Gebruiksaanwijzing GRUNDIG KM 8680

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GRUNDIG KM 8680. Wij hopen dat dit GRUNDIG KM 8680 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GRUNDIG KM 8680 te teleladen.


GRUNDIG KM 8680 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2564 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GRUNDIG KM 8680

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De enige manier om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet is om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Voor extra bescherming, moet dit apparaat worden aangesloten op een huishoudelijke aardlekschakelaar met een nominale waarde van niet meer dan 30 mA. Houd het niet onder stromend water en reinig geen onderdelen in de vaatwasser. Alleen de filterhouder en Thermo kan kunnen veilig in het bovenste rek van de vaatwasser of met water en afwasmiddel gereinigd worden. [. . . ] Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe GRUNDIG Coffee Maker KM 8680 . Lees aandachtig de volgende opmerkingen voor gebruikers om de komende jaren ten volle van uw Grundig-kwaliteitsproduct te kunnen blijven geni- eten. GRUNDIG richt zich op contractueel afgesproken maatschappelijke werkomstandigheden met eerlijke lonen, zowel voor eigen personeel als voor leveranciers. We hechten ook veel waarde aan het efficiënte gebruik van grondstoffen met een continue afvalvermindering van meerdere tonnen plastic elk jaar. 1 Verwijder al het verpakking- en stickermateriaal en gooi dit weg volgens de geldende wettelijke regelingen. 2 Voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt, dient u alle onderdelen die met water in contact komen zorgvuldig te reinigen. Zie voor volledige details het deel "Reiniging en onderhoud". 3 Verzeker u ervan dat het apparaat rechtopstaand en op een stabiel, vlak, schoon, droog en stroef oppervlak is geplaatst. Het wordt voor een goede koffiesmaak aanbevolen met het apparaat minstens 4 koppen koffie te zetten. De gezette koffie zal 10% minder zijn dan het gevulde water, omdat de gemalen koffie en het filter water absorberen. Er bevindt zich een druppeluitsparing in de achterkant van het waterreservoir om te voorkomen dat de capaciteit van het koffiezetapparaat overschreden wordt. Indien u teveel water toevoegt zal dit er aan de achterkant van het apparaat uitdruppelen. 3 Neem een geschikt papieren filter (1 x 4) en steek het papieren filter in de filterhouder I . Opmerking Gebruik slechts één papieren filter per keer. 5 Plaats de filterhouder I terug in de behuizing en sluit het deksel van de filterhouder B . De Thermo kan niet goed geplaatst is, zal de druppel - stopfunctie niet correct werken. Het apparaat is voorzien van een druppel-stop, die zich onder de filterhouder I bevindt, en maakt het u mogelijk de Thermokan F kort te verwijderen om koffie in te schenken, voordat al het water door de machine gelopen is. Als uw koffie klaar is, wordt de machine voor een tijdje automatisch uitgeschakeld en houdt de thermoskan uw koffie warm. Let op Verzeker u er wel van de Thermokan F snel Anders zou de gezette koffie uit het filter kunnen overlopen. Schakel, indien u de Thermo kan langer dan 30 seconden wilt gebruiken, het apparaat uit. Open de filterhouder I nooit tijdens het koffiezetproces, zelfs als er geen water door het filter loopt. Er kan zeer heet water of koffie uit de filterhouder morsen en letsel veroorzaken. [. . . ] Zorg ervoor dat het apparaat buiten het bereik van kinderen wordt gehouden. Voldoet aan de WEEE-richtlijn en de richtlijnen voor afvoeren van het restproduct: dit product voldoet aan de EU-richtlijn WEEE (2012/19/EU). Dit product is voorzien van een classificatiesymbool voor afvalsortering van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit product werd vervaardigd uit onderdelen en materialen van hoge kwaliteit die hergebruikt kunnen worden en geschikt zijn voor reclycling. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GRUNDIG KM 8680

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GRUNDIG KM 8680 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag