Gebruiksaanwijzing GUDE GHD 165

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GUDE GHD 165. Wij hopen dat dit GUDE GHD 165 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GUDE GHD 165 te teleladen.


GUDE GHD 165 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10045 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GUDE GHD 165

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De straal mag niet op personen, actieve elektrische uitrusting of op de machine zelf gericht worden. WAARSCHUWING Deze machine mag niet in het bereik van personen gebruikt worden, tenzij ze beschermende kleding dragen. WAARSCHUWING Hogedrukreinigers mogen niet door kinderen of niet-geïnstrueerde personen gebruikt worden. WAARSCHUWING Hogedrukslangen, armaturen en koppelingen zijn belangrijk voor de veiligheid van de machine. [. . . ] Gebruik alleen universele reinigingsmiddelen (speciaal voor hogedrukreinigers). Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals aangegeven. Bij niet naleving van de bepalingen uit de algemeen geldende voorschriften, evenals van de bepalingen uit deze gebruiksaanwijzing, kan de producent voor schaden niet aansprakelijk gesteld worden. NL D Handelswijze in noodgeval Tref de noodzakelijke maatregelen om éérste hulp te verlenen, die met het letsel overeenkomt en vraag zo snel mogelijk gekwalificeerde medische hulp aan. Voor het uitvoeren van willekeurige werkzaamheden aan het apparaat de stekker uit het stopcontact nemen. Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning De straal mag niet op personen, actieve elektrische uitrusting of op de machine zelf gericht worden. Beschadigde en/of verwijderde elektrische of elektronische apparaten bij de daarvoor bestemde recyclingplaatsen afleveren CE Symbool Elektrisch gereedschap van de beschermingsklasse II. Volgens de geldende voorschriften mag het apparaat nooit zonder terugstroombeveiliging op het drinkwaternet worden gebruikt. Er dient een geschikte terugstroombeveiliging volgens EN 12729 type BA te worden geïnstalleerd. Water dat door een terugstroombeveiliging is gestroomd, wordt geclassificeerd als niet-drinkbaar. Technische gegevens moeten in overeenstemming zijn met de spanning van het stroomnet. Let er op dat het stopcontact ver van water en vocht is verwijderd en dat de stekker voor vocht wordt beschermd. Gebruik uitsluitend een voor buitenwerk geschikte, spatwaterdichte verlengsnoer. 29 Onderhoud Voor het uitvoeren van willekeurige werkzaamheden aan het apparaat de stekker uit het stopcontact nemen. Voer altijd voor het begin van de werkzaamheden een visuele controle uit of aan het laadapparaat, met name aan de netkabel en stekker, beschadigingen vast te stellen zijn. Indien de aansluitkabel van dit apparaat wordt beschadigd moet, om de omgeving niet in gevaar te brengen, deze door de fabrikant, zijn servicedienst of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon vervangen worden. Reparaties en werkzaamheden, die niet in deze aanwijzing worden beschreven, enkel door gekwalificeerd personeel laten uitvoeren. gebruik alléén origineel toebehoren en originele onderdelen. Enkel een regelmatig onderhouden en een goed verzorgd apparaat kan een tot tevredenheid werkend hulpmiddel zijn. onderhoudsen verzorgingsfouten kunnen tot onvoorziene ongevallen en letsels leiden. [. . . ] Enkel in de originele doos is uw apparaat optimaal beschermd en blijft daardoor een soepele verwerking gewaarborgd. Com), onder het kopje Service, wordt u snel en efficiënt verder geholpen. Om uw apparaat bij een klacht te kunnen identificeren heeft onze servicepartner het serienummer, het artikelnummer en het bouwjaar nodig. Com Oplossen van problemen Probleem Motor start niet Oorzaak Stekker niet aangesloten Stopcontact defect Zekering is geactiveerd Verlengsnoer beschadigd Zekering is geactiveerd Netspanning niet correct Mondstuk gedeeltelijk verstopt Lucht in de waterslang of in de pomp Maatregel Stekker aansluiten Ander stopcontact gebruiken Zekering vervangen Zonder verlengsnoer proberen Zekering vervangen Netspanning controleren, moet overeenkomen met de aanduiding op het typeplaatje Mondstuk reinigen Hogedrukreiniger uitschakelen en met open spuitpistool en open waterkraan laten lopen tot een gelijkmatige werkdruk bereikt is Controleren of de wateraansluiting overeenkomt met de informatie in de technische gegevens. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GUDE GHD 165

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GUDE GHD 165 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag