Gebruiksaanwijzing HAIER BD-379RAA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing HAIER BD-379RAA. Wij hopen dat dit HAIER BD-379RAA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing HAIER BD-379RAA te teleladen.


Mode d'emploi HAIER BD-379RAA
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding HAIER BD-379RAA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Laat kinderen het apparaat niet zonder Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik, voor opslag van voedingsmiddelen. Als het apparaat bij uitpakken is beschadigd, dient u contact op te nemen met uw dealer. Zorg ervoor dat vóór ingebruikname al het verpakkingsmateriaal wordt verwijderd, op de juiste wijze afgevoerd en dat dit buiten het bereik van kinderen wordt gehouden. [. . . ] Het ingevroren voedsel kan hierdoor ontdooien, waardoor de verwachte bewaartijd mogelijk korter wordt. De capaciteit van het apparaat, zoals getoond op de typeplaat, mag niet worden overschreden. Bij het vullen van het apparaat met grotere hoeveelheden vers voedsel, is het raadzaam om de Super Freeze-functie (indien beschikbaar) 24 uur van tevoren in te schakelen. Houd u daarom strikt aan de instructies op de verpakking van de producent/fabrikant. rEINIGING EN ONDERHOUD Zorg er altijd voor dat de netvoeding wordt uitgeschakeld voordat u onderhoud aan het apparaat verricht of deze reinigt. Als u van plan bent het apparaat langere tijd niet te gebruiken, laat deze dan openstaan om te voorkomen dat binnenin onaangename geuren ontstaan. oNTDOOIEN Het apparaat moet worden ontdooid zodra het ijs op de wanden een dikte van 5 - 6 mm bereikt. Gebruik geen elektrische, scherpe of mechanische voorwerpen om ijs te verwijderen, tenzij deze zijn meegeleverd of goedgekeurd door de fabrikant of een erkend servicecentrum. U kunt ijs van de binnenwanden verwijderen met een plastic of houten schraper zonder scherpe randen. Gevolg van contact met ijs te voorkomen (draag bij voorkeur handschoenen). Verwijder al het bevroren voedsel uit het apparaat, plaats het in koelbox, leg er bevroren koelelementen bovenop zodat het voedsel zeer koud blijft en plaats de koelbox in een koele, droge ruimte. Trek de waterafvoerplug (indien aanwezig) die zich aan de onderkant van het apparaat bevindt, naar buiten. Als deze niet aanwezig is, dient u het water op de bodem van de vriezer met een spons of handdoek op te nemen. Schraap het ijs voorzichtig uit het binnenste van het apparaat en laat het in uw gootsteen ontdooien. Maak de vriezer met een absorberende doek of spons grondig droog en laat het apparaat 3 tot 4 minuten luchten. Plaats de afvoerplug terug (indien aanwezig). Sluit de deur van het apparaat, steek de stekker Plaats nu het bevroren voedsel terug. Om te voorkomen dat het bevroren voedsel ontdooit, moet de ontdooiprocedure van de vriezer binnen maximaal twee uur worden voltooid. Een te grote stijging van de temperatuur van het bevroren voedsel zou anders de bewaarduur verkorten. Geen werking (apparaat niet in werking/koud) · Is de stekker in goede staat en op de juiste wijze in het stopcontact gestoken? [. . . ] Kinderen mogen nooit met het apparaat spelen. Verpakking g aan dat dit product niet als gewoon Daarvan moet het product worden ingeleverd bij een Gevolgen die deze producten kunnen hebben voor Het milieu en de menselijke gezondheid als u zich op Kunt u contact opnemen met uw gemeente, het Inzamelpunt voor huishoudelijk afval of de winkel Waar u het product hebt gekocht. De fabrikant van het in dit document beschreven product verklaart dat het product voldoet aan de relevante voorschr en in het VK en de EU ten aanzien van de fundamentele veiligheid, gezondheid en bescherming, en dat de corresponderende testrapporten voor inzage beschikbaar zijn voor de relevante instan es en bij de verkoper van het apparaat kunnen worden opgevraagd, in het bijzonder met betrekking tot de CE Verklaring van Conformiteit die door de fabrikant of met de goedkeuring van de fabrikant is afgegeven, en is enkel en alleen hiervoor verantwoordelijk. De fabrikant verklaart bovendien dat de in deze gebruiksaanwijzing beschreven onderdelen van het apparaat die in contact komen met vers voedsel, geen toxische stoffen beva en. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING HAIER BD-379RAA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding HAIER BD-379RAA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag