Gebruiksaanwijzing GRUNDIG KM 7680

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GRUNDIG KM 7680. Wij hopen dat dit GRUNDIG KM 7680 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GRUNDIG KM 7680 te teleladen.


GRUNDIG KM 7680 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3062 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GRUNDIG KM 7680

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] controleer of de netspanning op het typeplaatje overeenkomt met uw plaatselijke netspanning. De enige manier om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet is om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Voor extra bescherming, moet dit apparaat worden aangesloten op een huishoudelijke aardlekschakelaar met een nominale waarde van niet meer dan 30 mA. het apparaat , het netsnoer of de stekker niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen. [. . . ] Zorg, indien tijdens het schenken water morst, dat de glazen kan en het verwarmplaatje droog zijn. Gebruik geen gebarsten glazen kan of een glazen kan met een los of loszittend handvat. Blokkeer de ventilatiegleuven niet met voorwerpen terwijl het apparaat in gebruik is. Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe GRUNDIG Coffee Maker KM 7680 . Lees aandachtig de volgende opmerkingen voor gebruikers om de komende jaren ten volle van uw Grundig-kwaliteitsproduct te kunnen blijven geni- eten. GRUNDIG richt zich op contractueel afgesproken maatschappelijke werkomstandigheden met eerlijke lonen, zowel voor eigen personeel als voor leveranciers. We hechten ook veel waarde aan het efficiënte gebruik van grondstoffen met een continue afvalvermindering van meerdere tonnen plastic elk jaar. A Antispatkom B Waterreservoirdeksel / Filterhouderdeksel C Waterpeil / Waterreservoir D Knop Aroma E Programmaknop F Knop Auto aan G Display H Instellingsknop voor uren I Instellingsknop voor minuten J Aan/uit-knop K Glazen kan L Basiseenheid M Kabelopwinddeel Stens 4 maal doorlopen zonder koffie toe te voegen. 1 Verwijder al het verpakking- en stickermateriaal en gooi dit weg volgens de geldende wettelijke regelingen. 2 Voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt, dient u alle onderdelen die met water in contact komen zorgvuldig te reinigen. Zie voor volledige details het deel "Reiniging en onderhoud". 3 Verzeker u ervan dat het apparaat rechtopstaand en op een stabiel, vlak, schoon, droog en stroef oppervlak is geplaatst. De gezette koffie zal 10% minder zijn dan het gevulde water, omdat de gemalen koffie en het filter water absorberen. Het wordt voor een goede koffiesmaak aanbevolen met het apparaat minstens 4 koppen koffie te zetten. Er bevindt zich een druppeluitsparing in de achterkant van het waterreservoir om te voorkomen dat de capaciteit van het koffiezetapparaat overschreden wordt. Indien u teveel water toevoegt zal dit er aan de achterkant van het apparaat uitdruppelen. 3 Neem een geschikt papieren filter (1 x 4) en steek het papieren filter in de filterhouder N . Opmerking Gebruik slechts één papieren filter per keer. 5 Plaats de filterhouder N terug in de behuizing en sluit het deksel van de filterhouder. De glazen kan niet goed geplaatst is, zal de druppel - stopfunctie niet correct werken. Het apparaat is voorzien van een druppel-stop , die zich onder de filterhouder N bevindt, en maakt het u mogelijk de glazen kan kort te verwijderen K om koffie in te schenken, voordat al het water door de machine gelopen is. Blokkeer de ventilatiegleuven niet met voorwerpen terwijl het apparaat in gebruik is. [. . . ] Voor deze rijke smaak passeert het koffiezetapparaat langs verschillende doorlopende cycli. Schuurmiddelen, metalen voorwerpen en harde borstels om het apparaat schoon te maken. Plaats het apparaat of het netsnoer nooit in water of een andere vloeistof. 6 Reinig de filterhouder N door deze onder stromend water te houden en gebruik te maken van een kleine hoeveelheid reinigingsmiddel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GRUNDIG KM 7680

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GRUNDIG KM 7680 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag