Gebruiksaanwijzing GRUNDIG KM 4620

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GRUNDIG KM 4620. Wij hopen dat dit GRUNDIG KM 4620 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GRUNDIG KM 4620 te teleladen.


GRUNDIG KM 4620 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1592 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GRUNDIG KM 4620

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Trek de stekker uit het stopcontact na gebruik, voordat u het apparaat reinigt, voordat u de ruimte verlaat of indien er zich een defect voordoet. Knip of buig de netsnoer niet en wrijf deze niet over scherpe randen, om elke schade te voorkomen. Gebruik het apparaat nooit als de netsnoer of het apparaat beschadigd is. 74 NEDERLANDS VEILIGHEID EN INSTALLATIE_________________ 77 77 77 77 Onze GRUNDIG-huishoudelijke apparaten voldoen aan de geldende veiligheidsnormen; om elk gevaar te vermijden moeten het apparaat of het netsnoer indien deze beschadigd zijn, gerepareerd of vervangen worden door een erkend servicecentrum. [. . . ] Indien het boven het maximum niveau gevuld is, wordt het water veilig uit het apparaat afgevoerd. Laat het apparaat niet aanstaan of u geen koffie wilt zetten of wilt warmhouden. Doe slechts water in de tank als de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald. 77 77 77 77 77 77 Dit apparaat dient niet gebruikt te worden met een externe keukenwekker of apart afstandbedieningssysteem. Zorg, indien tijdens het schenken water morst, dat de glazen kan en het verwarmplaatje droog zijn. Gebruik geen gebarsten glazen kan of een glazen kan met een los of loszittend handvat. NEDERLANDS 77 KORT OVERZICHT__________________________ Beste klant, Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe GRUNDIG Coffee Maker KM 4620/KM 4620 R. Lees aandachtig de volgende opmerkingen voor gebruikers om de komende jaren ten volle van uw Grundig-kwaliteitsproduct te kunnen blijven genieten. GRUNDIG richt zich op contractueel afgesproken maatschappelijke werkomstandigheden met eerlijke lonen, zowel voor eigen personeel als voor leveranciers. We hechten ook veel waarde aan het efficiënte gebruik van grondstoffen met een continue afvalvermindering van meerdere tonnen plastic elk jaar. G H 78 NEDERLANDS WERKING_________________________________ Voorbereiding Let op 77 Eerste ingebruikname: Laat het apparaat minstens 4 maal doorlopen zonder koffie toe te voegen. 77 Volg de stappen 1 en 6 – 11 het deel “Koffiezetten”. 1 Verwijder al het verpakking- en stickermateriaal en gooi dit weg volgens de geldende wettelijke regelingen. 2 Voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt, dient u alle onderdelen die met water in contact komen zorgvuldig te reinigen. Zie voor volledige details het deel "Reiniging en onderhoud". 3 Verzeker u ervan dat het apparaat rechtopstaand en op een stabiel, vlak, schoon, droog en stroef oppervlak is geplaatst. H terug in de behuizing E kan op de Let op 77 Indien de deksel A niet gesloten is of de filter houder H en glazen kan E niet goed geplaatst zijn, zal de druppel - stopfunctie niet correct werken. 77 Het apparaat is voorzien van een druppel-stop D , die zich onder de filterhouder H bevindt, en maakt het u mogelijk de glazen kan kort te verwijderen E om koffie in te schenken, voordat al het water door de machine gelopen is. 77 Let op 77 Verzeker u er wel van de glazen kan E snel op het warmhoudplaatje G te zetten (max. Schakel, indien u de glazen kan langer dan 30 seconden wilt gebruiken, het apparaat uit. 77 Open de filterhouder H nooit tijdens het koffiezetproces, zelfs als er geen water door het filter loopt. Er kan zeer heet water of koffie uit de filterhouder morsen en letsel veroorzaken. [. . . ] 9 Vul het waterreservoir met koud, vers drinkwater en laat al het water doorlopen. 6 Reinig de filterhouder H door deze onder stromend water te houden en gebruik te maken van een kleine hoeveelheid reinigingsmiddel. De filterhouder H en glazen kan E kunnen in het bovenste rek van de vaatwasser of onder stromend water gereinigd worden. 7 Gebruik een vochtige zachte doek en wat mild reiningsmiddel om de buitenkant van het apparaat te reinigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GRUNDIG KM 4620

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GRUNDIG KM 4620 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag