Gebruiksaanwijzing HAIER DW15-T2145S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HAIER DW15-T2145S. Wij hopen dat dit HAIER DW15-T2145S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HAIER DW15-T2145S te teleladen.


Mode d'emploi HAIER DW15-T2145S
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HAIER DW15-T2145S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Daß die Kapazität des Stromkreises, an die das Gerät - Niet op de deur leunen of zitten wanneer deze open staat Lees de aanwijzingen in deze handleiding goed door, aangezien aangezien hierdoor de vaatwasser kan kantelen. Ze belangrijke informatie bevatten die noodzakelijk is voor een veilige - Wanneer het apparaat niet werkt, de watertoevoer dichtdraaien Dit apparaat voldoet aan de volgende EEG richtlijnen: Wanneer u het probleem niet op kunt lossen, contact opnemen met een - Apparaten die niet meer gebruikt worden moeten buiten bedrijf - Controleer nadat de verpakking is verwijderd dat het apparaat niet beschadigd is. Bij twijfeI contact opnemen met een bevoegde deskundige. - De vaatwasser mag alleen worden gebruikt door volwassenen voor het afwassen van vaatwerk en keukengerei. [. . . ] " Aan het einde van de cyclus zal er zes akoestisch geluid zijn, en het indicatorlicht "F" zal uitgaan. Schrapt of wijzigt de cyclus tijdens de voortgang Premisse: Een cyclus die vooruitgaat slechts gewijzigd kan worden als een korte tijd voorbijgegaan heeft. anders kan het reeds gebruikt zijn , en het toestel kan het waswater reeds afgevoerd hebben. Als het er gebeurt, moet de schoonmaakmiddelsautomaat opnieuw gevuld worden. (zie de gerechtigde paragraaf, "Zeep aanbrengen") Om de cyclus in uitvoering te onderbreken , doe de deuropen, druk de knop"A" ON-OFF en volgt de instructies dat staat in het paragraaf van "Begin een wascyclus", "Een wasbeurt aanzetten". Zodra de cyclus geannuleerd is, zal de afwasmachine een kort akoestisch geluid uitzenden en het relatieve indicatorlicht zal uitgezet worden. Om een nieuwe wascyclus te zetten, volg de instructies in de gerechtigde paragraaf, "Een wasbeurt aanzetten". Als u enkele vaat vergeten te laden hebt. De wascyclus kan onderbroken worden doordat de deur aandachtig te openen (om bespuitend door heet water te vermijden). Wanneer de deur opnieuw gesloten wordt, zal na 30 second wordt het procedure hervat en voortgezet. Het einde van de cyclus zal vermeld worden doordat zes akoestisch signaal en op het zelfde moment het indicatie licht "F" zal uit gaan. Doe de deur open, zet het toestel uit door het drukken van de ON-OFF knop en draai de watervoorziening tot de capaciteit. Wacht een paar minuten alvorens de vaat te verwijderen vermijden behandelend hen terwijl nog heet (wanneer zij vatbaarder voor breuk zijn) en u krijgt het vaat dan betere afgedroogd. De start tijd voor de vaat cyclus kan voor 2, 4, 6, 8, 10, 12 uren uitgesteld worden. Elke keer als de knoop gedrukt wordt, zal het licht "I" kniperen en geeft aan tot hoe laat uitgesteld is. Na het selecteren van de vertragingstijd kan de wascyclus geplaatst worden, zoals die in de "Begin een wascyclus. Doet het deur dicht, en dan zal het uitstel beginnen af te tellen. Tijdens deze periode zal het licht van uitstelindicatie (I) aan blijven. Na verloop van het uitsteld zal de indicatie licht uitgaan en de cyclus zal beginnen. B) Als het deur tijdens de uitstel periode geopend wordt, zal de klok de aftelprocedure tegenhouden. Het zal opnieuw beginnen wanneer het deur weer dicht is. de knopen van de aanpassing van de cyclus van de vaat De knopvan "1/2 LADING" Deze knop(zie de "Het nauwkeurige overzicht - het controle paneel" , letter "C") maakt het mogelijk om vaat te wassen, met slechts het hogere rek als er niet genoeg vaat voor een volledige lading zijn. [. . . ] De achterzijde moet tegen de wand rusten, en de zijkanten langs de nevenliggende kasten of wand. De vaatwasser is voorzien van watertoevoer- en -afvoerslangen die links of rechts kunnen worden aangebracht om correcte installatie te vergemakkelijken. De vaatwasser waterpas stellen Zodra de vaatwasser in positie staat, de voetjes afstellen (door ze in of uit te draaien) tot de vaatwasser waterpas staat. In alle gevallen, mag het apparaat niet meer dan 2° hellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HAIER DW15-T2145S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HAIER DW15-T2145S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag