Gebruiksaanwijzing HAIER DW15-T2145S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HAIER DW15-T2145S. Wij hopen dat dit HAIER DW15-T2145S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HAIER DW15-T2145S te teleladen.


HAIER DW15-T2145S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1250 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HAIER DW15-T2145S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het zoutreservoir zit onder de onderkorf en moet als volgt worden gevuld: - De onderkorf verwijderen en vervolgens de dop van het Zoutreservoir losdraaien en verwijderen; - Wanneer het reservoir voor het eerst wordt gevuld, eerst vullen Het is normaal dat een kleine hoeveelheid water uit het zoutreservoir komt. - Draai het deksel van de zoutcontainer open; - Er is een ring op de container met een pijl er op (zie illustratie Op de zijkant); - Als het nodig is moet u volgens de hardheid van het gebruikte Water de ring tegen de klok in draaien van "-" aar "+". Wij raden u aan om volgens onderstaan schema het gebruik van het zout te reguleren: Het zout bijvullen wanneer het "zoutniveau laag" controlelampje (op het bedieningspaneel) aan gaat. Om roestvorming te voorkomen, het zout pas aanbrengen net voor de aanvang van een wasprogramma. [. . . ] Als het er gebeurt, moet de schoonmaakmiddelsautomaat opnieuw gevuld worden. (zie de gerechtigde paragraaf, "Zeep aanbrengen") Om de cyclus in uitvoering te onderbreken , doe de deuropen, druk de knop"A" ON-OFF en volgt de instructies dat staat in het paragraaf van "Begin een wascyclus", "Een wasbeurt aanzetten". Zodra de cyclus geannuleerd is, zal de afwasmachine een kort akoestisch geluid uitzenden en het relatieve indicatorlicht zal uitgezet worden. Om een nieuwe wascyclus te zetten, volg de instructies in de gerechtigde paragraaf, "Een wasbeurt aanzetten". De wascyclus kan onderbroken worden doordat de deur aandachtig te openen (om bespuitend door heet water te vermijden). Wanneer de deur opnieuw gesloten wordt, zal na 30 second wordt het procedure hervat en voortgezet. Het einde van de cyclus zal vermeld worden doordat zes akoestisch signaal en op het zelfde moment het indicatie licht "F" zal uit gaan. Doe de deur open, zet het toestel uit door het drukken van de ON-OFF knop en draai de watervoorziening tot de capaciteit. Wacht een paar minuten alvorens de vaat te verwijderen vermijden behandelend hen terwijl nog heet (wanneer zij vatbaarder voor breuk zijn) en u krijgt het vaat dan betere afgedroogd. De start tijd voor de vaat cyclus kan voor 2, 4, 6, 8, 10, 12 uren uitgesteld worden. Elke keer als de knoop gedrukt wordt, zal het licht "I" kniperen en geeft aan tot hoe laat uitgesteld is. Na het selecteren van de vertragingstijd kan de wascyclus geplaatst worden, zoals die in de "Begin een wascyclus. Tijdens deze periode zal het licht van uitstelindicatie (I) aan blijven. Na verloop van het uitsteld zal de indicatie licht uitgaan en de cyclus zal beginnen. B) Als het deur tijdens de uitstel periode geopend wordt, zal de klok de aftelprocedure tegenhouden. de knopen van de aanpassing van de cyclus van de vaat De knopvan "1/2 LADING" Deze knop(zie de "Het nauwkeurige overzicht - het controle paneel" , letter "C") maakt het mogelijk om vaat te wassen, met slechts het hogere rek als er niet genoeg vaat voor een volledige lading zijn. Korte, koude voorspoeling om te voorkomen dat etens resten vastdrogen op de borden. Korte, koude voorspoeling om te voorkomen dat etens resten vastdrogen op de borden. Vaat die normaal gewassen en gedroogd moet worden - Het is belangrijk te trachten de vaatwasser alleen te laten draaien wanneer ze helemaal vol is om stroom te besparen. Om te voorkomen dat geurtjes worden gevormd en eten aan de borden vastdroogt, kunt u het programma Koud voorspoelen gebruiken. - Kies het juiste wasprogramma: de keuze is afhankelijk van het type vaatwerk en keukengerei dat wordt gewassen en hoe vuil het is. - Gebruik de juiste hoeveelheid zeep: wanneer te veel zeep wordt gebruikt, zal dit niet resulteren in schonere borden, maar wel een grotere negatieve invloed hebben op het milieu. [. . . ] De watertoevoerslang in geen enkel geval doorsnijden aangezien deze elektrische onderdelen bevat die onder stroom staan. Wanneer de slang niet lang genoeg is voor een correcte aansluiting, de slang vervangen met een slang die lang genoeg is. Deze slang is op aanvraag verkrijgbaar bij gespecialiseerde detailhandelaren en servicecentra. Afvoerslang aansluiting Breng de afvoerslang in een afvoerbuis aan met een minimum doorsnee van 4cm, of laat het in de gootsteen lopen, waarbij men er voor moet zorgen dat de slang niet gebogen of geknikt wordt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HAIER DW15-T2145S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HAIER DW15-T2145S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag