Gebruiksaanwijzing GRUNDIG KM 5620

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GRUNDIG KM 5620. Wij hopen dat dit GRUNDIG KM 5620 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GRUNDIG KM 5620 te teleladen.


GRUNDIG KM 5620 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3482 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GRUNDIG KM 5620

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 77 Trek de stekker uit het stopcontact na gebruik, voordat u het apparaat reinigt, voordat u de ruimte verlaat of indien er zich een defect voordoet. 77 Knip of buig de netsnoer niet en wrijf deze niet over scherpe randen, om elke schade te voorkomen. 77 Houd de stroomkabel uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur. 77 Onze GRUNDIG-huishoudelijke apparaten voldoen aan de geldende veiligheidsnormen; om elk gevaar te vermijden moeten het apparaat of het netsnoer indien deze beschadigd zijn, gerepareerd of vervangen worden door een erkend servicecentrum. [. . . ] Indien het boven het maximum niveau gevuld is, wordt het water veilig uit het apparaat afgevoerd. 77 Laat het apparaat niet aanstaan of u geen koffie wilt zetten of wilt warmhouden. 77 Doe slechts water in de tank als de stekker van het apparaat uit het stopcontact is ge- 77 Dit apparaat dient niet gebruikt te worden met een externe keukenwekker of apart afstandbedieningssysteem. 77 Zorg, indien tijdens het schenken water morst, dat de thermoskan en het verwarmplaatje droog zijn. 77 Gebruik geen gebarsten thermoskan of een thermoskan met een los of loszittend handvat. Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe GRUNDIG Coffee Maker KM 5620 T. Lees aandachtig de volgende opmerkingen voor gebruikers om de komende jaren ten volle van uw Grundig-kwaliteitsproduct te kunnen blijven genieten. GRUNDIG richt zich op contractueel afgesproken maatschappelijke werkomstandigheden met eerlijke lonen, zowel voor eigen personeel als voor leveranciers. We hechten ook veel waarde aan het efficiënte gebruik van grondstoffen met een continue afvalvermindering van meerdere tonnen plastic elk jaar. Het wordt voor een goede koffiesmaak aanbevolen met het apparaat minstens 4 koppen koffie te zetten. 77 Er bevindt zich een druppeluitsparing in de achterkant van het waterreservoir om te voorkomen dat de capaciteit van het koffiezetapparaat overschreden wordt. Indien u teveel water toevoegt zal dit er aan de achterkant van het apparaat uitdruppelen. let op 77 Indien de deksel A niet gesloten is of de filter Houder H en thermoskan E niet goed geplaatst zijn, zal de druppel - stopfunctie niet correct werken. 77 Het apparaat is voorzien van een druppelstop D , die zich onder de filterhouder H bevindt, en maakt het u mogelijk de thermoskan kort te verwijderen E om koffie in te schenken, voordat al het water door de machine gelopen is. Let op 77 Verzeker u er wel van de thermoskan E snel Anders zou de gezette koffie uit het filter kunnen overlopen. Schakel, indien u de thermoskan langer dan 30 seconden wilt gebruiken, het apparaat uit. 77 Verwijder de kan tijdens het koffiezetproces niet langer dan 30 seconden. 77 Open de filterhouder H nooit tijdens het koffiezetproces, zelfs als er geen water door het filter loopt. Er kan zeer heet water of koffie uit de filterhouder morsen en letsel veroorzaken. 77 Als er geen water / koffie door de filterhouder loopt H nadat de thermoskan een aantal seconden E juist geplaatst is G dient u het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact te verwijderen en 10 minuten te wachten voor de filter houder te controleren H . 77 Als het koffiezetproces beëindigt en het waterpeil met MAX-markering C leeg is, bevindt zich nog steeds heet water in de filterhouder H . Wacht een paar minuten zodat de resterende vloeistof in de thermoskan druppelt E . [. . . ] Het bevat geen schadelijke en verboden materialen die in deze richtlijn zijn opgenomen. verpakkingsinformatie Het verpakkingsmateriaal van het product is vervaardigd uit gerecyclede materialen overeenkomstig onze nationale regelgeving. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg met het huishoudelijk of ander afval. Breng het naar een door de gemeente aangewezen verzamelpunt voor verpakkingsmateriaal. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GRUNDIG KM 5620

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GRUNDIG KM 5620 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag