneer de motor in de compressor werkt en ook door het koudemiddel dat in het koelsysteemcircuit stroomt. Storingen zelf oplossen Als u een storing vermoedt, zorg er dan voor dat u alle instructies en adviezen in deze gebruikershandleiding hebt opgevolgd voordat u rechtstreeks of via uw dealer contact opneemt met de officiële klantenservice. Om onmiddellijk hulp te krijgen, moet u over de volgende basisgegevens beschikken om uw apparaat te identificeren: Merk Model Serienummer Het probleem of de reden Datum van aankoop Gekocht bij/leverancier Als u uw vrieskast wilt weggooien, moet u de deur verwijderen en de laden op hun plaats laten. Nadat het apparaat enige tijd gewerkt heeft, vormt zich een laagje vorst of ijs op de binnenwanden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HAIER HCE321T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HAIER HCE321T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag